Gorenjska
2666 ogledov

Star greh nas lahko drago stane

Peter Šalamon
Pri obravnavi osnutkov proračunov za leti 2022 in 2023 na oktobrski seji kranjskega mestnega sveta je več svetnikov predlagalo njuno dopolnitev za ohranitev zelenih površin na Primskovem.

»Apelirala bi, da občina naredi vse, kar je v njeni moči, da ohranimo to zeleno površino, da se na tem mestu uredi park in se na nek način naredi zaključna enota, ki bo predstavljala središče naselja Primskovo. Primskovo je bilo že od nekdaj bolj ruralno območje, kjer je bilo veliko zelenih površin, zdaj pa je precej pozidano in to območje ostaja kot ena redkih zelenih površin, ki bi jo lahko obdržali. Vsi svetniki, vsaj v tem mandatu, si želimo ohraniti zeleno okolje tudi za naše zanamce in je treba vložiti vse napore, da ne izgubljamo teh predragocenih zelenih površin,« je pojasnila samostojna svetnica Andreja Kert. Podprli so jo tudi svetniki Branko Grims (SDS), Igor Velov (List za razvoj Kranja) in Irena Dolenc (NSi). Poleg tega so se glede te problematike na svetnike obrnili tudi tamkajšnji krajani.

Gre za zemljišča na severni strani Doma Krajanov Primskovo, ki so v zasebni lasti Sklada obrtnikov in podjetnikov ter so trenutno v naravi še travniki. Te je aktualni lastnik kupil kot zazidljive za eno- in dvostanovanjske objekte. Do spremembe namembnosti je prišlo, ker so se okoliški lastniki povezali v civilno iniciativo in predlagali Mestnemu svetu Mestne občine Kranj (MOK), da se območje spremeni v območje, namenjeno parku, kar so mestni svetniki tudi sprejeli.

 | Avtor: Peter Šalamon Peter Šalamon

Vrednost zemljišč za zelene površine so mnogo nižje od namenske rabe za gradnjo stanovanjskih objektov. Aktualni lastnik se je zaradi te spremembe čutil oškodovanega in je zato sprožil upravni spor. Ustavno sodišče je nato ugotovilo, da omenjena prostorska sprememba strokovno ni bila dovolj dobro obrazložena. Kakor je navedel podžupan MOK Janez Černe, je do tega verjetno prišlo zato, ker je pobuda civilne iniciative prišla tik pred zdajci ob drugem branju Občinskega prostorskega načrta in jo je takratni Mestni svet MOK sprejel na sami seji. Ustavno sodišče je zato Mestnemu svetu MOK naložilo ureditev stanja.

»MOK je pri tem v zelo nejasnem pravnem položaju, ki lahko obsega le ureditev stanja, ali pripelje celo do milijonske odškodnine. Glede poteka dogovorov ne moremo komentirati trenutnega stanja. Lastnik zemljišč je MOK sicer ponudil odkup, vendar po tržni ceni za stanovanjsko gradnjo. Tolikšnih, nekajkrat višjih sredstev za nakup, MOK nima predvidenih. Pojavlja pa se tudi vprašanje smotrnosti porabe javnega denarja pri nakupu za tak namen po tako visokih cenah. Verjetno bi bilo tako visoka sredstva bolj smiselno porabiti za druge, bolj potrebne projekte, na primer za prenovo šole, ki je v neposredni bližini,« pa so v odgovoru na te pobude sporočili s kranjske občine.

Komentarjev 1
  • Monica_Coleman 14:58 09.november 2021.

    Google je plačal od 400 do 800 dolarjev za dnevno spletno delo od doma. V prvem mesecu sem prejel 21758 $ in 29467 $ v zadnjem mesecu google pay doma za 3 ure dela na dan. ... >>>>>>>>>>> 𝐖𝐰𝐰.𝑫𝒐𝒖𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆.𝐜𝐨𝐦