Gorenjska
3241 ogledov

Že višje cene vrtcev, SDS bi vabila Goloba v dom upokojencev

Vrtec
Nove, višje cene vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih in zasebnih vrtcih s koncesijo na območju Mestne občine Kranj so danes, 3. februarja, že objavljene v Uradnem listu RS in bodo začele veljati jutri, 4. februarja. Kranjski mestni svetniki so namreč v sredo, 1. februarja, po polemični razpravi z večino glasov odločili, da so cene v javnih vrtcih v povprečju višje za 14 odstotkov, v zasebnih s koncesijo pa od 18 do 24 odstotkov. Razlogi so v višjih stroških dela, materiala in storitev ter živil.

Kranjski mestni svetniki so potrdili tudi olajšavo za starše, ki odplačujejo stanovanjska posojila, tako da se staršem od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda pri osnovi za plačilo upošteva znižanje za en dohodkovni razred.

Razliko med ceno programa vrtca in plačili staršev za otroke s svojega območja krije občina, in tako se bo znesek, ki ga Mestna občina Kranj namenja za vrtce, zaradi te podražitve v letošnjem letu povečal s 7,8 na 8,2 milijona evrov.
Osnova za starše iz Mestne občine Kranj je za javne in zasebne s koncesijo enaka. Za I. starostno obdobje znaša 613,92 evra in za II. starostno obdobje 472,32 evra. Staršem se plačilo obračuna na podlagi dohodkovnega razreda, ki ga določi center za socialno delo, in sicer največ 77 odstotkov od določene cene programa vrtca.

Največji strošek so plače zaposlenih

Tanja Hrovat, vodja urada za družbene dejavnosti na Mestni občini Kranj, je v obrazložitvi dejala, da je cena programa vrtca sestavljena iz treh delov: stroški plač vseh zaposlenih v vrtcih (ta predstavlja glavnino stroškov ekonomske cene, med 70 in 80 odstotki), stroški materiala in storitev (gre za materialne stroške objekta, v katerem deluje vrtec, in je odvisen od tega, kako je objekt, v katerem deluje vrtec, potraten. Ti znašajo med 15 in 20 odstotkov) in strošek živil (znašajo okoli 10 odstotkov. Odvisno je, ali ima vrtec svojo lastno kuhinjo oziroma koliko poudarka daje lokalno pridelani hrani, ki je dražja).
Po zakonu programe predšolske vzgoje financirajo ministrstvo, občina in starši otrok, lahko pa pridobijo tudi iz drugih virov, na primer donacije in evropskih sredstev.
"Od ministrstva dobimo približno devet odstotkov sredstev, ustanovitelj vrtca (občina) prispeva več kot 60 odstotkov, starši prispevajo okrog 30 odstotkov. Koliko starši prispevajo, je odvisno od tega, v kateri dohodkovni razred so uvrščeni glede na zmožnost plačila. Center za socialno delo odloča o višini plačila staršev," je bila jasna vodja urada.

Mestna uprava je naklonjena temu, da se pomaga staršem

V razpravi, ki je sledila, je mestna svetnica Ana Černe (Levica) dejala, da ima pomislek glede predloga, da bi bili v prihodnje deležni nove subvencije le tisti starši od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda, ki odplačujejo stanovanjsko posojilo, ne pa denimo starši, ki kot prekarni delavci sploh ne morejo priti do bančnega posojila in bivajo v najemnih stanovanjih. "Vzemimo na primer tričlansko družino, oba starša prekarna delavca, s skupnimi prihodki med 1300 do 1700 evri, dveletni otrok. Ker sodijo v 5. dohodkovni razred, in teh je v Kranju največ, zdaj plačujejo za vrtec 190 evrov, po novem bo to še 18 evrov več... Predlagam, da še enkrat premislimo, dodelamo predlog in pridemo do bolj celovite rešitve," je dejala.
Tudi mestna svetnica Nataša Majcen (SD) se je vprašala, kaj bo z mladimi družinami, ki plačujejo visoke tržne najemnine. Vendar, kot je rekla, je vrtec je vrtec, otroški dodatek je namenjen otroku, in to ni socialna pomoč. Ker pa materialno ogroženi lahko pridobijo tudi subvencijo za najemnin, se ji zdi, da so te stvari jasne.
Ker je v nadaljevanju še več svetnikov izreklo pomisleke o predlogu povišanja cen in novi subvenciji, je vodja urada Tanja Hrovat pojasnila, da občina lahko s svojim aktom še dodatno zniža ceno.
"Lahko na primer daje generalni popust sedem odstotkov za vse razrede, popust za različne dohodkovne razrede, zniža dohodkovni razred tistim družinam, ki imajo stanovanjski problem ... Opcij je več, vse pa znižujejo plačilo staršev in naložijo breme lokalni skupnost. Kranjska občina plačuje za vrtce na letni ravni približno devet milijonov evrov in vsaka subvencija, ki jo prispeva na otroka, ni velika, a za 2500 vrtčevskih otrok je to kar velik zalogaj za proračun. Mestna uprava je naklonjena temu, da pomagamo staršem, kjer se da, je pa res, da gre tu za tekoče odhodke, za katere ni vira, tako da zajedajo v investicijski del."

Pravičnost za vse

Mestna svetnica Irena Dolenc (NSi) je menila, da izračunana ekonomska cena drži in da gre zdaj "za vprašanje, kako socialni smo. Dejansko podarimo staršem še malo odpustka in odmikamo gradnjo novega vrtca Sonček. Bili so tudi predlogi, da celotno podražitev nosi občina. Cena se mora zvišati, toda komu bomo šli na roko? Zasledovati moramo načelo pravičnosti za vse. Vsem staršem naj se popusti v določenem odstotku," je predlagala.
Proti vsakršni podražitvi pa so v svetniški skupini SDS, so v razpravi povedali Ivo Bajec, Bojan Homan in Branko Grims, zelo kritičen je bil tudi mestni svetnik Zoran Stevanović (Državljansko gibanje Resni.ca).

"Podražitve so neizbežne, podražili se bodo vrtci, domovi za starejše. To je bilo pričakovano. Krivec je država in dvomim, da bodo za svoje populistične postopke nosili kakršnokoli breme ali krivdo. Gotovo ne in bodo z lahkoto prevalili bodisi na občine bodisi na uporabnike storitev. Ni kriva inflacija, ker ni tako visoka, ni kriva razlika v cenah energentov. Kriv je izključno dvig minimalne plače, to se je naredilo na pamet, na populističen način, brez zaslombe v realnem gospodarstvu. Prav je, da se vse plače povečajo, ampak vse, ne le minimalne, a na pameten način, kajti to je kratkoročni strošek države na račun davkov, prispevkov ... Če bomo podražitve prelagali, grozi javnim Kranjskim vrtcem nelikvidnost, saj morajo nakazati višje plače že marca in tudi oddvajati tudi višje prispevke in davke. Vsi imamo socialni čut in nam je nerodno sprejeti tak sklep o podražitvi, ampak to je nujno. Prav pa je, da pokažemo na krivca in da občina pomaga, da se ta kriza prebrodi. Je pa vsa Slovenija v istem čolnu," je dejal Stevanović.
Ugovarjala mu je Ana Černe (Levica) in navedla, da je dvig na račun minimalne plače primerljiv z dvigom energentov.

Otroci so naše bogastvo

Mestni svetnik Bojan Homan (SDS) se je spomnil, da smo v času prejšnje vlade vsi dobili turistične bone, tudi otroci, da smo si privoščili dopust, cene se niso zviševale, ampak so ostale na ravni.

"Zdaj, ko imamo Svobodo, imamo pa višje davke, nižje pokojnine, višjo minimalno plačo. Ljudje na banki ne dobijo več stanovanjskega posojila, banke praktično ne dajejo več posojil, ker jih ne morejo. Imamo inflacijo in cene se višajo. Mislil sem, da ste socialni demokrati res socialni ... za podražitve in cene vam je malo mar, ker delate take bedarije v vladi skupaj s Svobodo in koalicijskimi partnerji. Vaš veliki guru je rekel: otroci so naše največje bogastvo. In če so otroci res naše največje bogastvo, potem naj bo denar in naj te podražitve financirata občina ali država. Tisti, ki se je tega spomnil, naj plača. Obrtniki smo dobili višji davek ob koncu leta, upokojenci štiri odstotke nižje pokojnine, ... A zdaj naj pa še to požegnamo? V naši svetniški skupini bomo glasovali proti podražitvi," je glasno poudaril Homan.

Občina ni podjetje

Vodja urada Tanja Hrovat je v nadaljevanju razložila, da občina zdaj na mesec plačuje razliko med ekonomsko ceno in plačili staršev nekaj manj kot 600 tisoč evrov, starši pa 378 tisoč. Če bi torej celotno breme padlo na občino, bi občina po novem plačevala 726 tisoč evrov na mesec, to je 130 tisoč več kot doslej.
Občina ima torej na voljo tri možnosti, je razmišljal mestni svetnik Igor Velov (Lista za razvoj Kranja). "Prva je, da dvigne cene in občina poravna svoj delež in starši, žal, tudi svojega. Druga možnost je, da vse breme prevzame občina nase, kar ni nič nenavadnega, kajti tudi povišanje cene pomoči na domu popolnoma pokrije občina. Resda gre za precej nižji znesek, a se mi ne zdi prav, da je za starejše posluh, za otroke in mlade družine pa ne. Tretja možnost pa je dvig s ciljnim socialnim korektivom, in temu sem naklonjen," je dejal in se zavzel, da bi pred podražitvijo v Kranju napravili še en temeljit razmislek.

"Občina ni podjetje, ki samo izračuna. Namen občine je, da skrbi za svoje prebivalce in vrtec je ena najbolj pomembnih in finančno najbolj zahtevnih stvari. Nisem za to, da občina prevzame celotno breme, ampak moramo delovati ciljno. Tisti, ki potrebujejo pomoč, in tisti, ki so upravičeni. Če namreč vse prevzame občina, se bo pomagalo najbolj bogatim, kajti njim, v najvišjem razredu, se najbolj dvigne znesek. Danes sem v neugodnem položaju, ne zdi se mi prav glasovati za podražitev, po drugi strani pa vem, kakšna so dejstva," je povedal Velov.

V nadaljevanju se je v razpravi močno razvnel mestni svetnik Branko Grims (SDS). Dejal je, da je "v preteklem mandatu vlada Janeza Janše omogočila občinam toliko sredstev tudi za investicije, kolikor jih občine nikoli v zgodovini niso imele. In ravno tako tudi sredstev za uresničevanje svojih zakonskih obveznosti. Tričetrtine tistih, ki zdaj jamrate zaradi sedanjega stanja, ste aktivno pomagali rušiti vlado Janeza Janše. Dobili ste, kar ste hoteli. Vlado Roberta Goloba in lepo vas prosim. In to vlado lahko simboliziramo z dvema njenima potezama. Prva stvar, ki jo je storila, je bila v državi, ki ima najnižjo rodnost na svetu, ukinitev urada za demografijo in zaposlene prestavili na ilegalne migracije, zato da tam pišejo odločbe migrantom. To pove zelo veliko, za Slovence nič, za tujce vse. Druga stvar se zdaj vidi v finančnih predlogih, ki jih v teh dneh obravnavamo v državnem zboru: 600 evrov dodatka sodnikom, občinam nulo, figo, račune, če želite, zaradi katerih zdaj jamrate, stroške se prevali na občine, upokojencem pa evtanazijo. To, gospe in gospodje, je politika te vlade. In te politike ne podpiramo in je nikoli ne bomo, je nesprejemljiva, je sramotna, glasovali bomo proti."
Podžupan in mestni svetnik Janez Černe (SD) z Grimsom ni polemiziral, umirjeno je razložil, da je ekonomska cena dejstvo, da pristojno ministrstvo določa metodologijo, po kateri se izračuna ekonomska cena. "Mesec gor ali dol, smo pa v dilemi, kaj bo dodatno subvencionirala Mestna občina Kranj, " je dejal in se zavzel, da se v prihodnje pripravi nov predlog v zvezi s tem.  
Sledilo je glasovanje, za podražitev v javnih vrtcih je glasovalo 17 od 29 navzočih mestnih svetnikov, 11 jih je bilo proti. Prav tako je bila večina tudi za podražitve v zasebnih vrtcih Dobra teta, Duhec in Pri dobri Vesni.

Že 23 let enaka cena za uporabnike storitve pomoč na domu

Kranjski mestni svetniki so na seji v sredo, 1. februarja, podali še soglasje tudi k ceni storitve pomoči družini na domu. Od 1. marca 2023 se bo tako povprečna ekonomska cena storitve pomoči družini na domu za uro opravljene storitve zvišala za 2,62 evra in bo znašala 25,75 evra. Cena storitve pomoči družini na domu pa se za uporabnike ne bo spremenila. Ob delavnikih bo cena tako ostala 4,20 evra, ob nedeljah 5,83 evra, ob praznikih in dela prostih dneh 6,17 evra na uro opravljene storitve.
Zvišanje ekonomske cene storitve je predvsem posledica dviga plačne lestvice in s tem izhodiščnih plačnih razredov oskrbovalk, dviga minimalne plače, napredovanja v višji plačilni razred, višje premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in višjega povračila stroškov prehrane. V občinskem proračunu je v letu 2023 za subvencioniranje storitev pomoči družini na domu zagotovljenih 780.000 evrov.
Storitev pomoč družini na domu za Mestno občino Kranj od leta 2000 naprej izvaja Dom upokojencev Kranj. Občina jo mora skladno z zakonom izvajati in jo subvencionirati v višini najmanj 50 odstotkov, je razložila na seji mestnega sveta vodja urada za družbene dejavnosti Tanja Hrovat. Storitev naj bi lani sicer glede na sistematizirana delovna mesta izvajalo 34 izvajalk, a ga je zaradi kadrovskih težav le 23. V letošnjem letu bi radi, da bi pomoč na domu opravljalo 29 oskrbovalk, zato se je občina v ta namen povezala z zavodom za zaposlovanjem in ljudsko univerzo, kjer organizirajo brezplačni tečaj za nego na domu in izobražujemo kader. Lani so oskrbovalke opravile 2370 ur, z dodatnimi šestimi oskrbovalkami, ki bi jih zaposlili, bi radi letos dosegli 3200 ur oziroma po mesečnem načrtu 170 obiskanih uporabnikov. V proračunu smo načrtovali denar za zaposlitev 34 oskrbovalk, toda ker to ni bilo doseženo, zdaj zaradi podražitev ekonomske cene in višje subvencije občine bistvenih sprememb v mestnem proračunu ne bo. Zagotovljena sredstva bodo zadoščala za plačilo. Cena se dvigne za povprečno 2,5 evra do 3,5 evra, cena pa za uporabnika že 23. leto ostaja enaka, to pomeni, da bo znašala subvencija občine 77 odstotkov. Trenutna ekonomska cena ob delovnikih je 25 evrov in se poviša za 2,5 evra, za uporabnika pa ostaja nespremenjena, to je 4,20 evra, ob nedeljah bo cena 33 evrov oziroma za uporabnika 5,83 evrov, ob praznikih in dela prostih dnevih pa je cena dobrih 35 evrov in za uporabnika 6,17 evra. Med mestnimi občinami ima Kranj najnižjo ceno za uporabnika, povprečna cena je namreč za delovnik 5,90 evra, naša je 4,20 evra, je navedla vodja urada.
Irena Dolenc je v razpravi opozorila, da s sprejetjem predloga "v Kranju ne rešujemo osnovnega problema, to je, kje dobiti dodatne oskrbovalke in kako rešiti težavo, da oskrbovalke za svoje delo prejemajo spodobno plačilo." Bojan Homan pa je opozoril na dvojna merila. "Za upokojence krijeta povišane stroške občina in država, za otročke pa starši. Odgovor na to, kje dobiti negovalke, je 8. februar, kulturni praznik: Goloba povabite v Kranj, v dom upokojencev, in mogoče se mu bo zavrtelo ...  in bo dal še negovalkam 600 evrov višje plače in bo problem rešen, "je sklenil mestni svetnik SDS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarjev 4
 • Avatar Jaka Steiner
  jaka4 16:54 05.februar 2023.

  Zna stranka SDS kaj drugega, kot srati po čisto vsem, česar se lotijo tisti, ki niso njihovi somišljeniki? Saj vem, da je JJ ponujal neko sodelovanje v parlamentu, ampak to pomeni pri njem to, da bodo drugi ravnali točno tako, ...prikaži več kot bo on hotel. To ni sodelovanje, ampak čista diktatura z njegove strani. Nad katero je pa vedno, kljub navideznemu nasprotovanju pred kratkim časom, navdušeno vodstvo NSi. Pa še nekaj obskurnih strančic.

 • Avatar Leon
  Leon 09:26 04.februar 2023.

  Kadar se omenja Grims vedno pomislim na uboge otroke .

 • Avatar lu.ckyss
  lu.ckyss 08:22 04.februar 2023.

  SDSsovci naj v upokojenski dom povabijo svojega Janeza in ga tam obdržijo, če hočejo, da jih bo kdo resno jemal..