Gorenjska
1146 ogledov

Kljub prepovedi, reklamni panoji še naprej rastejo

Naklo pri Kranju arhiv Občine Naklo
Letos je med drugim v veljavo stopil 35. člen Zakona o urejanju prostora, ki v območjih, ki so po namenski rabi prostora kmetijska, gozdna, vodna ali druga zemljišča in niso v poselitvenih območjih prepoveduje postavljanje trajnih ali začasnih objektov ali predmetov za oglaševanj, kljub temu pa očitno nekateri še vedno dovoljujejo reklamne panoje na njihovem zemljišču.

Iz skupine Očistimo Slovenijo reklamnih panojev (OSRP) so nas opozorili, da v občini Naklo očitno postavljajo nov reklamni pano. "Omenjeni giga oglasni pano nastaja na kmetijskem zemljišču in gre za gradbeni poseg dimenzij, ki že presega enostavni objekt. Skratka, postavlja se objekt, ki krši vse možne zakone (kmetijski zakon - oglaševanje ni v skladu z namembnostjo prostora, Zakon o urejanju prostora - na kmetijskih površinah ni dovoljeno oglaševanje, gradbeni zakon - ali objekt ima ustrezna dovoljenja)," so nam zapisali v omenjeni skupini. Ob tem se sprašujejo, "kako je mogoče, da se na področju zunanjega oglaševanja srečujemo s popolnim kaosom, v katerem se državne in lokalne zakone ne spoštuje, pristojne institucije, kot sta občinsko redarstvo, kmetijska inšpekcija, pa ne sankcionirajo lastnikov zemljišč in oglaševalcev." OSRP je namreč podala prijavo na medobčinsko redarstvo in obvestila občino. Kot so zapisali, je bil njihov odziv "izjemno kratek, čes da noben oglasni pano nima ustreznega dovoljenja niti občinskega soglasja."

Oglaševalski pano v postavljanju v občini Naklo | Avtor: Arhiv skupine Očistimo Slovenijo reklamnih panojev Arhiv skupine Očistimo Slovenijo reklamnih panojev

Tudi mi smo tako vprašanja ponovno poslali občini Naklo. Odzval se je tamkajšnji župan Ivan Meglič, ki je zapisal: "Tudi nas na občini veliki reklamni panoji motijo in jih nismo prav nič veseli. Zoper postavitev predmetnih reklamnih panojev že vodi inšpekcijski postopek Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Območna enota Kranj ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo v Radovljici, ki pokriva občine Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo. Vsaj eden od velikih panojev je bil v tem času na osnovi inšpekcijske odločbe že odstranjen."

Da so prejeli prijavo za postavljanje omenjenega reklamnega panoja, so nam potrdili tudi na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo. V zvezi s prejeto prijavo so tako izvedli inšpekcijski ogled, "vendar smo v nadaljevanju ob poizvedovanju izvedeli, da se v zvezi s predmetno prijavo vodi že inšpekcijski postopek na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Kmetijska inšpekcija, OE Kranj, zato ga Medobčinski inšpektorat in redarstvo ne bo uvajal." So pa ob tem dodali, da, v kolikor bo po zaključenem inšpekcijskem postopku Kmetijskega inšpektorata ostalo še kaj nerešenega in v njihovi pristojnosti, bodo to zagotovo obravnavali.

Iz Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo so nam sporočili, da so aprila letos prejel prijavo, v kateri je bilo prijavljenih 123 različnih lokacij, kjer so postavljeni oglasni panoji na kmetijskih zemljiščih, po celotnem ozemlju Slovenije, med njimi je bilo vključeno tudi območje Gorenjske. "Vse prijave so bile razdeljene med kmetijskimi inšpektorji po Sloveniji in v vseh primerih je bil uveden inšpekcijski postopek. Upravni in prekrškovni ukrepi se, v primeru, da so oglasni panoji nelegalno postavljeni na kmetijskih zemljiščih, izrečejo zoper lastnika oziroma uporabnika oglasnega panoja," so zapisali na Inšpektoratu. Ob tem so dodali, da se uporabniku oziroma lastniku oglasnega panoja izreče ukrep odstranitve oglasnega panoja iz kmetijskega zemljišča. Za fizično osebo je na podlagi Zakon o kmetijskih zemljiščih predvidena globa v višini 500 evrov, za pravno osebo 5.000 evrov, za odgovorno osebo pravne osebe 500 evrov in za samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa 2.000 evrov.

Komentarjev 3
  • Avatar Garancija
    Garancija 12:17 10.junij 2024.

    Denar je močnejši kot zakoni

  • Avatar jezeran
    jezeran 13:01 06.junij 2024.

    Ma kaj reklamni panoji, cele hektarje namesto travikov imajo sončnih elektrarn. Le kateri kreten je tem dal dovoljenje. Kje je inšpekcija. Aja saj ni važno so podkupljeni, kot vsi sodniki