Gorenjska
60 ogledov

Za enkratno pomoč tudi v prihodnje največ 250 evrov

prazna denarnica
Letos je Mestna občina Kranj iz naslova enkratne socialne pomoči izplačala 464 upravičencem skupaj 80.300 evrov. In tudi v proračunu za leto 2021 je rezerviran enako visok znesek. Sam postopek dodeljevanja in tudi višina pomoči se ne spreminjata, zaradi spremenjenega občinskega odloka o socialno varstvenih dejavnostih bo v prihodnje le bolj jasno, kdaj lahko občina izplača enkratno socialno pomoč, je po prvi obravnavi spremenjenega odloka na nedavni seji mestnega sveta napovedal kranjski župan Matjaž Rakovec.

Mestni svet je prejšnji teden v prvi obravnavi sprejel osnutek Odloka o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj. Njegov cilj je izboljšanje življenja invalidov, starejših in materialno ogroženih.

Odlok predvideva spremembe glede enkratne socialne pomoči: vsebinsko je namreč zdaj bolj določno zapisano, kdo, za katere namene oziroma v kakšnih okoliščinah je upravičen do omenjene pomoči, kdaj se enkratna socialna pomoč ne dodeli, sicer pa postopek ostaja enak. In tudi zneski so enaki, to je najmanj 50 in največ 250 evrov, ob elementarni nesreči pa največ 900 evrov. Dodano je tudi še bolj jasno določilo, da se višina enkratne socialne pomoči določa za vsak primer posebej glede na stopnjo materialne ogroženosti upravičenca, upoštevajoč razmere in potrebe upravičenca in članov njegove družine.

Ni nepomembno, da je občina sklenila sedanji odlok nadgraditi z javnim pooblastilom Centru za socialno dele Gorenjska, Enoti Kranj: ta naj bi v prihodnje vodil in odločal v upravnem postopku dodelitve enkratne socialne pomoči v Mestni občini Kranj na prvi stopnji. CSD bo tako lahko takoj preveril podatke in dokazila iz vloge za enkratno socialno pomoč ter odločil z odločbo. Zoper odločbo CSD se bo nato možno pritožiti, o pritožbi pa bo kot drugostopenjski organ odločil župan.

Kdo lahko zaprosi za enkratno socialno pomoč?

Upravičenci za enkratno socialno pomoč so občani Mestne občine Kranj, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v MO Kranj in so se znašli v posebnih socialnih razmerah. Enako kot doslej bo možno enkratno socialno pomoč dobiti enkrat na leto.

Po spremenjenem odloku bo enkratna socialna pomoč namenjena upravičencem in članom njegove družine za nakup šolskih potrebščin, plačilo šole v naravi in šolske prehrane, doplačilo zdravstvenih storitev, potrebnih na podlagi dokazila zdravniške stroke, ki jih zdravstveno zavarovanje ne pokriva ali jih ne pokriva v celoti. Lahko pa tudi za kritje stroškov bivanja, kot so ozimnica, ogrevanje, komunalni stroški, elektrika in najemnina. Možno pa je pomoč dobiti tudi za kritje stroškov ob elementarnih nesrečah in kritje stroškov drugih posebnih potreb upravičenca ali članov njegove družine.

Za prevoze 10 tisoč evrov

Ena od sprememb v odloku, ki mora dobiti še eno potrditev v mestnem svetu, je uvajanje brezplačnih prevozov za invalide in starejše oziroma t. i. prostofer. Gre za tiste starejše, ki bodisi ne vozijo bodisi nimajo razvite socialne mreže in zato težje dostopajo do različnih storitev in opravkov, poleg tega imajo nižje mesečne dohodke.
Upravičenci so, kot predvideva osnutek spremenjenega odloka, upokojenci in invalidi z manjšimi telesnimi in duševnimi okvarami, ki so samostojni pri opravljanju vseh življenjskih potreb ter imajo prijavljeno stalno bivališče v MO Kranj in se izkažejo s potrdilom ZPIZ ali društva upokojencev oziroma s statusom invalida. Vsi ti bodo lahko uporabili prevoz zaradi opravkov v zdravstvenem domu, bolnišnici, lekarni, uradnih organih in dnevnih centrih za starejše in drugih medgeneracijskih središčih.
Omenjeni prevozi za starejše in invalide so, če povzamemo, pravzaprav dodatni program, ki ga bo sofinancirala občina, izvajale pa ga bodo nevladne organizacije. Za leto 2021 bi dodatna finančna obremenitev za prevoze starejših in invalidov znašala 10.000 evrov.

Komentarjev 0
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.