Kranj
223 ogledov

Tujci in starejši v ospredju današnje seje kranjskega mestnega sveta

Peter Šalamon
Na redni mesečni seji se bodo danes zbrali kranjski mestni svetniki. Na dnevnem redu imajo 14 točk. Med drugim bodo govorili tudi o problematiki priseljevanja tujcev v kranjsko občino in občinski strategiji za starejše.

Kranjski mestni svetniki bodo na današnji redni seji med drugim govorili o preprečevanju zlorab pravice do začasnega in stalnega prebivanja, delovnih dovoljenj ter s tem povezanih zlorab socialnega sistema v Mestni občini Kranj. Kot so zapisali v kranjski Svetniški skupini SDS, kranjska občina ne zmore več tako intenzivnega doseljevanja tujcev iz držav nečlanic Evropske unije, kot smo mu bili priče v zadnjih letih. Mestnemu svetu tako med drugim tudi predlagajo, da bi politike šle v smeri bistvenega zmanjšanja priseljevanja tujcev iz držav nečlanic Evropske unije ter hkrati v smeri krepitve blaginje življenja občank in občanov Mestne občine Kranj.

Govorili bodo tudi o Strategiji varstva starejših v Mestni občini Kranj za obdobje 2020-2024. Njen namen je ustvariti vizijo celostnega razvoja skrbi za starejše v občini in pri tem upoštevati tudi mnenje zainteresirane javnosti. Zato je bila strategija dana v javno obravnavo, organizirali pa so tudi dobro obiskan forum z naslovom »Kranj - mesto prihodnosti tudi za starejše«. V njej predvidevajo tudi gradnjo novega Doma upokojencev, in sicer na Zlatem polju. Njegova kapaciteta bi bila 150 postelj. O tem, kdaj naj bi ga začeli graditi, še ni odločeno, verjetno pa v prihodnjih dveh, treh letih. Bi pa bil dom javen in ne koncesijski.

Kranjski mestni svetniki bodo ponovno odločali o Sklepu o izvedbi razpisa za direktorja Zavoda za turizem in kulturo. Sprejeti sklep na seji konec junija je namreč v nasprotju z veljavno zakonodajo, ki določa, da rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, ne sme biti krajši kot 8 dni, rok, v katerem se kandidati obvestijo o izbiri, pa ne daljši kot 30 dni od dneva objave razpisa. Kot pogoj pa se od kandidatov še vedno zahteva predložitev vizije razvoja Zavoda.

Zaradi spremenjene zakonodaje bodo sprejemali nov Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Kranj, na dnevnem redu pa imajo še Odlok o spremembi meje med naseljema Crngrob in Šutna, spremembe Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin, Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v občini ter spremembe cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih.

Komentarjev 1
  • 78988010b890ce6f4d2136481f392787ec6d6106 10:31 06.januar 2021.

    "...govorili o preprečevanju zlorab pravice do začasnega in stalnega prebivanja, delovnih dovoljenj..." Ja ja, seveda. 5 let prepozno! 1/5 Kranja so ćinonci, prijavljeni po 50 v garsonjeri, vlečejo socialno, delajo v avstriji, prodajajo drogo v spodnji etaži garaž za nebotičnikom. ...prikaži več Kje ste inšpektorji, policija... ? Lovite rogljičke, ker to je pa res pomembno! G. Rakovec si je naredil volilno bazo (stalno prebianje ti da pravico voliti na lokalni ravni) in sedaj meče pesek ljudem v oči...