Gorenjska
886 ogledov

Utrjevanje identitete s spremenjeno zastavo

Upravna enota Kranj in Mestna občina Kranj sta v isti stavbi
Prihodnjo sredo, 10. marca, bodo kranjski mestni svetniki prvič obravnavali tri spremembe oziroma dopolnitve statuta. Prva se nanaša na zastavo Mestne občine Kranj, ki naj bi v prihodnje imela v sredini grb Mestne občine Kranj (MOK).

V obrazložitvi osnutka predlaganega spremenjenega statuta je kot razlog in cilj, zakaj je potrebno spreminjati zastavo, zapisano: Z namenom zagotovitve jasne unikatnosti zastave Mestne občine Kranj se s predlaganimi spremembami statuta na sredo zastave umešča grb Mestne občine Kranj ob siceršnji nespremenjeni določitvi barv zastave in njenih polov. Na sredi zastave je grb MOK, ki sega z eno polovico v belo polje, z drugo v rdeče (bordo) polje.
Pri finančnih posledicah pa je navedeno, da bo strošek zamenjav MOK znašal okvirno do 3000 evrov.

Na naše vprašanje, zakaj bi morali imeti v Kranju drugačno zastavo in ali ima še kdo podobno, da prihaja do zamenjav, so nam z občine odgovorili, da "MOK spreminja zastavo zaradi prepoznavnosti ter grajenja in utrjevanja identitete. Zgodovinska mesta z avstroogrskega kulturnega območja imajo vedno umeščene grbe na svojih zastavah, saj sta ta dva simbola vedno neločljivo povezana. Zastava je po veksiloloških pravilih (veksilologija ali zastavoslovje) simbolično poenostavljeno barvno nadomestilo grba, izvedeno v tekstilu fleksibilnega svojstva. Grb je torej primarni simbol, zastava pa njegova nadgradnja. Zato menimo, da je umestitev grba logična ureditev simbolov MOK."

O tam, kdo je podal zamisel o spremembi zastave Mestne občine Kranj, pa z občine pojasnjujejo, da ideja ni nova, a ker doslej še ni prišlo do uresničitve, je predlog zdaj formalno podal podžupan MOK Janez Černe.

Končni videz bo urejen v odloku o simbolih

Sprememba statuta je šele podlaga, da MOK uvrsti grb na zastavo, vse podrobnosti končnega videza pa bodo urejene z odlokom o simbolih Mestne občine Kranj, ki ga mora mestni svet sprejeti v roku šest mesecev po uveljavitvi sprememb in dopolnitev statuta. Skica zastave je torej zaenkrat zgolj predlog, so še poudarili na MOK.

Grb MOK ima obliko zgodnjerenesančnega ščita z obojestranskim plitvim rezom bočne strani, kobaltno-sivo-črnim poljem in orlom z razprtimi krili in na desno obrnjeno glavo. Orel je cinober-rdeče barve. Osnova za figuro orla, dimenzijska razmerja, obliko ščita in barvno kombinacijo je zgodovinski grb s pečatnika iz leta 1530.
Zastava MOK se po dolžini deli na dve po velikosti enaki barvni polji, zgoraj je bele, spodaj je rdeče (bordo) barve. Na sredini pa naj bi bil, kot že prej napisano, po novem grb.

Bolj golob kot nekronani orel

Ko smo po spletu iskali dodatne podatke o simbolih Mestne občine Kranj, smo našli iz leta 2017 javno objavljeno diplomsko delo, ki ga je napisal Klemen Škrjanec na Filozofski fakulteti v Ljubljani, oddelek za zgodovino, z naslovom: Podoba orla skozi zgodovino mesta Kranja: razvoj kranjskega mestnega grba.
 
V diplomskem delu se je Škrjanec med drugim spraševal, ali je občina pred septembrom 1990, ko je bil sprejet odlok o simbolih, opravila kakršnokoli raziskavo o zgodovini mestnih simbolov in na podlagi česa so se mestni predstavniki odločili za sivo-rdečo barvno kombinacijo občinskega grba ter od kod so črpali ideje.

"Občina je izbrala zgodnje–renesančni ščit kobaltno-sivo-črne barve, v katerega je postavila cinober-rdečega nekronanega orla. Figura je pravzaprav bolj podobna nekakšnemu golobu kot orlu in čeprav ima vse prvine heraldično upodobljenega orla, ni razvidno, iz katere prejšnje upodobitve izhaja. Dimenzije med grbom Mestne občine Kranj in pečatom iz prve polovice 16. stoletja niso v sorazmerju, saj grbovna podoba ne zapolnjuje prostora v ščitu tako kot v preteklosti. Le ščit je enake oblike kot na pečatu, pa še to ne popolnoma. O barvni kombinaciji na pečatu, ki je iz enobarvnega voska, naj bo to naravnega, zelenega ali rdečega, je nesmiselno razglabljati. Je pa zanimiva  izbira barve, ki krasi današnji grb. Kobaltno-sivo-črna barva ne sodi med heraldično priznane barve, prav tako ne cinober-rdeča, ampak samo rdeča."

V nadaljevanju je Škrjanec še zapisal, "da so v  90. letih občinske grbe snovali na hitro, saj se je po dolgem času spet pojavila priložnost narediti nekaj novega, nekaj svojega. Vendarle bi morala Mestna občina Kranj najprej narediti raziskavo o mestnem grbu ter se podučiti o heraldiki. Šele potem bi lahko izbrali pravi grb, ki bi predstavljal vse Kranjčane."

Komentarjev 1
  • Krančan 20:39 03.marec 2021.

    Too bravo, res končno. KRANJ moje mesto sanj!