Pod streho > Gradimo & obnavljamo
2123 ogledov

Pozor! Razpisa odprta le do konca leta, sredstva omejena

fasada obnova fasade Matej Košir
Eko sklad je objavil dva nova javna razpisa za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, sofinancirane z novima finančnima instrumentoma, ki dopolnjujeta obstoječo ponudbo sklada spodbud za večstanovanjske stavbe.

Predvidena višina nepovratnih sredstev za posamezen razpis je 500.000 evrov in 1,5 milijona evrov za povratna sredstva oziroma kredite.

Na prvem javnem razpisu je etažnim lastnikom starejših večstanovanjskih stavb ponujeno financiranje s kombinacijo posojila v breme rezervnega sklada in nepovratnih sredstev (samo nepovratnih sredstev ne bo mogoče pridobiti), na drugem javnem razpisu pa financiranje s kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca energetskega pogodbeništva, so danes sporočili iz Eko sklada.

Vsaj osem stanovanj in osem etažnih lastnikov

Do spodbud, ki spadajo v okvir projekta Life Care4Climate, so upravičene stavbe z več kot osmimi deli in več kot osmimi različnimi etažnimi lastniki, pri čemer mora biti več kot polovica površine stavbe v stanovanjski rabi in več kot polovica vseh etažnih lastnikov fizičnih oseb (občanov).

Pogoj je izvedba celovite prenove stavbe, kar se lahko izvede kot usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe ali kot skoraj ničenergijsko prenovo. Obvezna je projektna dokumentacija in pri izvedbi zagotovljen nadzor. Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški nadzora bodo priznani stroški naložbe.

Če bo za celovito prenovo treba pridobiti gradbeno dovoljenje, bo moralo to biti priloženo vlogi na javni razpis. Vlogo na javni razpis bo lahko oddal upravnik ali drug pooblaščenec upravičenih oseb.

Dokazila o energijski učinkovitosti

V primeru usklajene izvedbe treh ali več ukrepov energijske prenove bo treba v projektni dokumentaciji predložiti tudi elaborat gradbene fizike skladno z veljavnimi predpisi o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, izkaz energetskih lastnosti stavbe in energetsko izkaznico stavbe skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti izdelani za obstoječe stanje in za stanje po prenovi.

V primeru skoraj ničenergijske prenove pa se bo ustreznost preverjala na podlagi dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, projektne dokumentacije za izvedbo celovite prenove, izračuna energetske bilance objekta za obstoječe stanje in stanje po prenovi ter na podlagi drugih dokazil navedenih v javnem razpisu. Obvezno bo naročiti tudi statično presojo stavbe in glede na ugotovitve po potrebi izvesti statično sanacijo.

Subvencije od 40 do 50 odstotkov priznanih stroškov

Predvidena višina nepovratne finančne spodbude je do 40 odstotkov priznanih stroškov naložbe za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe vendar ne več kot 450 evrov na kvadratni meter in do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe za skoraj ničenergijsko prenovo, a ne več kot 550 evrov na kvadratni meter.

Če bo v okviru celovite prenove izvedena tudi statična sanacija, se bo dodelila dodatna nepovratna finančna spodbuda v višini do 50 odstotkov s tem povezanih stroškov, vendar ne več kot 225 evrov na kvadratni meter neto ogrevane površine stavbe pred prenovo.

Pogodbenik mora sofinancirati vsaj tretjino priznanih stroškov 

Med razpisnimi pogoji, če se etažni lastniki odločijo za energetsko obnovo po razpisu, ki predvideva pogodbeništvo oziroma sofinanciranje podjetja za energetske storitve, bo dodelitev nepovratne finančne spodbude mogoča le, če bo vsaj tretjina priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika. Ta mora tudi izvajanje storitev energetske učinkovitosti, izberejo pa ga etažni lastniki. 

Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki oziroma njihovim pooblaščencem in izbranim pogodbenikom. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj deset let.

"Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis," so pojasnili na skladu.

Vsi ostali obstoječi javni pozivi Eko sklada, namenjeni večstanovanjskim stavbam, medtem ostajajo odprti.

bloki V blokih Pod streho To preprečuje zlorabe pri financiranju naložb v blokih
 
 
Komentarjev 0
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.