Pod streho > Gradimo & obnavljamo
1944 ogledov

Bi gradili z zidaki, ki vsebujejo odpadke?

Opeka iz reciklata Jurij Mirnik
V Goriških opekarnah so izdelali približno 30.000 testnih zidakov, ki skupaj vsebujejo 15 odstotkov odpadnih materialov in imajo boljšo toplotno prevodnost kot običajni glineni zidaki.

„V gradbeništvu je poraba materialov izredno visoka, zato se ves čas iščejo potencialne nove surovine. V sklopu programa CelKrog smo tako na Zavodu za gradbenštvo Slovenije (ZAG)  med drugim preverili uporabnost različnih nenevarnih odpadnih surovin, med drugim papirniških muljev in pepelov papirniških muljev v opekarstvu, z namenom razviti zidak, ki bo vseboval določen delež recikliranih surovin,“ pravi dr. Vilma Ducman iz ZAG in ena od sodelujočih v projektu CelKrog.

Mulji bolj ustrezni od pepela

V projektu CelKrog se ukvarjajo z razvojem izdelkov iz zavrženih potencialov biomase, ki jih je mogoče v različnih panogah uporabiti kot okoljsko sprejemljive, z visoko stopnjo razgradljivosti in možnosti vnovične uporabe. 

Opeka z reciklatom | Avtor: Ana Frankovič Ana Frankovič
Tako so pri laboratorijskih preiskavah ugotovili, da „dodatki pepelov v večjih količinah ne izboljšajo procesov in/ali končnih lastnosti proizvoda, nasprotno pa so dodatki papirniških muljev in morskega sedimenta izkazali pretežno pozitivne vplive. Za testno žganje so bile izbrane tri najbolj obetajoče sestave iz vidika končnih lastnosti proizvoda. Te tri vsebujejo morski mulj iz Luke Koper ter papirniška mulja iz Papirnice Vevče in Papirnice Vipap. Skupna količina teh dodatkov je znašala približno 15 odstotkov; pri tej  količini namreč ni bilo pričakovati večjih tehnoloških težav v redni proizvodnji,“ pojasni Ducmanova.

Zidak z dodatki ustreza standardom

Od vsake izbrane mase so potem pripravili in odžgali približno 10.000 kosov opeke. „To opeko smo testirali skladno z veljavnim standardom SIST EN 771-1: Opečni zidaki, in potrdili, da opeke ustrezajo zahtevam standarda in da je kakovost primerljiva z opekami iz redne proizvodnje. To pomeni, da bi uporabljeni odpadki lahko nadomestili del gline, s čimer bi zmanjšali porabo naravne surovine, hkrati pa bi zagotovili učinkovito in koristno snovno izrabo nenevarnih odpadkov in prihranili pri stroških njihovega deponiranja.“

zidak | Avtor:
Zidak ima boljšo toplotno izolativnost

A to še ni vse, opeke z dodatkom papirniškega mulja in morskega sedimenta imajo tudi nižjo toplotno prevodnost, torej so toplotno bolj izolativne kot primerljive klasične opeke. Opekam toplotne prevodnosti še niso izmerili, so pa naredili meritve v laboratoriju. „Toplotna prevodnost vzorca iz opekarske gline je 0.932 W/mK, pri opeki s petodstotnim dodatkom papirniškega mulja iz vevške papirnice pa pade na 0.817 W/mK in celo na 0.781 W/mK v primeru mulja iz Vipapa. V primeru 15-odstotnega dodatka papirniškega mulja pa ta vrednost pade celo do 0,573 W/mK. Tudi dodatek morskega sedimentav višini 30 odstotkov vpilva na izboljšanje toplotne izolativnosti za več kot 10 odstotkov, pri čemer ostajajo mehanske lastnosti primerljive z vzorcem na osnovi opekarniške gline.“

Redne proizvodnje še ni

Proizvodnja zidakov z dodatki neškodljivih odpadnih materialov je za zdaj le testna, iz proizvedenih opek pa so postavili zid v Luki Koper. „Potrdili smo, da so zidaki ustrezne kakovosti. Preden bo prišlo do redne proizvodnje, bo treba prilagoditi še nekatere tehnološke parametre, ki pa zahtevajo določene investicije na primer v prevoz in ustrezno skladiščenje novih vhodnih surovin, izgradnjo dodajalnika, meritve izpušnih plinov…“

Odziv graditeljev pozitiven

V okviru programa Cel Krog so preverili tudi odziv graditeljev. „Na splošno opažamo, da so ljudje načeloma naklonjeni recikliranju, vendar imajo pomisleke, ali je proizvodnja okoljsko sprejemljiva in ali so proizvodi varni in trajni. Ker opeke pridobljene v okviru projekta Cel Krog zadostijo tem kriterijem, nas je zanimalo, kako potencialni kupci na konkretnem primeru ocenjujejo sprejemljivost izdelka, torej opečnega proizvoda.“ 

Anketo so opravili deloma med obiskovalci sejma Dom 2020 in deloma po spletu. Vprašanja so se navezovala na pomemebnost posameznih parametrov kot so: toplotna izolativnost, zvočna izoliranost, prijaznost proizvodnje do okolja, ohranjanje naravnih virov, možnost recikliranja, cena, zahtevnost zidanja, hitrost zidanja in lokalna dobavljivost.

Anketa CelKrog | Avtor: CelKrog CelKrog
Kot je razvidno iz grafičnega prikaza je za večino anketirancev najpomembnejša lastnost toplotna izolativnost. Ta pomembno vpliva na okoljski odtis stavbe med uporabo, saj je na račun dobre izolativnosti manjša poraba energentov za ogrevanje in hlajenje, kar pa se nenazadnje odraža tudi pri nižjih obratovalnih stroških.

Velika večina bi zidak kupila

Pomembna ugotovitev iz ankete pa je predvsem, da bi se kar 95 odstotkov vprašanih odločilo za nakup predstavljenega izdelka z recikliranimi vhodnimi sestavinami, 57 odstotkov anketirancev pa bi zanj plačalo enako kot za običajni primerljiv izdelek, medtem ko jih 16 odstotkov pričakuje nižjo ceno.

Program CelKrog - Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov, sofinancirajo Republike Slovenije, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska Unija in Evropski sklad za regionalni razvoj.

Več o gradnji lahko najdete tukaj

Komentarjev 3
  • marsal22 09:31 02.avgust 2020.

    Odkrivate toplo vodo ! V Anhovem že leta vmešavajo radioaktiven elektrofilterski pepel iz italijanske termoelektrarne Monfalcone , tako v izdelavo opek , kot tudi mešanje betonov ! Pa nikomur nič hudega , le rakavih obolenj je statistično vse več !

Sorodne novice