Gorenjska
3822 ogledov

Zatrnik: težava ali priložnost za Gorje?

V Gorjah imajo burno razpravo o ponovni oživitvi smučišča na Zatrniku. Nekateri občani so prepričani, da občina in podjetje RTC Zatrnik preveč hitita, slednja pa sta prepričana, da vse poteka normalno.

Nekateri občani se sprašujejo, kaj se dogaja v Gorjah, da je so v 14 dneh sklicali kar tri seje tamkajšnjega občinskega sveta. Po 11. redni, ki je potekala 11. 11., sta bili ekspresno, zgolj v nekaj dnevih po njej, sklicani kar dve izredni. Edina točka zadnje pa je bila »Odločitev o izkazanem javnem interesu iz 2. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb za načrtovanje vlečnice Hotunjski vrh, Plana 1, Plana 2 in Zatrnik«. Pri vsem skupaj jih je zmotilo, da občani Gorij spet niso imeli možnosti »v živo spremljati za občino tako zelo pomembno razpravo na temo Zatrnika, da si na podlagi zastavljenih vprašanj in odgovorov sami ustvarimo mnenje, kaj se dejansko dogaja«.

 

»Skladno z veljavnim poslovnikom se javnost delovanja Občinskega sveta zagotavlja »… z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občinskega sveta«. Ker to zaradi epidemije žal ni možno, seje potekajo z uporabo sistema videokonference pri čemer pa morajo biti upoštevani predpisi, ki nam snemanje oz. javno predvajanje videokonference ne dovoljujejo, če se s tem ne strinjajo vsi udeleženci seje. Zapisniki sej pa so javno dostopni,« je na očitke odgovoril župan Občine Gorje Peter Torkar.

 

Vprašanja o Zatrniku še vedno ostajajo

Zadnja izredna seja občinskega sveta Gorje je bila sicer na koncu odpovedana. Kot so sporočili z občine, so se za to odločili, ker je »družba RTC Zatrnik d.o.o. preko odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki d.o.o. vložila prošnjo za podaljšanje roka z obrazložitvijo, da je postavljeni rok glede na obseg zastavljenih vprašanj objektivno neprimeren in prekratek, saj količina in število vprašanj, predlagatelju onemogočata pripravo kvalitetnih in vsebinskih odgovorov«.

 

Kljub temu nekateri občani še vedno pričakujejo odgovore. »Ne gre samo za proračun, ki je izredno pomemben dokument, ki bo usmerjal smer v katero se bodo Gorje v naslednjih letih pomikale, ampak je očitno fokus dogajanja na Zatrniku«, so opozorili ob sklicu zadnje izredne seje. Svetnica Danijela Mandeljc pa je med drugim izpostavila, da gre pri zimsko letnem turističnem območju Zatrnik za enega večjih projektov v Občini Gorje. »Ta projekt vključuje različne nove posege v prostor in nove okoliščine, za katere je prav, da so premišljeni in usklajeni tako z naravo kot nenazadnje z domačini in občani občine Gorje. Območje je občutljivo in tudi zaradi tega posebej zaščiteno z Zakonom o Triglavskem narodnem parku. To pomeni, da so problematični že bistveno manjši posegi v prostor, saj soglasje potrebujete že za menjavo strehe, kaj šele hujše posege v prostor,« piše.

 

Župan Peter Torkar pravi, da »Občina Gorje podpira razvojne projekte na področju turizma in drugih gospodarskih dejavnosti, ki temeljijo na vzdržnem odnosu do okolja, ekonomski upravičenosti, soglasju krajanov, ki jih investicija neposredno zadeva in so  utemeljeni v prostorskih aktih Občine ter zakonodaji, ki urejajo zadevno področje. Projekt, ki ga je predstavil RTC Zatrnik je v celoti zasebni projekt in občina ne bo imela posebnih finančnih posledic.«

 

Da gre za povsem zasebni projekt, nam je potrdil tudi direktor RTC Zatrnik Aleš Zalar, sicer nekdanji pravosodni minister. Ob tem je poudaril, da se z oživitvijo nekdaj zelo priljubljenega smučišča strinja tudi večina tamkajšnjih prebivalcev in lastnikov zemljišč. »Trenutno 30 lastnikov zemljišč soglaša z obnovo smučišča, pogajanja pa potekajo še z dvema manjšima lastnikoma,« pojasnjuje Zalar Glede  vprašanj o posegih v Triglavskem narodnem parku pa dodaja, da z njimi dobro sodelujejo. V decembru tako nameravajo skupaj pregledati načrte oživljanja Zatrnika kot podlage za nadaljnje prostorsko urejanje. »Večji posegi v prostor bodo možni le po predhodnem sprejemu kombiniranega državnega in občinskega prostorskega načrta,« še pravi Zalar.

 

Z Zatrnikom imajo velike načrte

Nekoč priljubljeno družinsko smučišče Zatrnik je že več kot četrt stoletja zaprto, od februarja letos od pa ima novega upravljalca – Rekreacijsko-turistični center Zatrnik. V slednjem obnovo smučišča in vzpostavitev celoletnega gorskega centra  načrtujejo v več fazah. »V letošnji zimski sezoni bomo omogočili smučanje otrokom in začetnikom, uredili pa bomo tudi 200 metrov dolgo sankaško progo in 2 kilometra dolgo tekaško progo. Omogočena bo tudi izposoja smučarske in tekaške opreme in tečaji alpskega smučanja in teka na smučeh. Prihodnje leto nameravamo omogočiti smučanje tudi odraslim na srednje težkih progah,« pravi direktor RTC Zatrnik Aleš Zalar.

 | Avtor:

Trenutno sicer s strani občine Gorje čakajo na sprejem koncesijskega akta za 4 vlečnice. Takoj, ko bo sklenjena koncesijska pogodba, se bodo lahko lotili obnove žičniških naprav. Vzdrževalna dela bo samostojno financiral RTC Zatrnik d.o.o. Povprečen strošek za  eno vlečnico bo 60.000 evrov. Ob tem načrtujejo tudi postavitev nove sedežnice na Hotunjski vrh. To jih bo stalo okrog 1,5 milijona evrov, zato bodo to investicijo lahko izvedli le v sodelovanju z domačim ali tujim strateškim partnerjem.  Zalarja to ne skrbi: »Interesentov za sodelovanje je kar nekaj. Zatrnik ima namreč zaradi neposredne bližine Bleda velik potencial.«

 

Razmišljajo tudi o poletni sezoni. Spomladi nameravajo tako omogočiti spuste po dveh jeklenicah, v načrtu pa imajo še postavitev pustolovskega parka. Omogočili bodo  tudi izposojo električnih gorskih koles in organizirane ture z gorskim kolesarskim vodnikom. Posebna ponudba na Zatrniku bo s strani Triglavskega narodnega parka ravnokar prenovljena Pokljuška soteska, izjemni naravni spomenik, vreden ogleda.

 

Zatrnik in Bled bi povezali z gondolo

V RTC Zatrnik imajo tudi dolgoročne načrte. Med njimi je tudi povezava Bleda z Zatrnikom s krožno kabinsko žičnico. »Projektni načrt te povezave je bil izdelan že pred več kot 40 leti.  S tem bi močno zmanjšali obremenitev TNP s prometom osebnih vozil, še zlasti, če bi cesto do Zatrnika oziroma Pokljuke istočasno kategorizirali kot gorsko cesto s posebnim prometnim režimom,« pravi Zalar. Po njegovem prepričanju ima Zatrnik vse možnosti, da se v povezavi s Pokljuko vzpostavi kot pomemben gorski turistični center s poudarkom na zelenem, eko turizmu.

Komentarjev 11
 • reunecor 22:46 30.november 2020.

  www︎.︎Marbie︆.︆net - oddličen projekt za odrasle, ki želikko najti partnerja za seks

 • Avatar Sarah_Hernandez
  Sarah_Hernandez 20:10 30.november 2020.

  Na spletu s prenosnim računalnikom zaslužim veliko denarja (100 € do 200 € / h). Prvi mesec sem prejel ček za 28536 €, to spletno delo je preprosto in enostavn0, ni mu treba iti v pisarn0. ... >>>>> www.MagnifyIncome.Com

 • riluva 05:08 30.november 2020.

  www︎.︎Cycoap︆.︆net - oddličen prrojekt za odrrasle, ki želijo najti parrtnerja za seks