Gorenjska
6660 ogledov

"Naš cilj je, da dolina ostane zelena in da je lepa ..."

Kranjska Gora, zima, turizem, Podkoren, smučanje
1/21
M. Ha. Smučišče v Podkorenu, posneto 6. februarja 2023.
Čez dva tedna, 21. februarja, se bo v Planici začelo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Na tekmovanju, ki bo potekalo do 5. marca, organizatorji pričakujejo več kot 2000 športnikov s spremljevalnimi ekipami, več kot 2000 predstavnikov medijev ter med 150 in 200 tisoč obiskovalcev. Včeraj, na prvi dan zimskih počitnic zahodne regije, v sami Kranjski Gori in na smučiščih ni bilo pretirane gneče. Parkirišča blizu poldneva niso bila čisto polna, popolnoma zasedeno je bilo le parkirišče blizu mejnega prehoda v Ratečah.

Tako velikega tekmovanja v Kranjski Gori še ni bilo, je na t. i. novinarskem zajtrku, povedala županja Kranjske Gore Henrika Zupan, a je prepričana, da se bodo Kranjskogorci izkazali kot najboljši gostitelji oziroma enako kot so se že v preteklosti. Organizatorji so sicer že pred dnevi napovedali, da se bodo trudili, da bo Planica ostala čim bolj neokrnjena in takšna, kot jo poznamo. Zato bodo vso montažno prireditveno infrastrukturo ob koncu tudi odstranili. Gledalce pa pozivajo, da namesto osebnih vozil uporabljajo organiziran prevoz z vlakom in avtobusom, saj bo parkirišč premalo.

Kranjska Gora, zima, turizem | Avtor: M. Ha. Henrika Zupan, županja Občine Kranjska Gora (desno) in Klavdija Gomboc, nepoklicna podžupanja Občine Kranjska Gora. M. Ha.

Henrika Zupan, prva županja v Občini Kranjska Gora in v tem mandatu sploh edina županja na Gorenjskem, (na zgornji fotografiji desno), je šele druga županja na Gorenjskem, pred njo je v mandatu 2002–2006 bila doslej edina gorenjska županja v Občini Bohinj Evgenija Kegl Korošec. Je nestrankarska, njeno kandidaturo je podprla lista Živimo v dolini, ki ima v 16-članskem občinskem svetu pet svetnikov. Henrika Zupan je za podžupanjo sredi januarja, se pravi pred manj kot mesecem dni, imenovala Klavdijo Gomboc (na zgornji fotografiji levo), ki je bila izvoljena v občinski svet na listi Zgornjesavci za Zgornjesavce: funkcijo podžupanje opravlja nepoklicno.

"Od 21. decembra lani sem županja, dan pozneje sem nastopila mandat," je najpomembnejša političarka Kranjske Gore včeraj uvodoma razložila novinarjem v občinski sejni sobi. Zaenkrat župansko funkcijo opravlja še nepoklicno, saj mora še zaključiti delo v Komunali Kranjska Gora, kjer je vodja financ in računovodstva. Pred tem je bila 16 let direktorica tega istega podjetja. Že takoj na prvi redni seji občinskega sveta v januarju pa je izpolnila predvolilno obljubo o brezplačnem parkiranju za občane Kranjske Gore: po uvrstitvi te pobude na dnevni red, je spremembo pravilnika, ki omogoča brezplačno parkiranje za občane Kranjske Gore, izglasovala večina občinskih svetnikov. "Gre, kot smo navedli tudi v obrazložitvi, " za zahvalo občanom, ki morajo potrpeti in se znajti zaradi gneče med visokimi turističnimi sezonami, " je dejala županja.

Kranjska Gora, zima, turizem | Avtor: M. Ha. Kranjska Gora, posneto 6. februarja 2023. M. Ha.

Delamo s polno paro, je poudarila Henrika Zupan, pred kratkim je občina dobila novo nujno reševalno vozilo, ki bo v Kranjski Gori na voljo vse dni v tednu, z njim pa tudi diplomirani zdravstvenik in zdravstvenik. "To vozilo sicer ni občinska investicija, ampak se je občina skupaj z Osnovnim zdravstvom Gorenjska trudila, da se v Kranjski Gori vzpostavi tovrstno vozilo, potrebno zlasti zaradi visokih turističnih sezon. Hkrati pa je to pomemben doprinos tudi za naše občane, saj se skrajšuje odzivni čas za reševanje," je razložila.

V kratkem naj bi v Kranjski Gori vzpostavili tudi turistično ambulanto, kajti dve zdravnici sta, kot je dejala županja, preobremenjeni. Za tovrstno ambulanto, ki bo delovala preko celega leta, imajo v občinskem proračunu že rezervirana sredstva.

"Občina Kranjska Gora je ena izmed redkih, ki nima sprejetega občinskega prostorskega načrta. Po pregledu dokumentacije predvidevamo, da bo minilo še vsaj eno leto ali leto in pol. Imamo težave s pridobivanjem mnenj in zato bo treba obiskati ministrstva in zavode, da bi postopek spet stekel," je dejala županja, ki se je pred volitvami jasno zavzemala za vzdržen prostorski razvoj. Eno od njenih prepoznavnih predvolilnih gesel je bilo:"Živimo v enem najlepših delov Evrope. Za ohranitev lastne identitete in podobe naših krajev je prva naloga sprejem občinskega prostorskega načrta po meri občanov." In še, da si bo, če bo izvoljena, prizadevala za trajnostni razvoj, saj da "razvoj sedanjih generacij ne sme biti na škodo zanamcem, zato si bomo prizadevali za ohranitev narave, sonaravni razvoj in učinkovit prehod v brezogljično družbo za boljše in lažje življenje v Zgornjesavski dolini."

Delati v dobro občanov

"Naš cilj je delati v dobro občanov. Zavezali smo se, da bomo medgeneracijsko povezovalni, trudili se bomo, da bodo storitve, ki jih lahko subvencioniramo, v podobnem odstotku tudi v prihodnje, kajti proračun je bil sprejet novembra 2022. Rebalans občinskega proračuna 2023 pa bo uvrščen na sejo v marcu, kjer bomo morali pogledati, koliko je res presežka in kako realno so bili načrtovani prihodki, " je dejala županja. (Proračun namreč predvideva 13,6 milijona prihodkov in 17,6 milijona odhodkov, proračunski primanjkljaj pa bo pokrit iz presežkov preteklih let, op. a.)

Kranjska Gora, zima, turizem, parkiranje, cesta, promet | Avtor: M. Ha. Kranjska Gora, posneto 6. februarja 2023. M. Ha.

Glede pomanjkanja parkirišč v Kranjski Gori, ki jih turisti in obiskovalci dojemajo kot najbolj problematično stvar,  pa Henrika Zupan napoveduje, da bodo to poskušali rešiti, a da v tem trenutku še ne ve, ali  je nova garažna hiša, za katero občina pridobiva projektno dokumentacijo, res najbolj ustrezna rešitev. Stala naj bi nasproti policijske postaje oziroma pod smučiščem Vitranc, kjer je zdaj makadamsko brezplačno parkirišče. "Za sofinanciranje bi radi pridobili tudi evropska sredstva, kajti celotna naložba bo za občino verjetno predraga. Zaenkrat vrednosti naložbe še ne poznamo. Bi bila pa parkirna hiša zanimiva tudi domačine in lastnike apartmajev, ki nimajo zadosti parkirnih mest," je navedla.

Dodala je, da je vedno dobro imeti pripravljen projekt, da imaš možnost kandidirati za sofinanciranje, pri tem pa opozorila, da bo občina v prihodnje ravnala premišljeno glede morebitne gradnje parkirišč. "Vseh zelenih površin ne bomo kar spreminjali v parkirišča, kajti naš cilj je, da dolina ostane zelena in da je lepa, tako da jo bodo obiskovalci radi obiskovali." V prihodnje pa da namerava občina tudi bolj prisluhniti kmetovalcem oziroma kmetijstvu, zato bodo na seji 15. februarja obravnavali predlog o ustanovitvi novega posvetovalnega telesa občinskega sveta, odbor za kmetijstvo, in sicer za obdobje do leta 2026. "Kmetijstvu je treba bolj prisluhniti, kajti če kmetje ne bi obdelovali kmetijskih površin, naša občina ne bi bila tako lepa ..." je prepričana županja.

Kranjska Gora, zima, turizem, smučanje, gore | Avtor: M. Ha. Kranjska Gora, posneto 6. februarja 2023. M. Ha.

Po zadnjih podatkih Statističnega urada RS sredi leta 2020 je imela občina Kranjska Gora 5590 prebivalcev. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 22 prebivalcev: torej je bila gostota naseljenosti manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na kvadratni kilometer). Zanimivo "dogajanje" pa je v času epidemije covida z omejitvami spodbudila država (če si imel prijavljeno začasno bivališče, si lahko prestopal občinske meje, op. a.) in tako se v Kranjski Gori število začasnih prebivalcev zelo povečalo, za približno 2000, medtem ko je bilo pred tem začasno prijavljeno 800 prebivalcev.

Če se zapolnijo turistične kapacitete, je na območju občine Kranjska Gora še enkrat toliko ljudi, kot je prebivalcev, sta potrdili županja in podžupanja. V turističnih konicah, med počitnicami in tudi že čez konec tedna je ogromen pritisk na gospodarsko javno infrastukturo. In to je res problem ne le Kranjske Gore, ampak vseh turističnih občin. In pričakovati je, da se bo velik pritisk na Kranjsko Goro v prihodnje le še povečeval, zato je upravičen strah, da bi Kranjska Gora in tudi občina Kranjska Gora izgubili svoj čar, se zavedata.

Kranjska Gora, zima, nepremičnine, prodaja | Avtor: M. Ha. Prodaja zemljišča, oglas ob cesti Kranjska Gora-Podkoren. M. Ha.

Glede občinskega prostorskega načrta je županja Henrika Zupan v nadaljevanju razložila, da se v Kranjski Gori dela že 20 let (op. Občina Kranjska Gora obstaja 18 let, od leta 1995 naprej) in pobude, ki bodo v občinskem prostorskem načrtu upoštevane, se nanašajo do leta 2012. "Vse druge pobude, ki so jih podali pobudniki po letu 2012,  ne bodo zajete v tem občinskem prostorskem načrtu, ampak se bodo reševale z novim občinskim prostorskim načrtom, h kateremu bomo pristopili takoj po sprejetju prvega,". Na vprašanje, ali je med temi pobudami tudi gradnja garažna hiša, pa je županja odgovorila da ne, ampak je predvidena v občinskem podrobnem prostorskem načrtu. Razkrila je še, da je zemljišče, kjer naj bi se jo gradilo garažno hiše, pretežno zasebni lasti, približno tretjina pa je v lasti Občine Kranjska Gora. S komasacijsko pogodbo je dogovorjeno, da lastniki pustijo brezplačno parkriranje do pridobitve njihovih gradbenih dovoljenj. Ker ne vemo, kdaj bodo lastniki pridobili gradbeno dovoljenje, ne vemo, kdaj investirati.
Na vprašanje, da ne bi bilo treba poleg garažne hiše smiselno urediti še kaj drugega, je županja odvrnila, da prostorsko ureditveni pogoji zelo striktni. Pri garažni hiši je tako denimo dovoljena samo ena etaža nad zemljo, pod zemljo bosta projektirani dve etaži.

"Glavni za turizem" odhaja na Bled

Nemalo pozornosti je v zadnjem obdobju povzročil tudi odstop mag. Blaža Vebra z direktorskega položaja v Turizmu Kranjska Gora in tudi županja priznava, da jo je njegov odstop presenetil. "Z direktorjem sem se pogovorila, želela sem, da bi mandat, ki bi se mu iztekel 28. februarja, dokončal. Zdel se mi je primeren in me žalosti me, glede na to, da je rekel, da mu je Kranjska Gora ljuba. A to so osebne odločitve in na to je težko vplivati," je dejala. Za razrešitev direktorja in imenovanje novega je pristojnen svet zavoda, ki je ponujeni odstop že obravnaval in je zadevo o tem poslal v sprejem občinskemu svetu: ta bo o razrešitvi direktorja in o imenovanju vršilke dolžnosti direktorice odločal na seji 15. februarja.
Dosedanji direktor Turizma Kranjska Gora mag. Blaž Veber, sicer tudi občinski svetnik, izvoljen kot član Alpske liste, se je bil tudi kandidat za župana v Kranjski Gori. Po neuspešni županski kandidaturi pa je odstopil kot direktor zavoda in ima, kot je znano, že novo službo:  s 1. marcem 2023 bo postal direktor Turizma Bled.
Ekipa turizma v Kranjski Gori je močna, utečena, obvlada svoje delo in tudi v. d. dolžnosti direktorice zavoda, ki bo imenovana, je v turizmu že nekaj časa zaposlena, tako da bo zanesljivo peljala do imenovanja novega direktorja, za katerega bo objavljen razpis, je napovedala županja.

Kranjska Gora, turizem, smučanje, drva, kozolec | Avtor: M. Ha. M. Ha.

Tudi podžupanja Klavdija Gomboc je prepričana, da v kranjskogorskem turizmu večjih težav zaradi odstopa direktorja ne bo. Novinarjem je tako v nadaljevanju na kratko osvežila predvolilno obljubo, dano lokalnemu prebivalstvu, da bodo imeli v prihodnje preko krajevnih skupnosti, društev in organov večjo moč pri odločanju. "Mi, lokalni prebivalci, tukaj živimo, in vedno to ni lahko. Odločili smo se, da bomo nadgradili vse, kar je bilo dobro narejeno v zadnjih letih. V zadnjih letih pa je bilo morda kaj tudi potisnjeno na stranski tir: v mislih imam predvsem mirujoči promet. In naši prelepi kraji so bili tudi prekomerno pozidani. To bomo poskušali umiriti z dobro ekipo ljudi, ki tu delujejo, zato me to v prihodnje ne skrbi. To je zelo odgovorno delo, ki poteka počasi. Nekaterim, ki smo malo bolj energični, se to zdi to prepočasi ... Kritičnim občanom poskušam povedati, da je županja nastopila mandat pred enim mesecem in pol in da se vsega, kar so doslej pogrešali, ne da urediti v tako kratkem času. Določeni postopki zahtevajo tudi mandat štirih let," je dejala podžupanja.  

Zaprte trgovine ob nedeljah, banka odprta le en dan v tednu

Lokalno prebivalstvo je že v teh dneh in tako bo še vsaj en mesec na preizkušnji. "Poskušamo reševati, kjer lahko. Kot domačin namreč ne moreš več priti na regionalno cesto, ne moreš se več normalno gibati po središču Kranjske Gore. Zaprli so nam vse trgovine ob nedeljah, minulo nedeljo je bila zaprta tudi pekarna, kar me je popolnoma presenetilo. To so stvari, ki so boleče za lokalno prebivalstvo, turisti pa se tudi znajdejo po svoje... V kraju so tudi drugi turistični ponudniki. Občina ima dokaj veliko moč in lahko pisno opozori, naj kaj storijo, saj smo le turistična občina. Gorenjsko banko imamo denimo odprto le še enkrat na teden. Dve največji trgovini sta ob nedeljah zaprti. V redu. Ampak smo vseeno turistični kraj. Morali bi se malo bolj potruditi in omogočiti lažje življenje lokalnemu prebivalstvu," je prepričana Klavdija Gomboc, ki je omenila še en "zanimiv" trend v Kranjski Gori, ki ga je imenovala najprej "velik problem" in nato "katastrofa": veliko lokalov so namreč lastniki spremenili v apartmaje in tako je na primer trgovski center TGC sploh nima več trgovskega videza ...  

Za glasbeni program 40 tisoč evrov

Potrebna bo potrpežjivost občanov, sploh v času prireditev, sta poudarili županja in podžupanja. "Pred nami so namreč trije veliki dogodki: FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki bo tudi za vso Slovenijo zgodovinski dogodek, ki se bo odvijal 14 dni. Po napovedi organizatorja naj bi prišlo v teh 14 dneh med 150 tisoč in 200 tisoč ljudi. Potem imamo še Pokal Vitranc in za zaključek še polete v Planici.  Običajno sta v Kranjski Gori pozimi dve veliki prireditvi, letos so zaradi slabih vremenskih razmer že gostili tudi Zlato lisico, tako da bomo imeli kar štiri."
Vsi tekmovalci svetovnega prvenstva bodo, kot je navedla županja, nastanjeni v sosednji Avstriji, v Kranjski Gori in v okoliških občinah bodo nastanjeni vsi drugi. Na nedavni novinarski konferenci v Ljubljani so sporočili, da je 20 odstotkov kapacitet večjih hotelov še prostih, koliko pa je prostih mest pri zasebnih ponudnikih v Kranjski Gori, pa na občini Kranjska Gora ne vedo.

Hotel Razor, Kranjska Gora, obnova, turizem | Avtor: M. Ha. Rekonstrukcija hotela Razor v središču Kranjske Gore, posneto 6. februarja 2023. M. Ha.

Občina Kranjska Gora sama s svetovnim prvenstvom ne bo zaslužila, bo pa seveda dodaten impulz turističnemu gospodarstvu. Občina bo vključena pri organizaciji dogodkov v večernem času. Na osrednjem bo otvoritvena slovesnost, zvečer bo podeljevanje medalj in te dogodke bo spremljal bogat glasbeni program. Preko Turizma Kranjska Gora bo občina prispevala 40 tisoč evrov za organizacijo le-tega. Tudi del Kranjske Gore bo zaprt za promet, od hotela Larix do trga pred cerkvijo in tam bo potekala promenada z bogato ponudbo.
Zaenkrat še ni jasno, ali bodo imeli občani Kranjske Gore možnost brezplačnega ogleda tekem nordijskega svetovnega prvenstva.  "Zdelo bi se mi lepo, kajti vsi delamo za to skupno stvar in smo vpeti v športne dogodke. Pa saj ne bomo šli vsak dan gledat tekmovanj. Večina, ki se ukvarja s turizmom, nas bo namreč delala ... po mojem pa si občani vsaj zvečer zaslužijo, če le ne bodo preveč utrujeni, kakšen brezplačen koncert," je sklenila podžupanja.  

 

Komentarjev 3
  • buzi 08:15 11.februar 2023.

    Zadnji čas, da nekdo zaustavi to noro pozidavo

  • AN27 18:03 08.februar 2023.

    V Kranjski Gori vsakemu obiskovalcu kmalu postane jasno, da je šlo v razvoju kraja nekaj hudo narobe. Srečno Kranjska Gora!