Gorenjska
1092 ogledov

"Mesto tvorijo meščani"

Mestna občina Kranj
Mestna občina Kranj (MOK) pripravlja Občinski podrobni prostorski načrt in Konservatorski načrt za prenovo starega mestnega jedra Kranja, s čimer želi prispevati k postopnemu oživljanju tega dela mesta. Ob tem je k sodelovanju že povabila občanke in občane z anketo, pripravila pa je tudi spletno delavnico.

Nova prostorska dokumentacija, ki jo bodo pripravili na podlagi predlogov, podanih v anketi in na delavnici, bo nadomestila Odlok o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra, katerega začetki segajo v leto 1983 in zato ne ustreza današnjim željam in potrebam. MOK želi s pomočjo sodelovanj z javnostmi oblikovati dokument, ki bo spodbudil revitalizacijo mestnega jedra in omogočil območju razvoj, ki bo ustrezal lokalnim prebivalcem in obiskovalcem. O mestnem jedru pa smo mi povprašali tudi kranjske mestne svetnice in svetnike.

»Mesta so bila nekdaj znana po obrteh, ki pa so jih popolnoma zamenjale trgovine. Z ustrezno spodbudo bi lahko politika pripeljala nazaj v mesto obrti, ki niso hrupne. V Škofji Loki je lepo zaživel Rokodelski center, v Kranju sta dva rokodelska ateljeja, ki sta večini neznana. V mestu bi lahko postregli s kulinariko kranjskih jedi, marsikdo v mestu pogreša več raznolike gostinske ponudbe. Lokacija tržnice je idealna, vendar bi jo bilo potrebno popolnoma prenoviti, razširjena ponudba bi bila lahko v stavbnem delu tržnice. Dodana vrednost bi bili lokalno pridelani izdelki, posebne pozornosti bi morala biti deležna ekološka pridelava,« je med drugim zapisala svetnica NSi Irena Dolenc.

Za izjemen pomen za urbana središča pa je po besedah Ane Černe (Levica) pomemben tudi razvoj in obstanek alternative kulture. »Zato mora mestna oblast znati prisluhniti tudi drugačnemu načinu delovanja in ga spodbujati, saj v takšnih oblikah samoorganizacije vzniknejo vsebine, ki se drugje ne bi imele možnosti razviti in ki dajejo velik pomen mestnemu utripu.«

»Mestno jedro je že samo po sebi zelo zanimivo. Imamo ogromno potencialov, ki jih lahko izkoristimo. Menim, da se le ti izkoriščajo, a še vedno premalo. Potrebujemo več vodenih ogledov za tujce in tudi za domačine. Premalo poudarjamo kulturo, saj  smo klasificirani kot "športno mesto". Potrebno bo vrniti ljudi v gledališče. V sklopu vodenih ogledov bi morali večji poudarek dati arhitekturi. Naše mesto je na tem področju, vsaj meni, eno najlepših,« pa sporoča mestna svetnica Sandra Gazinkovski (Lista za razvoj Kranja).

»S prenovo stanovanjskih objektov in pridobitvijo novih stanovanjskih površin smo začeli z oživitvijo,« je prepričan Robert Nograšek (LMŠ) in nadaljuje: »Selitev »Kovačnice« bo nov mejnik. Prireditve – tiste s tradicijo, kot novi dogodki bodo dodatno prispevali k oživitvi. Panoramski razgled s cerkvenega zvonika in ureditev kanjona Kokre bosta »češnja« na vrhu torte. Vsako mesto pa si zasluži »mestno tržnico«, ki najmanj ob koncu tedna oživi mestni utrip.«

Da mesto tvorijo meščani, pa opozarjajo vsi. »Že etnolog Damjan Ovsec je zapisal, da meščansko osnovo prestavlja finančna neodvisnost meščanov, ki nimajo ekstremne finančne moči, vendar pa vseeno sodijo v srednji sloj družbe. V srednjem veku so meščanom v zameno za davščine dodeljevali posebne gospodarske in politične pravice v obliki privilegijev. Poznam kar nekaj kranjskih družin, ki so se izselile iz starega mestnega jedra. Naloga politike v Kranju je, da v mestno jedro pripelje mlade družine, ki nimajo težav z eksistenco. To bo dalo nov utrip mestu, ki ga bodo občutili tudi obiskovalci mesta,« izpostavlja Dolenčeva.

Černetova pa jo dopolnjuje: »V centru je potrebno graditi neprofitna stanovanja, nujni so regulacija najemnin in drugi ukrepi za ohranitev lokalnega prebivalstva. Le tako bomo v center privabili lokalne prebivalce in mlade, ki se sedaj selijo na obrobje ali celo v druga mesta.« Ob tem pa dodaja, da bi morala občina spodbujati in ustrezno financirati vse oblike kulturnega udejstvovanja ter ohranjati in ustvarjati prireditve za vse okuse in generacije. »Hkrati je potrebno razvijati filmsko kulturo in skozi program, festivale in delavnice oblikovati prizorišče za kritično in umetniško filmsko produkcijo in občinstvo. Pri tem pa dati poseben poudarek filmskemu izobraževanju otrok in mladostnikov. Dober primer tega je letošnja prva izvedba Igralskega filmskega festivala Kraft,« je še prepričana Černetova.

»MOK že zdaj prispeva zelo veliko. Tesno sodeluje z Zavodom za turizem in krepi njihov program. Na zadnji seji smo odobrili Akcijski načrt zelene sheme slovenskega turizma 2021-2023 za destinacijo Kranj. Mestni  svetniki smo glasovali tudi za človeško ribico, ki je locirana v rovih. Atraktiven pa je tudi zvonik cerkve sv. Kancijana. Menim, da bo potrebno večji poudarek dati na otroke in s tem bi lahko še bolj povečali obisk in utrip mestnega jedra,« pa svoje razmišljanje zaokrožuje svetnica Sandra Gazinkovski.

Komentarjev 1
  • Brittany_Edwards 15:13 01.december 2021.

    Google je plačal od 400 do 800 dolarjev za dnevno spletno delo od doma. V prvem mesecu sem prejel 21758 $ in 29467 $ v zadnjem mesecu google pay doma za 3 ure dela na dan. ... >>>>>>>>>>> 𝐖𝐰𝐰.𝑫𝒐𝒖𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆.𝐜𝐨𝐦