Gorenjska
2963 ogledov

Bo poslanka prepričala kolege za referendum o še eni občini?

Predviden sedež nove občine Golnik v Predosljah Peter Šalamon Predviden sedež nove občine Golnik v Predosljah
Poslanka Mateja Udovč se je danes srečala s predstavniki Iniciative S Kranj in prebivalci glede ustanavljanja nove občine. Če bo dobila podporo koalicijskih partnerjev, bo vložila njihovo pobudo za posvetovalni referendum o odcepitvi od Mestne občine Kranj in ustanovitvi nove Občine Golnik.

Ideja o ustanovitvi občine, ki bi združevala podeželjske kraje severno od mesta Kranj, sega v leto 1991, ko je nastala prva pobuda za njeno ustanovitev. Idejo so obudili lani decembra, ko so se prebivalci organizirali v iniciativni odbor. »V iniciativnem odboru smo pripravili vsebinsko osnovo, ki služi za argumentirano razpravo, o smiselnosti ustanovitve nove občine. V prvi točki smo ugotovili, da pobuda ustreza zakonskim kriterijem za ustanovitev nove občine. Naročili smo storitev ankete med prebivalci. Rezultati so pokazali, da večina prebivalcev pobudo podpira. Referendumsko pobudo je podprlo 52% vprašanih. Tako smo aktivnosti peljali dalje. Sestali smo se z nekaterimi župani okoliških občin, ki so nam predstavili razvoj in delovanje občin, ki jih upravljajo. Skupaj smo naredili elaborat, v katerem smo natančno vsebinsko opisali argumente za ustanovitev nove občine,« so pojasnili predstavniki Iniciative S Kranj.

Novo Občino Golnik naj bi sestavljala naselja Kokrica, Mlaka pri Kranju, Ilovka, Britof, Orehovlje, Predoslje, Suha pri Predosljah, Bobovek, Srakovlje, Tatinec, Tenetiše, Letenice, Pangršica, Čadovlje, Žablje, Babni Vrt, Trstenik, Povlje, Zalog, Srednja vas – Goriče, Goriče in Golnik. Skupno bi imela 10.200 prebivalcev. Občina bi dobila ime po Golniku, saj je med kraji v slovenskem in mednarodnem merilu najbolj prepoznavno ime. Tam so tudi pošta in zdravstvene ambulante osnovnega zdravstva. Sedež nove občine bi bil v Predosljah, kjer imajo tudi devetletno osnovno šolo.

Pri oceni proračuna za novonastalo občino v iniciativi ocenjujejo, da bi imeli na leto na voljo 10 milijonov evrov. Z racionalnejšim poslovanjem ter nekoliko drugačno strukturo občine bi po njihovem mnenju znižali odhodke pri stroških dela. Za investicije bodo tako po njihovih ocenah lahko namenili na leto približno 4 milijone evrov, z dobrim načrtovanjem projektov pa bi za investicije na voljo še vsaj 40 % dodatnih sredstev. Tukaj se predvsem naslanjajo na novo perspektivo Evropske unije, iz katere bi po njihovem prepričanju lahko letno počrpali do 2 milijona evrov.

Glede glavnih načrtov pa v iniciativi poudarjajo: »Nameravamo pospeševati sonaravno in trajnostno kmetijstvo. V Mestni občini Kranj je ta dejavnost izrazito zapostavljena, saj se potrebe podeželja in mesta razlikujejo. Številni kraji, ki bi bili po predlogu vključeni v novonastalo občino, so še vedno brez ustreznega kanalizacijskega omrežja. Še več, v vseh teh letih tudi ni bil vzpostavljen sistem za oskrbo s pitno vodo. Prizadevali si bomo za boljšo zastopanost prebivalcev v novonastalem občinskem svetu, kjer bo glas krajevnih skupnosti bolje slišan. Spodbujati želimo razvoj turizma z vlaganji sredstev EU in podpirati obnovo starih in zapuščenih stavb ter pripravo infrastrukture za nastanitveno dejavnost, ki je najmanj obremenjujoča za okolje. Podpirali bomo samooskrbno graditev hiš, vrtcev, šol in drugih infrastrukturnih objektov. Obstoječa infrastruktura je dotrajana, saj se je v zadnjih desetletjih vanjo vlagalo premalo sredstev.«

K sodelovanju in podpori so povabili poslanko Državnega zbora Matejo Udovč. »Ves čas se namreč vključuje pri ljudskih pobudah in je kranjska poslanka. Prisluhnila je tudi nam, najprej pa zahtevala, da naredimo preverjanje interesa med prebivalci,« so poudarili predstavniki iniciative. Poslanko so tako danes prosili, da vloži njihovo pobudo, da se izvede referendum in ljudje povedo, ali so za to, da se ustanovi nova občina.

Mateja Udovč je pobudo sprejela in ob tem dejala: »Vedno sem dejala, da sem poslana, izbrana od ljudi za ljudi in bom delala zanje. Moja vrata so odprta vsem. Nisem zagovornica ustanavljanja novih občin, ker to zmanjšuje učinkovitost lokalne samouprave. Želela sem se seznaniti z argumenti za odcepitev in ob tem ugotovila, da dejansko imajo možnosti za uspešno delovanje na svoje. Ležijo na območju, kjer imajo prebivalci povsem drugačne potrebe, kot jih imajo prebivalci urbanega okolja. Zato so prevečkrat zapostavljeni.« Ob tem je dodala, da pobuda vsebuje vse formalne pogoje, ki jih določa zakon. Tako bo jutri koalicijskim partnerjem prenesla vse informacije. Če bo prejela njihovo podporo, bo nato kot prvopodpisana pobudo vložila tudi v postopek v Državnem zboru.

 | Avtor: Peter Šalamon Peter Šalamon

Po informacijah, ki jih imamo, naj bi sicer svet KS Golnik glasoval proti ustanavljanju nove občine, kot poroča kranjski spletnik Trma pa nove občine ne podpira niti predsednik KS Predoslje, kjer naj bi bil sedež  nove občine.

NOVA OBČINA Gorenjska Na kranjski občini niso naklonjeni novi občini Klinika Golnik KRANJ Gorenjska Bo kranjska občina ostala brez Klinike Golnik?
Komentarjev 7
  • malarin 05:20 19.september 2021.

    Jaz sem iz Kranja in bom dal predlog, da gremo takoj pod mestno upravo CELOVEC ( AUSTRIA )... SLOVENIA ZBUDI SE ! ! !

  • malarin 05:20 19.september 2021.

    Jaz sem iz Kranja in bom dal predlog, da gremo takoj pod mestno upravo CELOVEC ( AUSTRIA )... SLOVENIA ZBUDI SE ! ! !

  • malarin 05:18 19.september 2021.

    Jaz sem iz Kranja in bom dal predlog, da gremo takoj pod mestno upravo CELOVEC ( AUSTRIA ).. SLOVENIA ZBUDI SE ! ! !