Gorenjska
2979 ogledov

Sanirati morajo lani sanirani prag na Savi

Reka Sava v Kranju
1/4
M. Ha. Dela v porečju Save v Kranju
V teh dneh blizu Savskega otoka oziroma Majdičevega loga v porečju Save v Kranju spet brnijo stroji in vozijo tovornjaki. Kot so nam pojasnili z Direkcije RS za vode sanirajo lani zgrajeni prag iz kamna v betonu, ki je še v garancijski dobi.

Kot smo že poročali, je Vodnogospodarsko podjetje Kranj od julija do sredine oktobra lani v vrednosti dobrih 20 tisoč evrov obnavljalo poškodovan dvostopenjski leseni kaštni prag. Nadomestili so ga z dvostopenjskim pragom iz kamna v betonu, uredili pa so tudi prehod za vodne organizme ob desnem boku pragu.

Lanska obnovitvena dela so bila potrebna zaradi večjih poškodb oziroma delno odnesenega pragu, zaradi zagotavljanja podpore in stabilizacije gorvodnega prodnega zadrževalnika in podslapja jezu ter za zagotavljanje stabilizacije struge, kontroliranega transporta plavin in ohranjanja stabilnega stanja vodnega režima vodotoka Sava dolvodno skozi mesto Kranj.

Tako je podjetje RGP Velenje s svojimi podizvajalci po naročilu Savskih elektrarn Ljubljana, ki imajo koncesijo Ministrstva za okolje za odvzem naplavin, julija najprej odstranilo približno 30.000 kubičnih metrov prodnega materiala z namenom ohranjanja prostornine akumulacijskega bazena Hidroelektrarne Mavčiče in preprečevanja zaprojanja struge Save skozi Kranj.

V juliju pa je stekla nato še sanacija pragu, ki jo je financirala Direkcija RS za vode, sofinancirali pa še Savske elektrarne Ljubljana in Gorenjske elektrarne.

Voda je prišla pod prag in ogrozila njegovo stabilnost

Kot so nam danes pojasnili z Direkcije RS za vode, je že po izvedenih delih in predaji objekta v uporabo zaradi neugodnih podvodnih tokov prišlo do prekomernega spiranja prodnega materiala pod temeljem pragu ter samim podslapjem pragu, zato se je tok vode preusmeril pod sam prag objekta, kar je delno ogrozilo njegovo stabilnost.

Glede na to, da je objekt še v garancijski dobi, se je skladno s pogodbenimi določili na dogodek odzval izvajalec del (to je Vodnogospodarsko podjetje Kranj, op. a.) in v sodelovanju s koncesionarjem na območju zgornje Save pristopil k izvedbi sanacije.

Na vprašanje, kakšni so stroški sanacije, pa so nam z Direkcije RS za vode odgovorili, da jih ne pričakujejo, saj gre za interventna dela v času garancijske dobe objekta.

 

Komentarjev 1
  • sam1 19:49 24.februar 2021.

    Delo pač ni bilo strokovno in kvalitetno izpeljano,voda je spodjedala in bo spodjedala,zato takšna pojasnila ne povedo ničesar-vprašanje je samo,kdo bo nosil stroške za še enkrat opravljeno enako delo.....