Gorenjska
94 ogledov

Osnovno zdravstvo Gorenjske z ambicioznimi načrti za leto 2024

Zdravstveni dom Kranj, prenova prizidka Osnovno zdravstvo Gorenjske
Svet zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG) je potrdil poslovni načrt in program dela za leto 2024, ki prinašata številne novosti in izboljšave na področju zdravstvenih storitev v regiji.

OZG načrtuje v letu 2024 pozitiven poslovni rezultat. Načrtujejo povečanje prihodkov in odhodkov za 8 % glede na preteklo leto, kar pomeni 78 milijonov evrov prihodkov in 77,8 milijonov evrov odhodkov, pri čemer največji delež predstavljajo stroški dela. Glavni poudarek bo na zagotavljanju stabilnega poslovanja ter realizaciji programa zdravstvenih storitev glede na potrebe prebivalcev.

OZG načrtuje širitev programov in dejavnosti na različnih področjih. V Zdravstvenem domu (ZD) Kranj in ZD Škofja Loka bodo razširili programe zobozdravstva za odrasle ter fizioterapije. V ZD Škofja Loka bodo vzpostavili tudi Center za duševno zdravje odraslih, kar je pomemben korak k izboljšanju dostopa do psihološke pomoči.

Direktor OZG Matjaž Žura je poudaril: "Ključni cilji v letu 2024 bodo skrb za doseganje realizacije programa zdravstvenih storitev, zagotavljanje izvajanja zdravstvene dejavnosti glede na zdravstvene potrebe prebivalcev ter izvajanje storitev v večjem obsegu na področjih, kjer bo to mogoče.« Poleg tega bodo izvedli spremembe v programih Nujne medicinske pomoči in razširili okulistične storitve v ZD Kranj."

Poleg izboljšanja zdravstvenih storitev načrtujejo tudi zaposlovanje dodatnega kadra. Zaradi pomanjkanja specialistov bodo iskali zdravnike različnih specializacij, med drugim radiologe, specialiste družinske medicine, pediatre in urgentne zdravnike.

Med večjimi investicijami za leto 2024 so prenove in gradnje objektov. Trenutno poteka gradnja prizidka in prenova obstoječih prostorov ZD Tržič. Prenovili bodo tudi splošne ambulante v prizidku ZD Kranj ter uredili skupno pralnico za vse enote. Poleg tega bodo kupili nova reševalna vozila za več enot, kar bo pripomoglo k hitrejši in učinkovitejši zdravstveni oskrbi na terenu.

Komentarjev 1
  • Ender3 12:27 27.maj 2024.

    Kaj ni vse v k**cu, danes tožijo, da tudi na urgencah šepa zaradi pomanjkanja belih ovratnikov..