Pod streho > Gradimo & obnavljamo
60627 ogledov

Inšpektorji v akciji, preverjajo gradbena in uporabna dovoljenja

slovenija 22.11.13, hisa, hise, druzinske hise, druzinska hisa, ulica, naselje, Anže Petkovšek
Med odločbami, ki so jih že izdali, je kar 44 odstotkov nedovoljenih objektov, za večino so odredili ustavitev gradnje in odstranitev.

Gradbena inšpekcija je v strateških načrtih in usmeritvah za leto 2024 napovedala, da bo na podlagi različnih sistemskih nadzorov izvedla približno 6500 inšpekcijskih pregledov. Med drugim bodo oziroma že preverjajo, ali so za gradnjo pridobljena gradbena dovoljenja, ali je gradnja skladna z njimi, ali je graditelj prijavil gradnjo, pravilno označil in ogradil gradbišče in ali je po končani gradnji pridobil uporabno dovoljenje. 

Del napovedi je gradbena inšpekcija že uresničila. Kot so sporočili, je 38 inšpektorjev od februarja do maja izvedlo usmerjeno akcijo nadzorov, v katerih so preverjali, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje in ali je objekt skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem. Akcija je bila usmerjena predvsem v odkrivanje nedovoljenih, zahtevnih in manj zahtevnih objektov v gradnji.

Do 21. maja so opravili 176 inšpekcijskih rednih pregledov. Uvedli so 121 postopkov, od teh 116 upravnih in pet prekrškovnih postopkov. 

Ustavitev gradnje, odstranitev in prepoved uporabe

Skupno so izdali 39 inšpekcijskih odločb in že odločili v 57 zadevah. V teh so odkrili 25 nedovoljenih objektov, kar pomeni, da so objekti nelegalni, neskladni ali nevarni. Nelegalnih objektov je bilo 16 in zanje so inšpektorji odredili ustavitev gradnje in odstranitev. Odkrili so tudi pet neskladnih in tri nevarne objekte. V eni zadevi so z odločbo odredili prepoved uporabe in preprečitev dostopa do objekta, z drugo odločbo izvedbo nujnih vzdrževalnih del na objektu, s tretjo pa odstranitev objekta.

V enem primeru je gradbeni inšpektor z odločbo odredil rok za prenehanje uporabe objekta, ker je bil objekt brez uporabnega dovoljenja.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri gradnji so izdali 13 odločb za odpravo nepravilnosti. Ugotovljene nepravilnosti so se nanašale na označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, ograditev in zavarovanje gradbišča pred začetkom del v skladu z načrtom ureditve gradbišča in ustrezno evidentiranje objekta v zemljiškem katastru in katastru stavb.

V petih primerih, v katerih so inšpektorji ugotovili lažje nepravilnosti, so inšpekcijskim zavezancem odredili rok za njihovo odpravo z opozorilom.

V zadevah, ki so bile predmet nadzora v okviru akcije, in nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile v času, ko je potekala akcija, že odpravljene, so gradbeni inšpektorji postopke ustavili.

Globa 2000 evrov

Uvedli so pet prekrškovnih postopkov ter izdali eno prekrškovno odločbo v skupni višini izrečene globe 2000 evrov. Ugotovljeni prekršek se je nanašal na neskladno gradnjo.

"Pri izvedbi akcije nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov ugotavljamo, da je odstotek ugotovljenih nelegalnih gradenj pri ciljno usmerjenih rednih nadzorih terena primerljiv z rezultati akcij iz prejšnjih let," sporočajo gradbeni inšpektorji.

Do 21. maja 2024 so odločili v malo manj kot polovici od 116 uvedenih upravnih inšpekcijskih postopkov. Za 66,7 odstotka pregledanih objektov so bile izdane odločbe. Med njimi 25 nedovoljenih objektov, kar je 43,9 odstotka preverjenih objektov. V vseh zadevah, vključenih v akcijo, pa še niso bili pridobljeni vsi podatki, na osnovi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje, zato bodo ugotovitveni postopki potekali tudi po predvidenem časovnem okvirju akcije.

Glede na napovedan obseg inšpekcijskih pregledov v strateških načrtih lahko graditelji tudi v prihodnjih mesecih pričakujejo podobne akcije nadzora. 

Komentarjev 21
  • atamama 19:31 25.maj 2024.

    Zanima me kam lahko Dolenjci naredijo prijavo za to: https://dolenjskilist.svet24.si/2024/05/19/288880/novice/dolenjska/postavili_se_prikolico/ Kot berem inšpekcije ne morejo-nočejo nič, Policija je svoje naredila? Tožilstvo je tiho. In kaj lahko raja naredi razen ''nov Ambrus''????

  • darko88 08:19 25.maj 2024.

    Če bodo inšpektorji delali s tako hitrostjo, bodo do konca leta opravili komaj 363 nadzorov in ne 6500, kot so jih planirali. Torej se črnograditeljem ni potrebno preveč sekirat.

  • jakec42 08:15 25.maj 2024.

    A gredo ven enkrat na leto in nekaterih črnih gradenj za njih ni!