Kranj
3125 ogledov

Državni svetniki za Radovljico, kranjska občina še naprej za Kranj

Regijska gorenjska bolnišnica v Kranju, načrt arhiv Mestna občina Kranj
Državni svet (DS) od vlade pričakuje, da čim prej izbere lokacijo za novo gorenjsko bolnišnico. Predlagajo jo na območju Radovljice. Po drugi strani pa na Mestni občini Kranj še vedno poudarjajo, da je po vseh kriterijih in opravljenih študijah za regijsko bolnišnico najprimernejši Kranj.

DS je pred slabim tednom dni sprejel sklep, s katerim poziva vlado oziroma ministrstvo za zdravje, da se v 30 dneh opredeli do zaključkov posveta o lokaciji nove gorenjske regijske bolnišnice, Posvet je DS prejšnji mesec organiziral prav z namenom, da spodbudi državo k odločitvi glede gorenjske regijske bolnišnice. Vendar se posveta kljub drugačni napovedi ni udeležil ne minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki je podal odstopno  izjavo, ne kateri drugi predstavnik ministrstva. So pa na ministrstvu ob opravičilu zaradi odsotnosti izrazili interes za zaključke posveta. Svetniki so tako apelirali na vlado, da odločitev o izbiri lokacije sprejme najkasneje do začetka letošnjih parlamentarnih počitnic. Večina udeležencev je ob tem ocenila, da je najboljša izbira tista lokacija, ki bi omogočila čim hitrejšo novogradnjo. Z odlaganjem aktivnosti se namreč zmanjšujejo možnosti koriščenja sredstev Evropske unije.

DS kot primerno lokacijo za regijsko bolnišnico podpira lokacijo severno od Kranja oziroma Radovljico, ki omogoča enostaven dostop do bolnišnice za prebivalce celotne regije. Hkrati pa je DS z vidika regionalizacije Slovenije in uravnoteženega razvoja znotraj regije sprejel še več drugih sklepov, ki so jih predlagali državni svetniki z območja Gorenjske. Podpira tudi prizadevanja Mestne občine Kranj, da postane izobraževalno središče regije in pridobi status univerzitetnega mesta, podpira pa tudi nadaljnje delovanje Splošne bolnišnice Jesenice, pri čemer v proučitev daje pobudo, da se delno preoblikuje v negovalno, delno pa v mestno bolnišnico. Jeseniško fakulteto za zdravstvo bi lahko nadgradili z znanstveno-raziskovalnim centrom, na Jesenice pa bi lahko prenesli tudi sedež javnega zavoda nacionalnega pomena, kot je na primer Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Kot je pojasnil državni svetnik z območja zgornje Gorenjske in žirovniški župan Leopold Pogačar, gre za širše razmišljanje o tem, kakšen razvoj bi v regiji lahko spodbudili. Meni, da bi bili na ta način lahko zadovoljni vsi deležniki. Nakelski župan Ivan Meglič, ki je predstavnik drugega dela Gorenjske v DS, je poudaril, da je tudi sam s sprejetimi sklepi zadovoljen. Državni svetniki so bili pri glasovanju soglasni, od 30 prisotnih, jih je bilo 26 za in nihče proti.

Na sklepe DS so se že odzvali na Mestni občini Kranj (MOK). Kot so zapisali, še vedno poudarjajo, da je po vseh kriterijih in opravljenih študijah za regijsko bolnišnico najprimernejši Kranj. "MOK ima na Zlatem polju primerna zazidljiva in v prostorskih načrtih namembno opredeljena zemljišča. Samo tretjina potrebnih zemljišč je v zasebni lasti, pri čemer imamo pisna soglasja njihovih lastnikov, vsa ostala potrebna zemljišča za postavitev regijske bolnišnice pa so že v lasti občine oziroma države. Pomembni in odločujoči  argumenti, ki govorijo za lokacijo v Kranju, so: središčna geografska lega lokacije v Kranju, precej izenačena dostopnost z vseh delov, večja populacijska zgoščenost v osrednji Gorenjski, pričakovane razbremenitve UKC Ljubljana in posledično pričakovani vpliv na krajšanje čakalnih dob za specialistično obravnavo. Zelo ugodna in precej razvita je podporna infrastruktura – urejeno lokalno cestno omrežje z avtocesto, bližina mednarodnega letališča, mirna lokacija ob robu mestnega centra, že začeta gradnja stanovanj s ciljem 1000 novih stanovanj do leta 2026," so zapisali na kranjski občini in dodali: "Verjamemo, da bo Kranj glede na zapisane prednosti in ob upoštevanju dosedanje strukture zdravstvenih ustanov privlačen tudi za zaposlitve strokovnjakov s področja zdravstvene stroke na novih delovnih mestih, ki jih bo prinesla nova regijska bolnišnica."

Posvet o lokaciji gradnje regijske bolnišnice na Gorenjskem v DS, katerega pobudnik je bila MOK, je po besedah občine prinesel drugačne zaključke od teh, ki zdaj krožijo v javnosti in po njihovih besedah le otežujejo sprejem te zelo pomembne odločitve. "Mnenje Državnega sveta RS ni odločilno. Odločitev o lokaciji je v pristojnosti Ministrstva za zdravje in Vlade RS. Verjamemo, da bodo v odločitvi novega ministra, ki jo bo predlagal vladi, prevladali argumenti o objektivno najboljših prednostih," so ob tem zaključili na MOK.

Komentarjev 1
  • Krančan 12:39 11.julij 2023.

    Hahaha teli državni svetniki naj raje odstopijo. Zgornja gorenjska, kjer živi 30% prebivalcev vse gorenjske bi imela kar dve bolnišnici. Spodnja gorenjska, kjer pa živi 70% prebivalcev pa brez hahaha