Gorenjska
1504 ogledov

Na Planini 2 bo manj odpadkov in več parkirišč

Primož Jenko
Prebivalcem Krajevne skupnosti Bratov Smuk sta po novem na voljo dve lokaciji podzemnih zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov.

Neurejenost odjemnih mest za odpadke je bila v Krajevni skupnosti (KS) Bratov Smuk ena večjih težav, in to skoraj dve desetletji, vendar je bilo iskanje učinkovite rešitve, s katero bi se strinjali vsi, vse doslej neuspešno. »Proces je bil dolgotrajen in vključujoč, predlog nove ureditve je bil v javni razpravi, predstavljali smo ga na zborih etažnih lastnikov, na sestankih s koordinatorji, o napredku smo redno obveščali krajane. Vesela in ponosna sem, da smo vsi skupaj aktivno pristopili k reševanju dolgoletne problematike in se uspeli uskladiti,« je povedala Manja Zorko, predsednica Sveta KS Bratov Smuk.

Podobno so zadovoljstvo ob uresničenem projektu po več letih iskanj rešitev in usklajevanj izrazili tudi v Domplanu, ki kot največji upravnik v Kranju pokriva tudi večino stavb v KS Bratov Smuk oziroma na Planini 2. »Pregledali smo ogromno različnih variant in lokacij, preden smo se lotili izvedbe projekta. Resnično upamo, da je bil izmed vseh predlogov izbran in izveden najboljši,« dodaja Peter Kern, vodja PE Nepremičnine pri Domplanu.

Župan Mestne občine Kranj (MOK) Matjaž Rakovec in vodja sektorja Odpadki Komunale Kranj Simona Bergant sta tako skupaj s predsednico KS Bratov Smuk Manjo Zorko v uporabo predala dve odjemni mesti s šestnajstimi novimi podzemnimi zbiralnicami za ločeno zbiranje odpadkov. Na vsakem od njih sta dva zabojnika s prostornino 5.000 litrov za odpadno embalažo, dva enako velika za mešane odpadke, dva s prostornino 3.000 litrov za kuhinjske odpadke, eden s prostornino 5.000 litrov za papir in eden s 3.000 litri prostornine za odpadno stekleno embalažo. Namenjeni so zbiranju odpadkov za približno 2.000 prebivalcev KS Bratov Smuk, z umikom dosedanjih zabojnikov pa se bo na parkiriščih sprostilo več kot petnajst parkirnih mest. Nakup zabojnikov v višini 50.000 evrov je financirala Komunala Kranj, d. o. o., gradbena dela pa stanovalci oziroma upravnik Domplan, d. d., dela je izvedlo podjetje Ješe-M, d. o. o.

»Nova ureditev bo, verjamem, izboljšala stanje in s tem prinesla večjo kakovost bivanja za naše krajane. Zato si želimo, da bi se takšno odjemno mesto uredilo še za stanovalce Jaka Platiše 1, 3 in 5 ter Tuga Vidmarja 2 in 4. Poudariti je treba še, da novi smetnjaki omogočajo tudi zaklepanje, ki se lahko vgradi naknadno ob soglasju etažnih lastnikov. Zato bomo v krajevni skupnosti s pomočjo naših krajanov budno spremljali uporabo novih smetnjakov v praksi, opozarjali na nedovoljeno odlaganje in če bo treba, tudi predlagali izboljšave oziroma nadgradnje,« je dodala Zorko.

 | Avtor: Primož Jenko Primož Jenko

Z vzpostavljanjem podzemnih zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov bodo nadaljevali

V MOK si bodo zaradi številnih dobrobiti z vgradnjo podzemnih zbiralnic še nadalje prizadevali za poenotenje vizualne podobe. Že zdaj je bila v načrtu vzpostavitev še tretjega odjemnega, in sicer ob Cesti Jaka Platiše, vendar se to ni izvedlo zaradi nasprotovanja nekaterih posameznikov. S tem bi bil sicer problem zbiranja odpadkov rešen enotno na celotnem območju večstanovanjskih stavb v KS Bratov Smuk. Se bo pa v kratkem začela vgradnja podzemnih zbiralnic odpadkov na Planini 1, na naslovu Cesta 1. maja 61, 63, 65, 67 za približno 450 prebivalcev.

»Uvajanje tovrstnih skupnih odjemnih mest za večje število uporabnikov sledi prenovljenemu konceptu zbiranja odpadkov v Mestni občini Kranj in ostalih občinah, kjer Komunala Kranj izvaja to dejavnost. Doslej smo na območju Mestne občine Kranj podzemne zbiralnice vgradili v Čirčah, ob Partizanski cesti, na Mlaki in zdaj ti dve na Planini. Do konca leta jih načrtujemo še na Povljah in v Besnici. S tem povečujemo razpoložljivo prostornino, zmanjšujemo frekvence odvozov, kar vpliva na ceno logistike, bistveno se izboljšata tudi videz in urejenost mikrolokacije, poleg tega se sprostijo površine za druge namene,« je prednosti projekta predstavil direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon.

»Pozdravljam pobudo Komunale Kranj, da prenovi sistem zbiranja odpadkov in nas vse skupaj spodbudi k večji ozaveščenosti in odgovornosti ravnanja z odpadki. Pričakujem, da bo ta zgled spodbudil tudi druge stanovanjske skupnosti in bodo prepoznali koristi skupnega zbiranja odpadkov na centralnih odjemnih mestih. Ob tem ljudem polagam na srce, da bodo novi zabojniki zares dosegli svoj namen le z doslednim upoštevanjem pravil ločenega odlaganja odpadkov. Upam tudi, da ne bo več odlaganja večjih kosovnih odpadkov poleg zabojnikov, ker so temu namenjeni zbirni centri in kosovni odvozi. Še posebej pa me veseli, da smo s to ureditvijo sprostili skoraj 20 novih parkirnih mest, ki so jih doslej zasedali zabojniki na koleščkih,« pa je izpostavil župan MOK Matjaž Rakovec.

Komentarjev 3
  • PhoebePritchard 17:22 19.junij 2022.

    Najboljša ponudba ... Google je za vsa spletna dela od doma plačal 638 do 957 dolarjev na dan. Moja mlajša sestra je bila dva meseca brez dela, prejšnji mesec je bil njen ček 28537 dolarjev, tako da je delal doma ...prikaži več 3 ure dela na dan in zaslužil sčasoma lahko še večja ... Tako sem začel .......... >>>>>>>>>>> Www.OrdCash.Com

  • PhoebePritchard 17:20 19.junij 2022.

    KOMENTIRAJ

  • Dusan12 10:07 18.junij 2022.

    Na prvi pogled sem pomislil, da gre na sliki za nekakšne afriške, morda saharske šotore, za skrb Fafajonke, da bo vanje nastanila 15 000 ukrajinskih oligarhov, milionarjev, ki imajo namen pobegniti z ogrožene države, po prebranem, sem razumel čemu so ...prikaži več namenjeni, …..zelo lepi so, …