Gorenjska
1944 ogledov

Korak do nove avtobusne postaje

Kranj ima že več let začasno glavno avtobusno postajo. V prejšnjem mandatu je bil tako v ospredju tudi izgradnja novega avtobusnega terminala na Zlatem polju. Z novim občinskim vodstvom pa se je vrnila ideja o umestitvi le tega na območje obstoječe železniške postaje. Prvi korak do tega je bil narejen s sprejemom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za to območje.

Na območju kranjske železniške postaje so objekti starejše gradnje, zato ga je potrebno celotno prenoviti. Predlog OPPN, ki so ga kranjski svetniki brez razprave sprejeli v prvem branju, ob tem predvideva tudi revitalizacijo celotnega kompleksa. Predvidena prostorska ureditev med drugim obsega temeljito prenovo vstopnega območja, ki vključuje odstranitev obstoječih in gradnjo nove, svojstveno oblikovane stavbe s poslovno, trgovsko in gostinsko namembnostjo. V notranjem območju pa je predvidena prenova obstoječih objektov, predvsem višinska uskladitev in oblikovno poenotenje.

Prenova bo potekala v dveh fazah. Prva bo zajemala prenovo objektov in gradnjo na zemljišču, ki je v lasti podjetja Kolodvor d.o.o. Del območja, kjer so bila nekoč Merkurjeva skladišča, je že dobil novo podobo. V prvi fazi so predvidene nekatere nadzidave in manjše širitve obstoječe pozidave. V drugi fazi pa je predvidena umestitev avtobusnega terminala. Ob tem se bo povečalo tudi že obstoječe tako imenovano montažno krožišče Aquasava. Ob tem bo vzpostavljena nova dovozna cesta na samo območje.

 | Avtor:

Eden pomembnejših ciljev sprejetega OPPN je, da občina skupaj z državo uredi to območje, kjer bo umeščen centralni potniški terminal. »Država bo že letos pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za obnovo železniške proge med Ljubljano in Kranjem in ureditvijo vseh železniških postaj ob njej, tudi kranjske. Naša ideja, s katero se strinjajo tako na Direkciji za infrastrukturo, Slovenskih železnicah in občini Naklo, je, da se industrijski tiri prestavijo v Naklo, tukaj pa pridobimo prostor, kamor bomo lahko umestili novo glavno avtobusno postajo,« pojasnjuje župan Matjaž Rakovec.

Komentarjev 1
  • stilist 11:26 17.februar 2021.

    Čudno, da so se odločili za to lokacijo, ko pa še ni dorečeno, kje bo šla nova železniška proga in kje bo nova železniška postaja. Aja. Nove proge ne bo, samo staro bodo popravili...