Pod streho > Gradimo & obnavljamo
72752 ogledov

Inšpektorji na delu, preverjajo gradbišča, bloke, najeme, davke ...

gradnja hiše Profimedia
Inšpektorji bodo tudi letos aktivni, preverjali bodo od gradbenih dovoljenj, prijav gradenj do vpisov v evidence. Pod drobnogled bodo vzeli tudi večstanovanjske stavbe, najemne pogodbe in sobodajalce.

Inšpekcijske službe in nadzorne agencije so pripravile načrte strateških usmeritev in prednostnih nalog za 2024. Iz obsežnega vladnega gradiva smo izluščili, kaj bodo letos delali gradbeni in geodetski inšpektorji, čemu bodo pozornost namenili stanovanjski inšpektorji in kaj bo na področju oddajanja nepremičnin preverjal FURS. 

Gradbena inšpekcija: nadzor nad črnimi gradnjami

Gradbeni inšpektorji naj bi letos opravili 6500 inšpekcijskih pregledov, kar je 500 manj, kot so jih načrtovali lani. Izvedli bodo več različnih sistemskih nadzorov na podlagi količnika ocene tveganja in na izbranih aktualnih vsebinskih področjih. 

Ena od akcij, v okviru katere bodo izvedli 100 nadzorov, bo nadzor nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov. Z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, bodo preverjali, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje. Če gradbeni inšpektor ugotovi, da je gradnja dovoljena, bo preveril tudi skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem.

Preverjanje gradbenih proizvodov in prijave gradnje

Druga akcija, v okviru katere načrtujejo 50 nadzorov, je namenjena odkrivanju, ali se v objekte vgrajujejo gradbeni proizvodi z dokazili o ustreznosti. Predvsem bodo preverjali krivljene armature, konstrukcijski les in bitumenske trakove za hidroizolacijo. 

Pozornost bodo namenili tudi nadzoru nad prijavo začetka gradnje, v okviru te akcije bodo izvedli 150 nadzorov. Preverjali bodo, ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi popolne prijave, predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje in imenovanja nadzornika. 

lesena gradnja | Avtor: Profimedia Profimedia

Pod drobnogledom tudi uporabna dovoljenja

Preverjali bodo tudi, ali udeleženci pri graditvi objektov (investitor, izvajalec, nadzornik in drugi) izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za opravljanje svojega dela. V sklopu akcije bodo opravili tudi nadzor nad označitvijo in zaščito gradbišč. Predvideli so 100 nadzorov. 

Še ena akcija pa bo namenjena preverjanju, ali so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objektov po zakonu, ali se objekt uporablja na podlagi uporabnega dovoljenja oziroma ali gre za objekt, za katerega se po samem zakonu šteje, da ima uporabno dovoljenje. 

Geodetska inšpekcija: nadzor nad evidentiranjem stavb 

Geodetska inšpekcija bo svoje delo letos med drugim usmerila v ugotavljanje prekrškov v zvezi z evidentiranjem stavb ali delov stavb v kataster stavb oziroma register nepremičnin. Načrtujejo 80 nadzorov, izvedli pa bodo še nadzore nad 20 naključno izbranimi podjetji, ki opravljajo geodetsko dejavnost. 

gradnja hiše | Avtor: Profimedia Profimedia

Stanovanjska inšpekcij: pod drobnogledom vzdrževanje in upravljanje blokov

V Inšpektoratu Republike Slovenije za stanovanja, ki izvaja nadzor nad uresničevanjem javnega interesa na stanovanjskem področju, kar pomeni zlasti zagotavljanje takšnega stanja večstanovanjske stavbe, da je omogočena njena normalna raba in zagotavljanje pogojev za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb, niso navedli, koliko nadzorov nameravajo izvesti letos.

Svojo pozornost pa bodo namenili stanovanjem, ki se oddajajo v najem. Pri nadzorih bodo namreč preverjali, ali je vzdrževanje večstanovanjskih stavb s posebnim poudarkom na vzdrževanju stanovanja in skupnih delov v stanovanjski ali večstanovanjski stavbi v stanju, ki zagotavlja najemniku normalno uporabo stanovanja. Ob enem bodo preverjali tudi najemne pogodbe. 

Drugi del nadzora bo namenjen upravljanju večstanovanjskih stavb, predvsem bodo preverjali, kako so vodeni ločeni fiduciarni računi sredstev rezervnega sklada, izvedeni zbora lastnikov tet izdelani zapisniki zbora. 

gradnja stanovanj | Avtor: Profimedia Profimedia

Posebno pozornost pa bodo namenili še oglaševanju prodaje novogradenj in preverjali, ali je ta v skladu z zakonom o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb.

Na Fursu pa se bodo med drugim osredotočili na odkrivanje zavezancev, ki poslujejo prek spletnih platform. Med drugim tudi tistih, ki prek teh platform oddajajo nepremičnine v turistični najem. Inšpekciji nadzor bo usmerjen na zavezance z visokim tveganjem, ki nimajo oziroma niso imeli registrirane ustrezne dejavnosti in/ali niso napovedali prejetih dohodkov, ali pa dohodkov niso v celoti prijavili davčnemu organu. 

FURS nad sobodajalce, ki oddajajo turistom

S sistematičnim pristopom na podlagi podatkov GURS ter z vpeljavo nove avtomatične izmenjave informacij (DAC7) v letu 2024 in primerjavo z razpoložljivimi podatki iz uradnih evidenc bo izboljšana učinkovitost v nadzoru sobodajalcev, ki dosegajo dohodke z oddajanjem nepremičnin v kratkotrajni najem. 

dezurni@styria-media.si

Komentarjev 11
  • dejan12 22:20 05.marec 2024.

    Spet nekaj kar nima smisla preverjanje najemnih oogodb skratka samo da izgleda kako se drzava trudi za najemnike

  • sandi76 20:41 05.marec 2024.

    V luči transformacije sušilnice sadja v legaliziran objekt, ali imajo inšpektorji sploh kakšen obraz ob preverjanju črnih gradenj ???

  • atamama 20:31 05.marec 2024.

    Pia, to je pa tisti del zaradi katerega upravne enote, ministrstva, po mojem niso upravičene do višjih plač. Pridem na UE, leto in dan nazaj, pa nimam s seboj enega papirja. Prijava pač, pa bi se lahko pogledalo v bazo ...prikaži večo podatkov. Saj se nisem jezil, sem šel pač domov, kdor nima v glavi ima v petah. Nisem pa razumel kako je gospod v slabi srbščini lahko vse uredil, pa brez enakega papirja? Ali sem jaz faca za je*at ali pa je res nekaj hudo narobe s to službo, kaj menite?