Gorenjska
5987 ogledov

Se bo obrat za predelavo halal mesne izdelke kljub nasprotovanju krajanov širil?

Podjetje Halal Guda Doner Kebap
Mestni svet Mestne občine Kranj bo na februarski seji razpravljal o lokacijski preveritvi za objekt podjetja Halal Guda Doner Kebap na Mlaki pri Kranju, ki pa mu nasprotujejo tamkajšnji krajani.

Kot piše v gradivu za februarsko sejo, se na območju lokacijske preveritve nahaja zakonito zgrajen obstoječi objekt, zgrajen na osnovi pravnomočnega gradbenega dovoljenja leta 1998 in spremembe gradbenega dovoljenja leta 2001, in obratuje z uporabnim dovoljenjem leta 2001. Gre za podjetja Halal Guda Doner Kebap, največje in najuspešnejše slovensko podjetje za pripravo in prodajo vrtljivih začinjenih mesnih nabodal ali doner kebabov. Podjetje sedaj želi prizidati objekt za njegovo dopolnitev obstoječega za potrebe obstoječe dejavnosti, in sicer za 642,67 m2 bruto tlorisne površine.

Mestna občina Kranj je elaborat lokacijske preveritve skupaj s pobudo javno razgrnila avgusta lani. Nanj je bilo podanih 22 pripomb, stališča do podanih pripomb pa so javno objavili na spletni strani občine.   V postopku, ki ga je vodil občinski urbanist, je bilo preverjeno, da individualno odstopanje ne predstavlja takšne spremembe prostorskih izvedbenih pogojev, ki bi zahtevala drugačno namensko rabo prostora. Prav tako urbanist ugotavlja, da načrtovana gradnja ni v nasprotju z javnim interesom ali cilji prostorskega razvoja občine, ne onemogoča pozidave na sosednjih zemljiščih, ne spreminja načrtovanega videza območja, ne poslabšuje delovnih razmer in ni v nasprotju s pravnimi režimi.

 | Avtor: Podjetje Halal Guda Doner Kebap Podjetje Halal Guda Doner Kebap

Na mestne svetnike pa so se sedaj obrnili krajani severnega dela Kranja, ki nasprotujejo predlagani lokacijski preveritvi in sploh širjenju podjetja Halal Guda Doner Kebap. Kot so zapisali, naj bi Mestna občina Kranj do pozitivnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor prišla tako, da naj bi ministrstvu posredovala zavajajoče podatke. »Mestna občina Kranj je v prvi vlogi, ki jo je poslala na Ministrstvo za okolje in prostor za pridobitev njihovega mnenja o ustreznosti elaborata navedla, da gre pri podjetju Halal Guda Doner Kebap d.o.o. za obrtno-proizvodni objekt, torej za industrijsko stavbo, in da bo šlo za odstopanje od dopustne vrste objektov glede na namen, saj gre za industrijsko stavbo, ki leži na območju osrednjih centralnih dejavnosti. A ker tovrstno odstopanje v okviru instrumenta lokacijske preveritve ni dovoljeno, je Ministrstvo za okolje in prostor občini 19. 10. 2021 izdalo negativno mnenje. Nato je občina 11. 1. 2022 ministrstvu poslala popravljeno vlogo, v kateri pa je mimo vseh uradnih evidenc po novem trdila, da ne bo šlo za odstopanje od dopustne vrste objektov glede na namen, ker da naj bi podjetje opravljalo storitveno dejavnost priprave hrane in ker naj bi šlo za storitveno stavbo za pripravo hrane.  S tem zavajajočim podatkom pa je občina dosegla, da ji je Ministrstvo za okolje in prostor 19. 1. 2022 izdalo pozitivno mnenje,« trdijo v pismu.

Ob tem še dodajajo, da »po uradnih podatkih podjetje Halal Guda Doner Kebap d.o.o. ne opravlja dejavnosti priprave hrane, ampak ima opravlja dejavnost proizvodnje mesnih izdelkov. Prav tako podjetje nima dovoljenja Uprave za varno hrano za dejavnost priprave hrane, ampak ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje mesnih izdelkov.  Vse to pa pomeni, da imamo pri podjetju Halal Guda Doner Kebap opravka z industrijsko stavbo, ki leži na območju centralnih dejavnosti, zaradi česar uporaba instrumenta lokacijske preveritve ni dovoljena.«

Krajani so sicer na vse to v pripombah opozorili, ob tem pa tudi jasno povedali, da širitvi proizvodnega obrata nasprotujejo zaradi smradu, ki se zaradi proizvodnje mesnih izdelkov vsakodnevno širi iz obrata, in hrupa, ki negativno vpliva na kakovost življenja tistih, ki živijo v neposredni bližini obrata.

Komentarjev 3
  • Friderik1950 12:54 01.februar 2023.

    Pa kaj se to dogaja. Res čudno, tako v Ljubljanagradu kot Kranjegradu, pa naselju Bara pri Kranjegradu, res čudno.

  • rd2dmk2 09:56 01.februar 2023.

    že slika ob prispevku ima dokaz da se neha tale proizvodnja. ostalo pa občine za take dejavnosti imajo industrijske cone. zakaj neki že ? zaradi infrastrukture, promet, kanalizacija, elektrika, itd. ne pa najti eno pocen parcelo z pocen gradnjo potem ...prikaži več pa izsiljevat skupnost. tako kot v nekem mestu v SLO, kjer so iz pisarn naredili obrat za predelavo hrane kar pod stanovanji in potem celo noč morili dolgoletne prebivalce bloka. in je bil potem problem, ker zavirajo gospodarski napredek.

  • malarin 10:00 31.januar 2023.

    Botte vesel, da sploh hoče kakšen še kej delat, vlagat . . .