Gorenjska
5543 ogledov

"Medvode krvavo potrebujejo tovrsten transport"

Železniška proga, Medvode
1/3
M. Ha. Od tega mesta v Medvodah naprej naj bi gorenjska proga tekla po spremenjeni trasi. Levi tir je industrijski in vodi proti Papirnici Goričane.
Tudi v Medvodah se mnogi sprašujejo, kaj snuje stroka pri nadgradnji gorenjske železniške proge na odseku Ljubljana–Kranj. O tem, koliko je možnih variatnt umestitve dvotirne železnice na območju Občine Medvode in kakšne so, doslej ni bilo javno povedano še nič.

Nedavno je za lokalno glasilo Sotočje v intervjuju medvoški župan Nejc Smole dejal, da je "v projekt dvotirne železnice na novo umeščena gradnja parkirišča "parkiraj in se pelji", in sicer na območju načrtovanega športnega parka." Drugih podrobnosti ni razkril.

Na vprašanje, ali so z ministrstva za infrastrukturo oziroma direkcije za infrastrukturo dobili na Občino Medvode informacije o načrtovanih možnih posegih, je župan Nejc Smole temu pritrdil in pojasnil, da so bili zaradi projektiranja večkrat v stiku.

"Razložili so nam, da bo v prihodnje železniška proga speljana še bolje, kot je zdaj. Če želimo dobiti evropska sredstva, je treba zagotoviti hitrost 160 kilometrov na uro, pri nas je težava na dveh koncih, pri vstopu in izstopu iz občine, na samem ozemlju občine pa bo ta novelirana varianta potekala po isti trasi kot zdaj.

Ideja je, da pride na ljubljanski strani do deviacije, skozi Medanski hrib se izkoplje predor, pri Bistroju Ančka v Medvodah se proga že priključi na obstoječo traso in potem čez reko Soro v Goričanah, ko pride pod naselje Svetje, kjer je potem blizu vodohrana Svetje speljana v brežino. Po vkopani trasi gre čez Sniško polje in šele pri kmetiji Polenec na Zgornji Senici (Križaj) pride na plano. To je praktično že na meji z občino Škofja Loka."

Nejc Smole, župan Občine Medvode | Avtor: M. Ha. Nejc Smole, župan Občine Medvode. M. Ha.

Župan vidi več prednosti oziroma kot pravi "več izrazitih plusov". Eden od teh je, da vasi Zgornja Senica in Spodnja Senica ne bi več delila železniška proga. Prav tako, kot je poudaril, "ne bi bilo treba rušiti prav nobene hiše. Bi pa porušili obstoječi železniški most čez Soro. Prav tako bi nepotreben postal dotrajani nadzvoz čez železniško progo na Ladji. V okviru projekta bo tudi rekonstruirana železniška postaja Medvode, kar je ogromna pridobitev. Zaenkrat še čakamo, da država sama skomunicira, kdaj bi občanom, še zlasti tistim iz Krajevne skupnosti Senica, predstavili možne variante. Predvidoma pa naj bi bila takšna predstavitev ozriroma javna razgrnitev v maju. Ali pa juniju, ni še točno znano".

Župan je še pojasnil, da so pred tremi tedni z Občine Medvode naslovili na Direkcijo RS za infrastrukturo dopis, v katerem so opozorili, da je treba nujno nekatere stvari urediti že vnaprej. "Ker je torej varianta, da gre trasa proge blizu mimo vodohrana na Svetju in glavnega vodnega črpališča, ki smo ga nameravali prav prihodnje v celoti rekonstruirati, moramo torej čimprej najti novo lokacijo za vodohran ... Na direkcijo za infrastrukturo smo z Občine Medvode naslovili celo stran priporočil in opozoril. Med drugim smo tudi predlagali, da se pod Barletovo cesto v Preski uredi podvoz in da se cesta potem pridruži krožišču pri Petrolu, železniški podhod pa se tako odpravi."

"Če država meni, da je železnica transport prihodnosti, potem tovrsten transport Medvode krvavo potrebujejo. Mi nujno potrebujemo S-bahn, kjer bodo prihodi in odhodi vlakov v in iz Ljubljane na 15 minut. Potem bomo lahko govorili, da smo trajnostno mobilni, in da bodo ljudje želeli hoditi v Ljubljano v službo z vlakom. Dokler pa bo vlakov malo in bodo polni kakor v Bangladešu, potem je to malo verjetno, se z njimi ne bodo vozili," je sklenil medvoški župan.

Železniška proga, Medvode | Avtor: M. Ha. M. Ha.

Za pojasnila o variantah na območju Medvod smo zaprosili tudi na Ministrstvo RS za infrastrukturo. Iz službe za odnose z javnostmi na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, ki sodi pod omenjeno ministrstvo, so ponovili razlago o tem, da intenzivno pripravljajo državni prostorski načrt za odsek Ljubljana–Kranj/Naklo, da je umeščanje linijske infrastrukture v prostor v Sloveniji zelo zahtevno in težavno in da se je težko izogniti poseganju na območja obstoječe pozidave in pripadajočih zemljišč.

Železnica naj bi postala konkurenčna cestnemu prometu

Osnovni cilj nadgradnje glavne proge Ljubljana–Jesenice–d. m. je, kot so ponovili tudi v tem odgovoru, posodobitev proge s ciljem doseganja konkurenčnosti cestnemu prometu. Predvidena je uvedba taktnega potniškega prometa na 15 minut (v konicah) in ureditev postaj in postajališč kot multimodalnih točk za povezave različnih vrst prometa, s čimer bi javni potniški promet postal bistveno bolj privlačen še posebno za prebivalce med Kranjem in Ljubljano (dnevne migracije). S tem bi obstoječe cestno omrežje razbremenili ter posledično zmanjšali količino negativnih vplivov na okolje (izpušni plini, hrup) na širšem območju načrtovane nadgradnje železniške proge.

Na vprašanje o možnih rešitvah na območju Medvod, smo dobili pojasnilo, da na "območju občin Medvode, Škofja Loka in Kranj in v obstoječi trasi proge ni možnosti zagotoviti povišanja hitrosti, kar pomeni, da brez načrtovane nadgradnje in optimizacije trase na železniškem potniškem prometu ne bi dosegli nobenega napredka oziroma zadanih ciljev.

Trenutno so rešitve nadgradnje šele v pripravi, zato državno prostorski načrt še ni bil javno razgrnjen. Vse do zdaj izdelane rešitve so le tehnične preveritve, od katerih še nobena ni strokovno potrjena. Šele na podlagi pridobljenih podatkov o geoloških in drugih razmerah ter rezultatov terenskih raziskav bodo lahko pripravljene rešitve poteka trase proge. Šele takrat bo znano število morebiti potrebnih odstranitev stanovanjskih in drugih objektov."

Na vprašanje, kdaj bodo javno predstavili rešitve, smo prejeli odgovor, da bo to predvidoma v sredini letošnjega leta (za Kranj, naj spomnimo, je bil odgovor v prvi polovici letošnjega leta, op.a).

Občine sodelujejo pri usklajevanju rešitev

V času javne razgrnitve ima širša javnost možnost podajati svoje pripombe in predloge, ki se nato preučijo, na podlagi rezultatov pa se sprejmejo in javno objavijo stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve. Na podlagi stališč se rešitve po potrebi dodatno optimizirajo (spremenijo) in so osnova za pripravo končnega predloga DPN. Izven teh obveznih zahtev seznanjanja javnosti zadnje leto intenzivno potekajo usklajevanja rešitev s predstavniki nosilcev urejanja prostora (državnimi in lokalnimi – predstavniki občin). Tudi v prihodnje bodo potekali usklajevalni sestanki z občinami, pri čemer lahko občine predlagajo načine sodelovanja z zainteresiranimi občani, so sporočili z direkcije za infrastrukturo.

dezurni@styria-media.si

vlak ŽELEZNICA Gorenjska Podzemna železnica še vedno možna rešitev

 

Komentarjev 1
  • Lion0077 21:05 20.april 2023.

    Nas je samo gobec okol železnic, ko je treba pa kaj naredit, pa dajo vsi rep med noge in so na planu ogroženi modrokrilni metuljčki, medvoška velika kobilica in stanežiški škržat.