Gorenjska
479 ogledov

Prehod v krožno gospodarstvo je nuja

Mestna občina Kranj
Marca se je zaključil projekt o krožnem gospodarstvu, v katerem je Mestna občina Kranj skupaj s partnerji iz Hrvaške, Avstrije, Slovaške, Italije in Nemčije sodelovala od leta 2019.

Prejšnji teden je ekipa CITYCIRCLE Kranj predstavila dosežene cilje in vizijo prehoda v krožno gospodarstvo za Mestno občino Kranj (MOK). Na dogodku so poleg nosilcev projekta v MOK sodelovali tudi nekateri od v projekt vključenih zunanjih predstavnikov podjetij in organizacij. Med drugimi so ideje in prakse v projektu delili zaposleni iz Območne obrtne zbornice Kranj, Ezavoda, N-Investa, Šolskega centra Kranj, BSC - Regionalne razvojne agencije Gorenjske, Lokalne energetske agencije Gorenjske, Iskratela, Fundacije Vincenca Drakslerja.

»Trenutne razmere v Evropi in svetu nas opozarjajo, kako zelo so omejeni naravni viri in kako močno smo odvisni od njihove razpoložljivosti in dostopnosti. Vsi skupaj moramo stopiti iz ustaljenih tirnic in narediti premik v glavah. Tako bo naš način življenja bolj trajnosten, usmerjen v večjo samooskrbo in manjšo odvisnost od omejenih naravnih virov. Le odgovorno in trajnostno upravljanje z naravnimi viri vodi v konkurenčno in dolgoročno uspešno gospodarstvo, katerega razvoj smo v Mestni občini Kranj umestili med strateške razvojne dokumente,« je uvodoma povedal kranjski podžupan Janez Černe in dodal: »Korak proti ponovnemu zagonu in razvoju gospodarstva je prav gotovo vizija, ki se je izoblikovala s projektom CITYCIRCLE. Naučili smo se, da lahko skupaj delamo večje korake in v krajšem časovnem obdobju dosežemo več. Pri oblikovanju poti za razvoj krožnega gospodarstva je ključna prav izmenjava dobrih praks in povezovanje vseh deležnikov v prostoru s skupnim ciljem, da Kranj ostane in ostane mesto poslovnih priložnosti na trajnostni, do okolja prijazen način.«

V nadaljevanju je Marija Ahačič Premrl kot vodja CITYCIRCLE ekipe v MOK predstavila dosežke projekta od leta 2019 do leta 2022 in spregovorila o viziji, ki se je v tem času izoblikovala: »Kranj se bo z zelenim prehodom v krožno gospodarstvo preobrazil v bolj odgovorno, še bolj trajnostno in najbolj rastoče sodobno mesto v regiji. Verjamem, da se vsi zavedamo, da je prehod v krožno gospodarstvo nuja in ne več izbira,« je poudarila.

Ključna govornica na dogodku je bila Zala Strojin Božič, menedžerka za krožno gospodarstvo v Mestni občini Ljubljana. V predstavitvi je razkrila, na kakšen način so se prehoda v krožno gospodarstvo lotili zaposleni v upravi, saj meni, da mora biti delovanje mestne uprave dober vzgled in spodbuda za vse aktivnosti, v katere vključujemo širšo javnost. S krožnimi izzivi med zaposlenimi preizkušajo dobre krožne prakse na področju mobilnosti, nakupovanja, prehrane in vsakodnevnega življenja. »Vsi zaposleni se zavedajo, da bomo uspešni toliko, kolikor bo vsak od nas prepoznal, da so trajnostne, krožne izbire dosegljive, izvedljive in konkurenčne,« je poudarila. S podporo župana Mestne občine Ljubljana, vodstva in ozaveščenostjo sodelavcev je Ljubljana lahko dober vzor tudi za ostale mestne uprave in prebivalce mesta, ki se zavedajo nujnosti, vendar izziva, ki ga predstavlja krožno gospodarstvo, še niso sprejeli.

»Povedano in slišano na dogodku v MOK prejšnji teden, predvsem nove ideje, kako narediti prehod v krožno gospodarstvo del našega vsakdana, bo vsekakor v pomoč in spodbudo pri nadaljevanju zastavljenih ciljev v MOK,« so ob tem sporočili s kranjske občine.

Komentarjev 2
  • marko345 16:26 04.april 2022.

    Kranj naj najprej ustanovi lastno smetiše,odlagališe blata in lastno sežigalnico odpadkov,no to velja tudi za obalne občin, ker v Ljubljano tega ne boste več vozili. Konec debate.

  • Marsha_Coleman 13:21 04.april 2022.

    Google je plačal od 400 do 800 dolarjev za dnevno spletno delo od doma. Prvi mesec sem od Googla doma prejel 21.758 $, prejšnji mesec pa sem plačal 29.467 $ za 3-urni delovnik. To naredim ............ >>>>>>>>>> 𝑾𝒘𝒘.𝑱𝒐𝒃𝒛𝑪𝒂𝒓𝒕.𝑪𝒐𝒎