Pod streho > Gradimo & obnavljamo
43357 ogledov

„Do konca leta morate vgraditi biološko čistilno napravo!“

Čistilna naprava Dezzen
Navedek iz naslova so besede enega od komunalnih delavcev, ki pregleduje delovanje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) in jemlje vzorce blata iz njih. Delno to drži, delno pa je njegova opazka netočna in zavajajoča. Za pojasnila smo prosili ministrstvo za okolje in prostor.

Drži, da mora imeti vsaka stanovanjska gradnja ustrezno urejeno odvajanje komunalnih voda iz objekta, ne drži pa, da je edina možna rešitev MKČN, če seveda objekta ni možno priključiti na javno kanalizacijsko omrežje. To ne le da ima prednost, temveč je priklop objekta nanj povsod tam, kjer je zgrajeno, obvezen.

Prav tako drži, da morajo imeti vse novogradnje, ki jih ni možno priključiti na javno kanalizacijo, biološke čistilne naprave, lastniki pa se lahko odločijo tudi za rastlinske čistilne naprave. Navedba drži tudi za vse hiše, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 14. decembru 2002.

Čistilna naprava obvezna pri rekonstrukciji hiše

Da je do konca letošnjega leta treba obvezno vgraditi MKČN pri vseh obstoječih hišah, ki imajo za odvajanje komunalne vode zdaj vgrajene pretočne ali nepretočne greznice, pa ne drži. V uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode obstajajo izjeme.

„Za prilagoditev obstoječih objektov zahtevam uredbe na območju, kjer javna kanalizacija ni predpisana, so predpisani prehodni roki. Prehodni roki za obstoječe objekte se nanašajo na tiste obstoječe objekte, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 2002, ali so bili v uporabi pred tem dnem,“ pojasnjujejo na ministrstvu za okolje in prostor.

Čistilna naprava | Avtor: Dezzen Dezzen
Pri tem pa je treba ločiti dve vrsti ureditev odvajanja komunalne vode. Če je obstoječa ureditev, torej greznica, skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, bo moral lastnik MKČN vgraditi šele, če in ko se bo odločil za rekonstrukcijo hiše. Torej, če in ko bo zaprosil za gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo, bo moral urediti tudi odvajanje komunalne vode prek MKČN. Do takrat pa lahko uporablja obstoječo greznico.

„Če pa obstoječa ureditev ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, je prehodni rok za prilagoditev predpisanim zahtevam najpozneje do 31. decembra 2021,“ pravijo na MOP.

V tem primeru pa mora lastnik objekta zadostiti enakim pogojem in zahtevam, kot veljajo za novogradnje in objekte, ki jim je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 14. decembru 2002.

Praviloma morajo lastniki objektov zagotoviti čiščenje v MKČN. „Pri tem je ta MKČN lahko tudi MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, sestavljena iz enote za mehansko čiščenje, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica), SIST EN 12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) ali drugim enakovrednim, mednarodno priznanim standardom, iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo v skladu s standardi.“

Rastlinska čistilna naprava Odpadne vode Pod streho Rastlinske čistilne naprave delajo brez elektrike in drugih stroškov

Pogoji za pretočne in nepretočne greznice

V določenih primerih eno- ali dvostanovanjske stavbe pa lahko lastnik objekta zagotovi čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN do 50 PE, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje (pretočna greznica), iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo in ki ustreza predpisanim pogojem, in sicer:

 •    se pri njenem dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 150 l/osebo na dan,
 •    njena koristna prostornina znaša najmanj dva kubična metra na osebo,
 •    ima tri prekate, pri čemer prostornina prvega prekata dosega približno polovico celotne prostornine pretočne greznice;
 •     je izvedena tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje;
 •     je izvedena tako, da je zagotovljeno njeno odzračevanje, in
 •     je zagotovljeno ravnanje z blatom.

„Skladno z uredbo pa je na območjih brez javne kanalizacije možno tudi zbiranje odpadne vode v nepretočni greznici, če je obremenjevanje okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne vode v objektu manjše od 50 PE, pri tem pa mora nepretočna greznica ustrezati v uredbi predpisanim pogojem, in sicer, če čiščenje komunalne odpadne vode ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali posebnih geografskih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje MKČN (npr. nadmorska višina nad 1.500 m).“

Nepretočna greznica mora ustrezati pogojem, da:

 • se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 150 l/osebo na dan
 • njena koristna prostornina znaša najmanj 4,5 kubičnega metra na osebo, vendar ne manj kot 10 m3
 • je izvedena iz vodotesnih materialov tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje, in
 • se zagotovi njeno praznjenje v skladu z zahtevami uredbe.

Iz ministrstva so sporočili še da se bodo v naslednjih tednih dokončno odločili o morebitnem podaljšanju prehodnih rokov.

Čistilna naprava Odpadne vode Pod streho Male čistilne naprave so obvezne le v teh primerih
 
 
Komentarjev 4
 • Avatar Mehičanka76
  Mehičanka76 02:17 16.junij 2021.

  Kdo bo pa izvajal nadzor, če so čistilne naprave res nameščene?

 • Jernej65 10:28 15.junij 2021.

  Zdaj je bilo več manjših izpustov v naravo, kot že tisočletja nazaj. Po novem se bodo pojavljali večji kupi blata, kot primer v Hočah. Samo da se skubi ljudi z nabavo raznih čistilnih naprav, plačevanjem odvoza. Efekt vsega je še ...prikaži več večje in obsežnejše onesnaževanje. In kdaj bodo kočevski medvedi potrebovali čistilne naprave?

 • labinje 09:25 15.junij 2021.

  Petkovi kolesariji naj razvažajo ljubljansko govno.