Pod streho > Gradimo & obnavljamo
3026 ogledov

Četrti korak: dokumentacija za izvedbo, prijava del in zakoličenje

Zakoličba
Gradbeno dovoljenje je izdano in pravnomočno, v času, ko smo čakali nanj, smo naročili izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI), torej lahko začnemo graditi. Ne, to ne drži, gradbeni zakon je prinesel še eno novost, ki pogojuje začetek gradnje.

Preden lahko zasadimo prvo lopato za izkop temeljev, je treba po novem objekt zakoličiti in prijaviti začetek gradnje. A pojdimo po vrsti, najprej potrebujete PZI.

Projektna dokumentacija za izvedbo

Ta je tudi po novem gradbenem zakonu ostala enaka, kot je veljala prej, le vodilna mapa se je preimenovala v vodilni načrt. Izdelavo PZI določi in vodi pooblaščeni projektant, lahko je to arhitekt ali inženir, pri njem pa sodeluje več različnih strokovnjakov, kot so inženirji strojnih, elektro inštalacij, krajinski arhitekti, odvisno od zahtevnosti gradnje.

Od te je tudi odvisno, koliko časa bo trajala priprava PZI, njena cena pa predstavlja približno 30 odstotkov cene izdelave vse potrebne projektne dokumentacije. Pri denimo 200.000 evrov vrednem projektu bo cena za izdelavo PZI približno 4200 evrov.

PZI je sestavljen iz dveh delov, to je vodilnega načrta in drugih načrtov, namenjen pa je izvajalcem, ki iz dokumentacije dobijo strokovna navodila, informacije za zakoličenje objekta in izvedbo gradnje. 

Vodilni načrt vsebuje:

 • podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji
 • izjavo projektanta in vodje projekta
 • kazalo vsebine projekta
 • zbirno tehnično poročilo, ki je opis objekta in povzetek tehničnih poročil načrtov ter navedba zakonsko dopustnih odstopanj od GD,
 • splošne podatke o objektu in izkaze požarne varnosti, energijskih lastnosti, zaščite pred hrupom,
 • grafične prikaze minimalne komunalne oskrbe, priključevanja na javno infrastrukturo, zakoličbe.

Načrti za hišo | Avtor: Profimedia Profimedia

Načrti PZI  se izdelajo za:

 • arhitekturo
 • gradnjo
 • elektroinštalacije
 • strojne inštalacije
 • tehnologije
 • požarno varnost
 • krajinsko arhitekturo.

V teh načrtih so natančni grafični prikazi in opisi projektnih rešitev za posamezno področje, navedba materialov, navodila za njihovo vgradnjo, potrebni izračuni. Bolj preprosto povedano, to pomeni, da izvajalec v roke dobi vsa navodila za gradnjo in predizmere.

Zakoličenje gradnje

Osnova za zakoličenje objekta je PZI. Postopek izvede geodetsko podjetje, natančneje, inženir geodet. O zakoličenju mora napisati zapisnik, ki ga mora podpisati pooblaščeni inženir. V zapisniku morajo biti navedena koordinate zakoličbe, višine in osi, poleg tega pa so sestavni deli še podatki o morebitnih odstopanjih. 

Odstopanja običajno niso velika, najpogostejše so pri višinskih kotah, ker v projektni dokumentaciji  teren ni povem natančno izmerjen. V takšnih primerih geodet in arhitekt najdeta kompromis, če pa so odstopanja na terenu v primerjavi s projektom velika, je treba preveriti, ali je gradnja še vedno skladna z mnenji mnenjedajalcev.

Cena zakoličbe je odvisna od števila točk, ki jih je treba zakoličiti. Pri manj razgibani hiši bo teh manj, pri bolj razgibani pa več, zato je cena lahko od približno 300 do 500 evrov.

Prijava začetka gradnje

To je ena od novosti gradbenega zakona, saj zdaj ni možno graditi zgolj na podlagi dokončnega GD in PZI, temveč je treba na pristojno upravno enoto oddati prijavo začetka gradnje. 

Vlogo za prijavo za začetek gradnje najdete na spletnih straneh upravnih enot ali ministrstva za okolje in prostor, oddati pa jo je treba najkasneje osem dni pred načrtovanim začetkom gradnje. Oddate jo lahko elektronsko, po pošti ali osebno. Vlogo vloži investitor ali njegov pooblaščenec, zanjo pa se plača 4,5 evra upravne takse.

K pravilno izpolnjeni vlogi je treba priložiti še PZI in zapisnik o zakoličenju. Izbrana pa morate imeti tudi že izvajalca in nadzornika, saj je treba v vlogi navesti njune podatke. S prijavo začetka gradnje so seznanjeni mnenjedajalci, gradbeni in drugi pristojni inšpektorji.

Več o gradnji in obnovi lahko najdete tukaj.
 
 

Komentarjev 3
 • Gigiinjo 06:34 07.julij 2019.

  A za bivalne kontejnerje oz mobilne hiške potrebuješ celotno isto dokumentacijo kot za gradnjo hiše?

 • Avatar Savistarra
  Savistarra 01:34 07.julij 2019.

  Ali veš, kje najti žensko za eno noč? Pridite v >>> www.Bredhot.Com

 • evelux 20:33 06.julij 2019.

  Eno samo guljenje naroda tako je to v sloveniji v avstriji ti še župani pomagajo da gredo zadeve človeško naprej v sloveniji treba najprej ogulit človeka banda ....