Gorenjska
7053 ogledov

Nov korak za priključek Kranj-sever

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za avtocestni priključek Kranj sever.

»Na Ministrstvu za okolje in prostor, kot pripravljavec državnih prostorskih načrtov, obveščamo javnost o javni objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za avtocestni priključek Kranj sever. V času objave gradiva imate možnost nanj dati predloge in pripombe,« je na svojih spletnih straneh objavilo okoljsko ministrstvo. Od 10. maja do 10. junija 2022 bo pobuda javno objavljena v digitalni obliki na spletnem portalu gov.si. Pripravljavec bo organiziral tudi javno predstavitev, ki bo potekala 18. maja 2022 ob 16.00 v sejni dvorani 15 na Mestni občini Kranj. Javnost ima v času objave možnost podati predloge in pripombe.

Kot je znano, je že nekaj let v Kranju želja po izgradnji še enega avtocestnega priključka na območju severnega dela mesta. Glavni razlog za to je preobremenjenost cestnega omrežja. V preteklosti so bile tako izdelane različne študije, ki pa so le delno obravnavale ukrepe za izboljšanje prometnih razmer na ožjem in širšem območju Kranja. Izkazala se je namreč potreba po celostnem pristopu k iskanju rešitev za prometno problematiko na severnem in vzhodnem območju MOK.

Po naročilu DARS-a je bila tako izdelana celovita prometna študija s prometnim modelom, prometno ekonomskim vrednotenjem in oceno učinka na varnost v prometu obravnavanih ukrepov na širšem območju Kranja. Na podlagi rezultatov so ugotovili, da je priključek Kranj-sever izvedljiv in upravičen s tehničnega, prometno – varnostnega in prometno - ekonomskega vidika. Cilji načrtovanega avtocestnega priključka so tako prometno razbremeniti preobremenjen avtocestni priključek Kranj-vzhod ter povečati prometno varnost na avtocesti in na navezovalnih cestah na avtocesto na severnem in vzhodnem območju Kranja.

Priključek Kranj-sever je načrtovan s simetrično polovično deteljico z umestitvijo obeh pentelj na zahodno stran regionalne Preddvor–Kranj. Pentlji priključka se bosta na regionalno cesto priključili z dvema novima krožnima križiščema. Ob desni in levi strani vozišča bodo zgradili tudi pločnik za pešce s kolesarsko stezo.

 | Avtor: Ministrstvo za okolje in prostor Ministrstvo za okolje in prostor

Komentarjev 3
  • Ejsi_Disi 09:43 05.maj 2022.

    Dva strokovnjaka za cestno infrastrukturo. Bravo! Kar prošnjo na DRI poslat!

  • stilist 21:59 04.maj 2022.

    Ta priključek je bedarija, ker se proti Kranju spet naveže na isti rondo, kot iz priključka Kranj vzhod. Okoli Kranja eno dobro obvoznico in vse težave bi bile rešene. Ampak najcenejše je zgraditi še en priključek.

  • PaPajapopi 14:09 04.maj 2022.

    Vsaj 20. let prepozno. Upam, da naredijo dober rondo in ne kakšen turbo sranje.