Gorenjska
2051 ogledov

V Medvodah še verjamejo v dokončanje kanala C0

Verje, črpališče, projekt Čisto zate, Občina Medvode
1/3
Občina Medvode Črpališče na Verju, zgrajeno v okviru projekta Čisto zate.
"V političnih preigravanjih na državni ravni Občina Medvode ne želi sodelovati," so nam na pisna vprašanja v zvezi z nadvse perečo tematiko povezovalnega kanala C0 , ki smo jih naslovili na medvoškega župana Nejca Smoleta, uvodoma odgovorili iz Občine Medvode. Opozicijska stranka SDS je danes namreč zahtevala sklic izredne seje državnega zbora zaradi gradnje kanala C0, ki "vznemirja prebivalce Ljubljane".

Župana Občine Medvode smo namreč vprašali, ali se bo izpostavil s svojim mnenjem v zvezi z očitki, da projekt Čisto zate zaradi povezovalnega kanala C0 "bolan", "nevaren","neustrezen", "protiustaven", "nezakonit". V Medvodah vsaj doslej nismo zasledili še nobenega nasprotovanja projektu, občinski svetniki, med njimi je tudi nekdanji državnozborski poslanec SDS, kolikor nam je znano, niso nikoli oporekali projektu. Potem ko so se po protestih kmetovalcev in drugih oglasili številni politiki in tudi zdravniki, ki so zahtevali ustavitev gradnje kanala C0 zaradi bojazni o ogrožanju pitne vode, se zdi, kot da je to samo problem Ljubljane in župana Zorana Jankovića.

Najprej v pojasnilo: Občina Medvode je poleg Mestne občine Ljubljana in Občine Vodice partnerica v projektu Čisto zate. Ta je razdeljen na tri dele, pri čemer prvi del predstavlja nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter gradnjo povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana. Občini Medvode in Vodice sta že dogradili kanalizacijo vsaka na svojem območju, povezovalni kanal C0 pa gradi Mestna občina Ljubljana. Drugi del projekta predstavlja izgradnjo III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana, ki vključuje povečanje zmogljivosti naprave in nadgradnjo le-te s terciarno stopnjo čiščenja odpadnih voda, v okviru katere bodo iz odpadne vode odstranjene tudi dušikove in fosforjeve spojine. Tretji del projekta predstavlja dograditev kanalizacije v aglomeracijah v MOL.

Projekt Čisto zate, Občina Medvode | Avtor: Občina Medvode Tabla v naselju Rakovnik, občina Medvode. Občina Medvode

Ker smo nedavno v časopisu Dnevnik zasledili pismo bralca, tudi okoljevarstvenika iz organizacije Alpe Adria Green Tomaža Ogrina, ki je navedel, da je "projekt Čisto zate bolan tudi v tem, da vleče fekalije 20 kilometrov iz Medvod in devet kilometrov iz Vodic v Ljubljano. Vodice spadajo v domžalsko čistilno napravo, Medvode pa so že načrtovale čiščenje s Kranjem, ki so mu zaradi opustitve morale plačati odškodnino," smo za komentar zaprosili medvoškega župana Nejca Smoleta.

"Nekateri argumenti nasprotnikov kanala C0 so milorečeno nenavadni, saj kažejo na popolno nepoznavanje občine Medvode in njene geografije. Projekt Gorki (Gorenjska komunalna infrastruktura), ki ga je Občina Medvode načrtovala skupaj z Mestno občino Kranj in Občino Šenčur, je vključeval izgradnjo čistilne naprave v Smledniku za čiščenje odpadnih vod iz krajevne skupnosti Smlednik, občine Šenčur in Mestne občine Kranj, kar pa nima nobene povezave s Pirničami, od koder se bodo odpadne vode zaradi gravitacije in bližine že obstoječe kanalizacije v Mestni občini Ljubljana vodile preko kanala C0 (v okviru projekta Čisto zate) do centralne čistilne naprave v Ljubljani. Iz Smlednika bodo odpadne vode, ko bo kanalizacija zgrajena, potovale preko Zbilj do Medvod in naprej do čistilne naprave v Ljubljani po Celovški cesti prek že zgrajenega kanalizacijskega kanala," so pojasnili iz Občine Medvode.  

Gradnja v občini Medvode je zaključena

V občini Medvode so od maja 2019 do vključno jeseni 2022 v okviru projekta Čisto zate zgradili 22 kilometrov nove fekalne kanalizacije. Ko bo ta projekt končan, se bo ukinilo 1100 greznic, iz katerih še zdaj vsaj deloma odplake odtekajo v podtalnico ali v reko Savo. Kanalizacija je bila tako zgrajena v dveh aglomeracijah: Medvode (naselja Rakovnik, Vaše, Goričane, Ladja, Medvode in Medvode - Preska) in Spodnje Pirniče (naselja Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in Vikrče). V aglomeraciji Medvode se bo priključenost objektov na kanalizacijo povečala iz 82,9 odstotka na 95,2 odstotka. V aglomeraciji Spodnje Pirniče se bo priključenost povečala iz 10,2 odstotka na 95,2 odstotka.

V aglomeraciji Medvode je gradnja zaključena, objekti se že lahko priključujejo na kanalizacijo, kajti odpadne vode iz aglomeracije Medvode se vodijo po obstoječem glavnem kanalizacijskem vodu do Medna in naprej do čistilne naprave v Ljubljani.

Problem pa je v aglomeraciji Spodnje Pirniče: tudi tam je gradnja zaključena, vendar se objekti ne priključujejo, kajti odpadne vode bodo vodene preko kanala C0 do čistilne naprave v Ljubljani. Uprabno dovoljenje bo tako izdano seveda šele, ko bo MOL zgradila povezovalni kanal.

Ne predstavljajo si ...

Že pred časom so iz občine Medvode prihajala opozorila, da si ne predstavljajo, da projekt Čisto zate ne bi bil končan. Na vprašanje, kaj konkretno bi nedokončanje pomenilo za medvoški proračun, smo dobili pojasnilo, da je pogodbena vrednost projekta gradnje kanalizacije na območju občine Medvode 10,2 milijona evrov, pri čemer Evropska unija prispeva 5,67 milijona evrov in Republika Slovenija en milijon evrov (skupaj: 6.67 milijona evrov), preostalih 3,5 milijona evrov pa je prispevala Občina Medvode iz svojega proračuna.

"Občina Medvode je izvajalcu doslej že nakazala 9,1 milijona evrov in prejela 5,8 milijona evrov sofinanciranja (preostala sredstva bodo nakazana in črpana, ko bo zaključena tudi vsa dokumentacija projekta). Hkrati z gradnjo fekalne kanalizacije smo na nekaterih odsekih obnovili meteorno kanalizacijo (skupaj približno 10,5 kilometra), obnovili vodovodno omrežje (skupaj približno 12,5 kilometra), Energetika Ljubljana je zgradila približno 15 kilometrov novega plinovoda, Telekom Slovenije pa se je na vseh trasah pridružil z gradnjo optičnega omrežja," so navedli iz Občine Medvode.

Projekt Čisto zate, Občina Medvode | Avtor: Občina Medvode Fotografija je iz arhiva. Gradnja v okviru projekta Čisto zate na območju občine Medvode. Občina Medvode

Gradnjo kanala C0 vodi Mestna občina Ljubljana, medtem ko občini Medvode in Vodice sofinancirata vsaka svoj delež gradnje kanala C0. Poudariti je potrebno, da se projekt sofinancira po deležih uporabe kanala. Delež Občine Medvode na območju MOL predstavlja le 25,42 odstotka, Občine Vodice 7,79 odstotka in Mestne občine Ljubljana 66,79 %. Kar dve tretjini kapacitet kanala C0 bosta tako koriščeni za potrebe prebivalcev Mestne občine Ljubljana (Brod, Vižmarje, Tacen …) in ne le za občini Medvode in Vodice, kot se zmotno predstavlja javnosti v zadnjem času.

Delež financiranja Občine Medvode na kanalu C0 znaša 3,58 milijona evrov, pri čemer Evropska unija prispeva 2,29 milijona evrov, Republika Slovenija 404 tisoč evrov (skupaj torej 2,69 milijona evrov), preostalih 890 tisoč prispeva Občina Medvode iz lastnega proračuna.

Z Občine Medvode še pojasnjujejo, da je bila "pogodba za gradnjo povezovalnega kanala C0 sklenjena z Mestno občino Ljubljana, ki nam izstavlja zahtevke za nakazilo našega deleža glede na izstavljene situacije. Do sedaj smo prejeli za 2.255.068,89 EUR zahtevkov, od tega smo za C0 prejeli 1.442.861 evrov evropskih sredstev in 253.740 evrov sredstev Republike Slovenije, sami pa smo iz proračuna zagotovili 558.467 evrov."

Javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Medvode izvaja Javno podjetje Vodovod kanalizacija Snaga, katerega drugi največji lastnik je Občina Medvode. "Ne razumemo argumentov, da je pot odpadnih voda predolga. Z vidika kanalizacijskih sistemov velikih mest gre tu za  zelo kratke razdalje in majhen sistem. Ob upoštevanju tega argumenta bi morala vsaka slovenska občina le zaradi meja občine zgraditi čistilno napravo na svojem območju, kar ne bi bilo smotrno ne iz ekološkega ne iz ekonomskega vidika," poudarjajo iz Občine Medvode.

V Medvodah, kot so še navedli v odgovoru, "še vedno verjamemo, da bo projektni partner uspel izvesti svoj del nalog in projekt uspešno zaključiti. Sicer pa smo vsa morebitna odstopanja projekta od načrtovanega dolžni usklajevati s posredniškim telesom, to je za ta projekt Ministrstvo za naravne vire in prostor."

dezurni@styria-media.si

Komentarjev 1
  • radovednica 18:47 30.maj 2023.

    Evropski denar, kopanje po zasebnih zemljiščih v in ob Ljubljani, izgradnja zbiralnika preko vodovarstvenega območja za Ljubljano, samo zato, da so se Medvode znebile odpadne vode in svojega dreka, ki se vodi nekaj dest kilometrov v drugo občino, na CČN ...prikaži več Ljubljana, silni milijoni za zbiralnik C0 in nadgradnjo naprave v Zalogu skoraj samo zato, da bodo v Medvodah rešeni lastne svinjarije. BRAVO!