Slovenija
49128 ogledov

Naj vas ne nategnejo: Toliko dejansko stane čistilec, ki ga prodajajo za 2000 evrov

zvonec
Parnih čistilcev, sesalcev in drugih naprav ne kupujte pri akviziterjih, ker jih lahko tudi do desetkrat preplačate.

Tako pri nas, kot po svetu, se v dobi interneta in mega trgovskih centrov še vedno veliko izdelkov proda od vrat do vrat. Običajno tako, da kupec nikjer ne more preveriti cene izdelka. Takšen primer je denimo parni čistilec EV 3000i, ki ga prodaja družba Inštitut Prevent.

Po njihovih trditvah so v Sloveniji prodali čez 2000 čistilcev v zadnjih dveh letih. Zakaj od vrat do vrat? "Zato, ker so to produkti visokega kakovostnega ranga, ki se ne morejo reklamirati v trgovini, saj jih tam ni mogoče preizkusiti na vseh površinah in elementih, za katere so namenjeni," odgovarjajo. Čistilce prodajajo za ceno 2000 evrov, vsaj sprva. Na drugi strani najboljši čistilci za domačo rabo priznanih blagovnih znamk v trgovinah stanejo trikrat manj. Cenovno so torej na nivoju profesionalnih parnih čistilcev.  "Zato ker to so profesionalni stroji za čiščenje, le izgled (velikost) je prilagojen za domačo rabo, čeprav ga uporabljajo tudi čistilke, gostinci…" zatrjujejo v podjetju. V ceno pa je vključen tudi servis na domu, tri leta garancije na zunanje dele in deset let na notranje, še dodajajo.

V podjetju Omega d.o.o., ki prodaja profesionalne parne čistilce pa pravijo, da so ti nekoliko večji, prenesejo večje obremenitve, posamezne komponente so kvalitetnejše in posledično so primerni za vsakodnevno uporabo (bistveno večje število delovnih ur). Večina strank, ki pogosteje uporablja parni čistilec, se odloči tudi za kombinacijo s sesalnikom in kombiniran pribor. Prav tako so izdelani tako, da med posameznim polnjenjem grelnika ni potrebno le tega izklopiti, ampak se voda lahko sproti doliva. Delovni tlak je možno spremljati s pomočjo nameščenega manometra, količino pare pa je možno regulirati.

"Kar se tiče modela EV 3000i je razvidno, da je izdelan za domačo uporabo, saj je manjših dimenzij, z manjšim grelnikom, ki ga je potrebno pri vsakem polnjenju izklopiti, ohišje pa izgleda trpežno. Ker ne poznam niti tega stroja niti cene (niti nobeden od sodelavcev), bi ga težko uvrstil v nek cenovni razred ali ocenil njegovo kakovost," pravi Primož Šafarič vodja prodaje v podjetju Omega.

Njihov profesionalni model s sesalnikom in kombiniranim priborom s podobnimi karakteristikami in nekaterimi dodatnimi sistemi stane okoli 2000 evrov z davkom, brez sesalnika pa okoli 1400 evrov.

"Prodaja od vrat do vrat je nekoliko zastareli sistem prodaje iz časov, ko še ni bilo interneta in je bilo na trgu bistveno manj podobnih izdelkov različnih proizvajalcev in pa predvsem z vidika stroškov precej drag, zato so ponujani izdelki precej dražji (z višjimi maržami), saj si na ta način tudi slabši prodajalec lahko pokrije stroške in še nekaj zasluži. Zato izdelkov, ki se prodajajo od vrat do vrat praktično ni moč zaslediti na internetu, kjer po navadi potencialni kupci preverjajo konkurenčnost cen, dejanski proizvajalec pa velikokrat ni znan," še dodaja Šafarič in opozarja "da je neka stvar vredna toliko, kolikor je kupec pripravljen za njo plačati". "V tem primeru verjamem, da si je podjetje naredilo analizo trga in ugotovilo, da tudi v Sloveniji obstajajo kupci, ki so pripravljeni toliko nameniti tovrstnemu parnemu čistilniku."

Ker še vedno nismo prišli bližje odgovoru, koliko je tovrstna naprava dejansko vredna, smo se obrnili neposredno na proizvajalca, italijansko podjetje General vapetur iz Milana. Kako premišljen je ves sistem prikrivanja informacij, dokazuje tudi to, da pri proizvajalcu takšnega modela čistilca sploh ni mogoče naročiti, kaj šele izvedeti proizvodno ceno. 

Tovarna v Milanu je sicer po javno dostopnih podatkih v bolgarski lasti, čistilec EV 3000i pa proizvaja izključno za globalno akvizitersko mrežo. Ker je bilo jasno, da z novinarskimi vprašanji ne bomo prišli daleč, smo si »sposodili« podjetje, ki prodaja čistila in sesalce in italijansko podjetje zaprosili za ponudbo za večjo količino podobnih čistilcev.

Ko so »sposojeno« podjetje preverili iz Italije in Bolgarije, smo vendarle prišli do ponudbe za nakup 400 čistilcev s podobnimi, v določeni meri celo boljšimi tehničnimi karakteristikami kot jih ima EV 3000i. Cena: 469 evrov za enoto z vsemi priključki (digitalni displej, nerjaveče jeklo, sedem barov pritiska, 2300 vatov moči kotlička itd). S pogajanji bi bilo ceno mogoče še znižati. 

Za interno akvizitersko mrežo je proizvodna cena verjetno še bistveno bistveno nižja. Če sodimo po bilancah Inštituta Prevent, ta je lani ustvaril 783 tisoč evrov prihodkov (leto prej 745 tisoč), so stroški storitev denimo dvakrat višji od stroška materialov, kar precej pove o nabavni ceni njihovih proizvodov. Če upoštevamo količino prodanih čistilcev in predvidevamo, da v ozadju pri nabavni vrednosti prodanega blaga ni kakšnega kreativnega računovodstva, potem nakupna cena enega čistilca, ki ga prodajajo za dva tisoč evrov, ne more biti višja od 200 evrov. 

 | Avtor: Print Screen Print Screen
Nepoštene poslovne prakse

Na Tržnem inšpektoratu pravijo, da so zoper Inštitut Prevent v zadnjih dveh letih prejeli deset prijav potrošnikov. "V okviru opravljenih inšpekcijskih pregledov pri podjetju se je preverjalo predvsem spoštovanje določil Zakona o varstvu potrošnikov v delu, ki se nanaša na sklepanje pogodb zunaj poslovnih prostorov (podjetje svoje blago prodaja po domovih potrošnikov), in v delu, ki se nanaša na morebitno uporabo nepoštenih pogodbenih pogojev, saj podjetje prodajo vrši na podlagi vnaprej pripravljenih (formularnih) pogodb. Glede na prejete prijave potrošnikov se je preverjalo tudi spoštovanje določil Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami in določil Zakona o davčnem potrjevanju računov."

Pri nadzoru so bile ugotovljene nepravilnosti v zvezi z uporabo nepoštenih pogodbenih pogojev in nepoštenih poslovnih praks, saj potrošniki niso vnaprej ustrezno prejeli vseh potrebnih informacij, navajajo na inšpektoratu. Podjetje je po opozorilu inšpektorja nepravilnosti opravilo. "V okviru nadzora po Zakonu o davčnem potrjevanju računov pa je bilo ugotovljeno, da podjetje računov ni izdalo takoj ob prejemu gotovinskega plačila, temveč šele naslednji dan, zato je bila podjetju izdana prekrškovna odločba z izrekom opomina." 

Za kakšno poslovno prakso gre, smo preverili sami. Po uvodni predstavitvi izdelka na domu sledijo telefonski klici in nenehno prepričevanje v nakup čistilca. Sms sporočila, nižanje cene (do 1600 evrov) in po vztrajnih odklonilnih odgovorih se je pred vrata z novo bemevejevo sedmico pripeljal sam direktor Inštituta Milan Gajić, in trdil, da je posel dogovorjen. "Podpisali ste pogodbo, sicer se ne bi vozil iz Slovenj Gradca." Pogodbe seveda ni bilo, a prepričevanje se je nadaljevalo, tudi po koncu mučnega srečanja v živo, so sms-i še prihajali.

"Na splošno lahko rečemo, da nas večkrat kontaktirajo potrošniki, ker so od akviziterja, ki je pozvonil na njihovih vratih, kupili določeno blago, nato pa po premisleku ugotovili, da ga dejansko ne potrebujejo, da so se pri svoji odločitvi za nakup prenaglili ali pa da lahko enako blago ali blago vsaj enake kakovosti drugje kupijo po bistveno nižji ceni. V takšnih primerih po navadi gre za prenagljeno odločitev potrošnikov zaradi samega (osebnega) pristopa podjetja in ne za kakršnokoli vsiljeno odločitev s strani podjetja. V posameznih primerih pa na tem področju ugotavljamo tudi nepoštene poslovne prakse v razmerju do potrošnikov," pravijo na Tržnem inšpektoratu.    

Lahko ste sostorilec pri delu na črno

Inšpektorat sicer potrošnikom v primerih, ko na njihovih vratih nepričakovano pozvoni akviziter oziroma oseba, ki ponuja določeno blago ali storitve, svetuje določeno mero previdnosti. Vstop v svoje bivališče naj potrošnik dovoli le v primerih, ko ga ponudba blaga ali storitve zanima. Pred vstopom naj od akviziterja zahteva, da mu pojasni, v imenu koga nastopa ter kaj ponuja. Če potrošnik predstavitve ne želi, akviziterju ne sme dovoliti vstopa.

Če akviziter vztraja ali celo želi brez privolitve potrošnika vstopiti v njegovo bivališče, lahko potrošnik za pomoč pokliče policijo, s tem pa lahko seznani tudi Tržni inšpektorat. Če se oseba, ki ponuja določeno blago oziroma storitve noče predstaviti in/ali povedati v imenu katerega podjetja nastopa, obstaja sum, da oseba opravlja delo na črno. Potrošnik naj s tako osebo ne sklepa pogodb, saj bo v primeru napak na blagu oziroma storitvi lahko imel težave pri uveljavljanju svojih pravic, hkrati pa se bo štel za sostorilca pri delu na črno. O sumu dela na črno naj potrošnik obvesti Finančno upravo.  

Potrošnik naj pred odločitvijo za nakup blaga ali storitve temeljito premisli, ali to blago oziroma storitev dejansko potrebuje. Če o tem ni 100-odstotno prepričan, naj si vzame čas za premislek, saj bo zaradi preuranjene odločitve trpel določene stroške (npr. stroške vračila prejetega blaga). Prav tako ni nujno, da je cena ponujenega blaga oziroma storitve dejansko ugodna glede na ponudbo drugih podjetij na trgu, predvsem recimo v primerjavi z enako ponudbo v spletnih trgovinah ali celo običajnih prodajalnah.

Če je potrošnik kljub vsem navedenim nasvetom kupil določeno blago ali sklenil pogodbo za določeno storitev, nato pa je po premisleku ugotovil, da se je prenaglil, naj takoj, najkasneje pa v 14 dneh podjetju pisno s priporočeno pošiljko pošlje svojo odstopno izjavo. Zadostuje, da zapiše, da odstopa od pogodbe, ki pa jo mora opredeliti (zapisati, da gre za pogodbo, sklenjeno npr. dne, 25. 9. 2019, št. 123456 za nakup posteljnega nadvložka XY). V nadaljnjih 14 dneh mora morebiti že prejeto blago podjetju tudi vrniti, svetujejo na inšpektoratu.

Denar lahko dobite nazaj

"V zvezi z vašim vprašanjem glede možnosti ukrepanja potrošnikov, ki vnaprej ne morejo preveriti kakovosti in cene izdelka, naj tako navedemo, da je prav zaradi posebnosti pri načinu prodaje, ko potrošnik ne more sam in prosto presojati ustreznosti takšnega nakupa (gre za sklepanje pogodbe na domu potrošnika), zakonodajalec omogočil tem potrošnikom, da svojo odločitev naknadno »preverijo«. To pomeni, da imajo možnost kljub že sklenjeni pogodbi odstopiti od pogodbe in zahtevati vračilo denarja. Prav ta opcija potrošnikom omogoča, da svojo odločitev še dodatno preverijo, tako z vidika cene kot tudi z vidika kakovosti, ki je sicer na voljo na trgu in potem bodisi vztrajajo pri pogodbi bodisi odstopijo od le-te, če ugotovijo, da zanje ni ugodna. V kolikor potrošniki ugotovijo, da pogodba zanje ni ugodna in bi zato želeli odstopiti od pogodbe, naj svojo odločitev čimprej, najkasneje pa v 14 dneh od prejema izdelka, sporočijo podjetju – najbolje, da to storijo pisno in to pošljejo s priporočeno pošiljko. Pri tem jim ni treba navajati nobenega razloga, poskrbeti pa morajo, da v 14 dneh po tem, ko so poslali svojo odstopno izjavo tudi vrnejo izdelek. Podjetje pa jim mora v 14 dneh od prejema odstopne izjave vrniti vsa prejeta plačila," še dodajajo.

12. 11. 2019. V skladu z Zakonom o medijih objavljamo prikaz nasprotnih dejstev družbe Inštitut Prevent d.o.o.:

 

 

Komentarjev 8
  • decva1 09:04 22.oktober 2019.

    "Nategnejo"? Nič čudnega, da je toliko seks oglasov tu med komentarji na žurnal.si :((

  • Kmodri 20:57 21.oktober 2019.

    Davek na intelektualno inferiornosti...

  • praufo 18:34 21.oktober 2019.

    pred leto dni so pri nas prodajal en sesalec, mislim brez filftra, vodni, se mi zdi ... tip je govoru ure in ure švical, cena astronomska preko 3 jurje, medetem sem pa pogledal na net in izta zadeva je stala ...prikaži več v nemčiji kakšknih 1000€ ali več, res da po drugo znamko ampak identična zadeva, sicer super dobra, ampak ja to so akviziterske prodaje tako kot forwerk včasih, celo premoženje