Gorenjska
5846 ogledov

Casino v Planetu Kranj: Znano je, kdo je bil za in kdo proti

Admiral Casinos Slovenija A. Š.
Kranjski mestni svetnice in svetniki so na dopisni seji podali soglasje za opravljanje igraIniške dejavnosti družbi P & P Marketing d. o. o. za opravljanje igraIniške dejavnosti v Planetu Kranj.

Mestni svetniki Mestne občine Kranj so o isti temi že razpravljali na aprilski redni seji, nato pa se izrekli proti na izredni seji v začetku maja 2021. Dobrega pol leta pozneje je družba P&P Marketing, d. o. o., ki je del skupine Admiral Slovenija, znova dala pobudo za vzpostavitev igralnice v Kranju. Ministrstvo za finance RS, ki mora pred morebitno dodelitvijo državne koncesije za opravljanje igralniške dejavnosti pridobiti soglasje lokalne skupnosti, je tako spet pozvalo MOK, naj se o tem znova izreče najpozneje do 15. januarja 2022. Na v ta namen sklicani dopisni seji so mestni svetniki tokrat dali soglasje za novo igralnico v Kranju.

Kot smo poročali, so lani tako rekoč soglasno svetnice in svetniki soglasje zavrnili.

Kaj se je v slabem letu spremenilo, ni znano. Na naše vprašanje glede rezultata glasovanja na dopisni seji in razlag glasov, so nam z MOK odgovorili: "Izid glasovanja Mestnega sveta Mestne občine Kranj je bil naslednji: 12 glasov ZA in 11 PROTI soglasju družbi P & P Marketing za opravljanje igralniške dejavnosti na lokaciji »Planet Kranj«. ZA sklep so glasovali (12 glasov): Janez Černe, Milan Glamočanin, Branko Grims, Nataša Jenkole, Nada Mihajlović, Robert Nograšek, Damjana Piškur, Jožef Rozman, Boštjan Trilar, Andreja Valič Zver, Boris Vehovec in Manja Zorko. PROTI so glasovali (11 glasov): Ana Černe, Irena Dolenc, Sandra Gazinkovski, Gordana Grobelnik, Barbara Gunčar, Saša Kristan, Gašper Peterc, Neven Polajnar, Nada Sredojević, Zoran Stevanović in Lea Zupan. Oddane neveljavne glasovnice: Lea Bidovec, Evstahij Drmota, Bojan Homan, Tomaž Ogris, Albin Traven. V okviru dopisne seje razprava ni bila opravljena in s pojasnili o glasovanju mestnih svetnic in mestnih svetnikov ne razpolagamo." Glede na te podatke na dopisni seji ni glasovalo 5 svetnic in svetnikov, in sicer Igor Velov, Ana Pavlovski, Iztok Jenko, Nataša Majcen in Andreja Kert.

"Sem presenečen. Pričakoval sem le nekaj glasov ZA. Če bi šteli glasove samo naše liste (op. p. 4), sklep ne bi bil sprejet oziroma novega casinoja ne bi bilo," se je odzval svetnik Igor Velov (Lista za razvoj Kranja).

Proti soglasju je bila tudi tokrat svetnica Barbara Gunčar (Stranka za enakomeren lokalni razvoj in podjetnost): "Soglasje bi dala, če bi s tem omogočili  večji razvoj turizma v centru mesta. Na ta način pa po moje ni dobro za zdrav razvoj lokalne skupnosti."

"V svetniški skupini Resni.ca smo mnenja, prav tako pa to potrjujejo študije, da casino ne pomeni doprinosa koristi okolju in kvaliteti življenja občanov. Nasprotno, pripomore k zasvojenosti, kršenju JRM ponoči in drugim družbeno neodgovornim ravnanjem. Zgolj zaradi dobička lastnika. Nam je najpomembnejša sreča občanov, zato si želimo dejavnosti, ki pripomorejo h kvaliteti življenja občanov. V Kranju že obratuje casino, mladina pa ima vse manj prostorov za druženje!" se je odzval Zoran Stevanović (Resni.ca) in nadaljuje: "Več kot očitno je, da je župan želel za vsako ceno omogočiti delovanje novega casinoja v Kranju. O razlogih ne bomo ugibali. Zato je preko svetnikov, ki jih obvladuje, dosegel zadostno število glasov. Od tod tudi lobiranje in nesprejemljiv način sprejetja sklepa v obliki dopisne seje, brez možnosti razprave. Skratka, skrajno zavrženo in sporno. Način delovanja trenutne lokalne oblasti v vsej svoji luči."

"Mnenje svetniške skupine SD je o tem vprašanju konstantno nespremenjeno že več mandatov. V SD menimo, da dokler država in zakonodaja dovoljujeta igralnice, potem naj ima tudi lokalna skupnost nekaj od tega. Kdor želi kockati, se bo pač, če ne v Kranj, zapeljal v salon v eno od bližnjih občino ali pa potegnil iz žepa pametni telefon in vklopil eno od številnih kockarskih aplikacij. Ko pa bo vlada prepovedala igralništvo v celotni državi, smo v svetniški skupini SD Kranj prvi, ki se podpišemo pod to. V Kranju prav tako že imamo delujoč igralni salon s koncesijo, ki je lokalna skupnost ne more vzeti, zato so tako trenutno edini ter s tem monopolist. S konkurenco bosta oba kazinoja prisiljena v boljše delovanje," je sporočil svetnik in podžupan Janez Černe (SD). Ob tem je še dodal: "Ko je Ministrstvo za finance lani vprašalo Mestni svet, smo se vodje svetniških skupin na sestanku ob prekinitvi burne razprave dogovorili, da je za nekatere v tistem trenutku preveč nejasnosti in bomo zato solidarno vsi svetniki glasovali proti. Tokrat do takšnega dogovora ni prišlo, zato smo v SD glasovali v skladu s svojim stališčem."

Rezultat dopisne seje je močno presenetil tudi svetnico Ireno Dolenc (NSi), saj sta skupaj s svetnikom NSi Albinom Travnom do konca verjela, da večina svetnikov ne bo glasovala ZA. "Premoč je bila minimalna, če bi se le en svetnik odločil drugače, igralnica ne bi dobila soglasja. Žal mi je, da se glasovanja niso udeležili vsi svetniki, kar 9 svetnikov si je pilatovsko umilo roki. Še vedno mora o soglasju odločati država in upamo, da ne bo zmagal kapital, ampak človek," je zapisla Dolenčeva in dodala: "N.Si Kranj je pretehtala argumente, pretehtala sem jih tudi sama. Po poklicu sem ekonomist. Znam izračunati kazalnike uspešnosti poslovanja. Vem, da je v liberalnem kapitalizmu profit glavni motiv poslovanja. Glasovi ZA so temu prikimali in odločili, da ni pomembno, kako umazan je denar. Moje vodilo v življenju je trajnostno razvijajoča se družba, ki jo omogoča le eko socialni tržni sistem. V skladu s tem prepričanjem imam drugačen vrstni red motivov poslovanja podjetij. Na 1. mestu je zadovoljevanje človekovih potreb in odnosi v družbi, na 2. mestu je odnos do narave, ki zajema celotno preobrazbo delovanja družbe, na 3. mestu pa je dobičkonosnost."

Proti igralniškem salonu je tako kot lani še vedno tudi svetnica Ana Černe (Levica). "Razlogi za moje nasprotovanje se od takrat niso spremenili. Tak igralni salon v Kranju ni potreben, še posebej ne v teh časih, ko se spopadamo s socialnimi in finančnimi posledicami epidemije in bi igralni salon lahko predstavljal neko navidezno upanje po izboljšanju prihodnosti. Menim, da bo igralni salon slabo vplival na okolico, gostje bodo verjetno v glavnem domačini, s tem pa se  bo povečala tudi možnost večjega števila odvisnikov," je v odzivu zapisala Černetova.

Komentarjev 1
  • mirror 22:31 14.januar 2022.

    Denar občinskim očitno ne smrdi. Občina ima zdaj nov vir polnjenja občinske blagajne. Igralnica je slaba šola za življenje, sploh pa za mlade.