Gorenjska
3069 ogledov

Zavodu izdano mnenje s pridržkom, bivši direktor pa na vrhu Velike planine

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja zavoda v letu 2020 izreklo mnenje s pridržkom.

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Zavoda za turizem in kulturo Kranj v letu 2020 in izreklo mnenje s pridržkom. Zavod je ravnal v nasprotju z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, ker z direktorjem ni sklenil aneksa k pogodbi o zaposlitvi glede uvrstitve v nov plačni razred. V nasprotju z Zakonom o delovnih razmerjih je bila nekaterim javnim uslužbencem kršena pravica do dnevnega počitka, prenos ur v naslednji mesec ni potekal v skladu z notranjim aktom, saj so javni uslužbenci v naslednji mesec prenašali večji presežek ur od dovoljenega. Poleg tega je zavod javnim uslužbencem zagotavljal nekatere pravice v večjem obsegu, kot je to določeno v zakonu, podzakonskem predpisu ali s kolektivno pogodbo, je med drugim ugotovilo Računsko sodišče.

Tudi pri naročanju storitev v vrednosti 42.527 evrov je zavod ravnal v nasprotju s predpisi o javnem naročanju, seznam javnih naročil, objavljen na portalu javnih naročil, pa ni zajemal vseh naročil. V nasprotju z Zakonom o računovodstvu in Pravilnikom o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev o uničenju opreme ni odločal svet zavoda, ki tudi ni obravnaval letnega poročila za leto 2020. V nasprotju z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj pa direktor ni sprejel cenika za najem stojnic in hišk na prireditvah ter ni pripravil akta v zvezi s postopki javnih razpisov za izvedbo programov in projektov s področja dela zavoda, v zaključkih revizije še piše Računsko sodišče.

Zaradi vsega ugotovljenega je sodišče od zavoda zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalni ukrep za odpravo ugotovljene nepravilnosti v zvezi s pripravo akta, s katerim bodo urejeni postopki javnih razpisov za izvedbo programov in projektov.

Kot nam je povedal direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Klemen Malovrh, gre za pregled pšoslovanja v letu, kjer je sam šele prevzel vodenje zavoda. »Kot so mi na Računskem sodišču pojasnili, je bilo mnenje s pridržkom izrečeno na račun številih manjših napak. Revidirano je bilo leto 2020, jaz pa sem od 14. 7. 2020 šele nastopil vlogo v.d. direktorja Zavoda za turizem in kulturo. Kot lahko razberete iz poročila, je bilo večino pripomb na poslovanje za prvo polovico leta. Ne glede na obdobje nastanka napak smo se na zavodu v času revidiranja zelo potrudili in skoraj vse pripombe oziroma kršitve že sproti odpravili. Posledično nam je sodišče izdalo le en ukrep, in sicer moramo sestaviti Pravilnik o postopkih javnih razpisov za izvedbo programov in projektov na zavodu,« je pojasnil Malovrh.

Glede naročanja storitev v vrednosti 42.527 evrov pa Malovrh pojasnjuje: »Vsi omenjeni posli so bili sklenjeni že pred 14. 7. 2020, vseeno pa na kratko pojasnim, da z Gorenjskim glasom že od leta 2021 nimamo stroškov pri izdajanju Kranjskih novic, da Jure Dolar že od leta 2021 ne dela na zavodu in da z Evo nista imela istovrstnih storitev, je pa bila nerodno napisana pogodba ter da je bilo za celotno čiščenje na zavodu letos izvedeno javno naročilo.«

Na revizijo se je odzval tudi kranjski župan Matjaž Rakovec. »Zavod za turizem in kulturo Kranj posluje dobro, je inovativen pri turističnih produktih in organizaciji dogodkov, sledi sodobnim trendom pri promociji destinacije in postavlja Kranj na zeleni zemljevid Evrope. Prepričan sem, da direktor zavoda z vso odgovornostjo usklajuje delovanje zavoda z veljavno zakonodajo. Zagotovo pa je bil izziv in je v manjši meri še vedno popraviti pretekle napake. Verjamem, da bo sedanja ekipa zavoda uspešno razvijala dejavnosti naprej in delovala v skladu s predpisi, pri čemer je nadzor nad tem po veljavni ureditvi v pristojnosti sveta zavoda, v katerem ima Mestna občina Kranj kot ustanoviteljica svoje predstavnike,« je povedal Rakovec.

 

Bivši direktor po novem vodi Veliko planino

Kot rečeno, naj bi se napake po pojasnilu sedanjega direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj zgodile v prvi polovici leta 2020, ko je zavod vodil še Tomaž Štefe. Prav glede slednjega pa je prejšnji teden prišla novica, da je Tomaž Štefe postal novi direktor družbe Velika planina za obdobje petih let.

Tomaž Štefe | Avtor: Osebni arhiv Tomaža Štefeta Osebni arhiv Tomaža Štefeta

»Tomaž Štefe prihaja iz Kranja in ima dolgoletne izkušnje z delom v turizmu, tako doma kot v tujini. Med drugimi je prvih pet let vodil Hostel Celica v Ljubljani, ki je bil v tem obdobju razglašen za najboljši hostel na svetu in najbolj inovativen slovenski turistični produkt. Bil je tudi direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, organiziral in vodil je potovanja po tujini, kot organizator potovanj je delal tudi na turističnih križarkah. Kot poslovni svetovalec, vodja projektov in coach je pomagal pri razvoju slovenskim podjetjem in turističnim destinacijam,« so ob tem sporočili iz držbe Velika planina in dodali: »Družba Velika planina d.o.o. s prihodom novega direktorja in zavzetostjo zaposlenih, kljub izzivom aktualne svetovne krize nadaljuje izvajanje vseh zastavljenih ciljev in investicij v skladu s sprejetim letnim načrtom in dolgoročno strategijo. Vizija družbe je ohranjena in v svetu poznana Velika planina, kot urejen turistični biser in odličen primer sožitja narave in lokalne skupnosti, ki po svojih zmožnostih prispeva k razvoju Kamnika in njegovih prebivalcev. V letu 2023 nas čaka izvedba investicije v novo šest-sedežnico, kasneje pa še celovita prenova spodnje in zgornje postaje nihalke, prenova Zelenega roba ter drugi večji projekti.«

Komentarjev 3
  • Avatar Keira_Wendt
    Keira_Wendt 12:20 25.julij 2022.

    Najboljša ponudba ... Google je za vsa spletna dela od doma plačal 638 do 957 dolarjev na dan. Moja mlajša sestra je bila dva meseca brez dela, prejšnji mesec je bil njen ček 28537 dolarjev, tako da je delal doma ...prikaži več 3 ure dela na dan in zaslužil sčasoma lahko še večja ... Tako sem začel .......................... >>>>>>>>>>>>>>>>> www.ordcash.com

  • sam1 10:21 25.julij 2022.

    JE... se njemu-važno je,da mu država plačuje dobro osnovo za pokojnino,Velika Planina je pa samo vir dodatnega zaslužka.....