Nagradne igre

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI NAGRADNIH NATEČAJEV

1. Splošne določbe in potek

Organizator nagradnIH natečajev na spletni strani ŽURNAL24.SI  je Feniks media, d.o.o., Barjanska cesta 66, 1000 Ljubljana, podeljevalci nagrad pa so partnerji podjetja Feniks media d.o.o.. Podjetje Feniks media ob vsakem nagradnem natečaju objavi pravilnik, v katerem navede čas poteka natečaja, način žrebanja in nagrado

2. Postopek sodelovanja

Za sodelovanje na nagradnem natečaju je potrebno v celoti izpolniti vprašalnik s svojimi osebnimi podatki. Na podlagi teh podatkov lahko organizator obvesti nagrajenca o prejemu nagrade.

3. Žrebanje

Žrebanje poteka na sedežu podjetja Feniks media d.o.o., Barjanska 66, 1000 Ljubljana. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po elektronski pošti in telefonu. Izbor nagrajencev je dokončen in pritožba nanj ni možna.

4. Nagrajenci

Nagrajenec bo o prejemu nagrade, obveščen po elektronski pošte. S sodelovanjem na nagradnem natečaju, sodelujoči soglašajo s pravili.

Osnovni podatki nagrajenca (ime, priimek,e-mail in naslov in davčna številka), so pogoj za prejetje nagrade. Vsa ostala navodila o prejetju nagrade bodo nagrajencu podana skupaj z obvestilom o nagradi. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju.

Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne odzove ali pa se nagradi odpove, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Vse davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi nagrajenec.

Organizator in podeljevalec, ki sodelujeta pri izvedbi nagradne igre ne odgovarjata za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpove nagradni natečaj. O tem mora prek spletne strani zurnal24.si, če je to potrebno, pa tudi na druge načine obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

V primeru, da kandidat, ki je po mnenju strokovnjakov upravičen do nagrade, le-te ne želi prejeti, se lahko nagrada podeli drugemu ustreznemu kandidatu. Do nagrad niso upravičeni zaposleni na Feniks media d.o.o. in njihovi družinski člani.

5. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradnih natečajih sodelujoči dovoli organizatorju podjetju Feniks media, d.o.o. in podeljevalcu zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 68/2004). Organizator in podeljevalec se zavezujeta, da bosta skrbno in skladno z zakonodajo varovala podatke sodelujočih

S sodelovanjem v nagradnem natečaju sodelujoči dovoli organizatorju da se, če je izbran, njegovi podatki, to so IME, PRIIMEK in KRAJ BIVANJA objavijo na spletni strani zurnal24.si. S sodelovanjem v nagradnem kvizu dovoljuje, da podjetje Feniks media, d.o.o. in podeljevalec nagrade njegove osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za marketinške in ostale namene: statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje in zbiranje naročil. Osebne podatke lahko obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica udeleženčeve privolitve.

Če registrirani uporabnik in sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v nagradnem natečaju, uporabljajo za namene neposrednega trženja, mora poslati pisno zahtevo na naslov Feniks media, d.o.o., Barjanska cesta 66, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov dezurni@zurnal24.si. Feniks media, d.o.o. mora v 15 dneh ustrezno preprečiti takšno uporabo osebnih podatkov. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradnega kviza, Feniks media, d.o.o., Barjanska cesta 66, 1000 Ljubljana.

Organizator si pridržuje pravico, da v medijih po končanem natečaju objavi imena nagrajencev.

6. Pritožbe

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

7. Spremembe pravil in pogojev

Organizator lahko spremeni zgoraj zapisana pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti. Organizator bo o vseh spremembah in novostih akcije sproti obveščal udeležence.

Feniks media, d.o.o.

Ljubljana, 21.10.2015