Pod streho > Gradimo & obnavljamo
25690 ogledov

Novo, podvojene subvencije za fasade in ogrevalni sistem

fasada Profimedia
Eko sklad je nedavno objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude v energijsko obnovo stavb s tremi ali več posameznimi deli, ki prinaša podvojeno višino subvencij ter olajšave za manjše večstanovanjske stavbe.

V okviru novega javnega poziva je na voljo sedem milijonov evrov, za katere lahko kandidirajo etažni lastniki in solastniki v večstanovanjskih stavbah, pa tudi pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti. 

Subvencije lahko pridobijo za štiri različne ukrepe: 

A - toplotna izolacija zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu 
B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju 
C - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/klet
D - optimizacija sistema ogrevanja 

Bistveno novost poziva so višje subvencije

Po novem bodo za enkrat višje za enkrat višje v primerjavi s prejšnjim pozivom. Za vsak posamezni ukrep so do 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Do zdaj je veljalo, da je bila subvencija za posamezni ukrep lahko do 20 odstotkov priznanih stroškov, pri izvedbi vsaj treh ukrepov sočasno pa do 30 odstotkov. Po novem pozivu povišane subvencije pri izvedbi več ukrepov ni več. 

Prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka so tudi po novem pozivu upravičeni do 100-odstotnega subvencioniranja njihovega deleža v naložbi.

Toplotna izolacija zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu

Za ukrep A je subvencija največ 35 evrov na kvadratni meter toplotne izolacije, prej je bila najvišja možna subvencija 18 evrov na kvadratni meter. 

Do subvencije za ta ukrep je vlagatelj upravičen, če bo razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,200 W/(m2K). Če je predmet naložbe izvedba kontaktno izolacijske fasade, mora biti ta izvedena s preizkušenim fasadnim sistemom.

Dodatni pogoj je, da se za ukrep, ne glede na to, da gre za vzdrževalna ali druga dela, izdelana tudi projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI), skladno z veljavnim pravilnikom, ki ureja projektno in drugo dokumentacijo ter obrazce pri graditvi objektov. Pri izvedbi pa mora biti zagotovljen tudi nadzor, kot ga določa veljavni gradbeni zakon.

Toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju 

Tudi za ukrep B je po novem subvencija lahko največ 35 evrov na kvadratni meter toplotne izolacije ravne strehe. Za izolacijo poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu podstrešju pa je najvišji znesek 20 evrov na kvadratni meter toplotne izolacije. Po prejšnjem javnem pozivu sta bila najvišja zneska 18 in 12 evrov. 

Nepovratno spodbudo bodo lahko dobili vlagatelji, ki bodo strehe oziroma strop izolirali toliko, da razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,140 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.

Tako kot za ukrep A tudi za ukrep B velja, da je treba izdelati PZI in zagotoviti nadzor nad izvedbo. 

Toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/klet 

Po novem bo za ukrep C subvencija lahko največ 20 evrov na kvadratni meter vgrajene toplotne izolacije, prej pa je bil najvišji znesek 12 evrov na kvadratni meter. 

Spodbuda bo odobrene, če bodo vlagatelji zagotovili, da je razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.
Pri izvedbi tega ukrepa PZI in nadzor nad izvedbo nista potrebna. 

Optimizacija sistema ogrevanja 

Najvišji je dvig subvencij za ukrep D, in sicer iz prejšnjih največ 20 odstotkov priznanih stroškov na največ 50 odstotkov. Ali v evrih, prej je bila subvencija največ 40 evrov na ogrevalo, zdaj je lahko največ 70 evrov. 

Nepovratno finančno spodbude dobijo vlagatelji za nakup in vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja.

Za ukrep optimizacije ogrevalnega sistema velja, da je treba izdelati PZI in zagotoviti nadzor. 

Izjeme

Za ukrepa A in B izdelava PZI ni obvezna, če se izvajajo v večstanovanjskih stavbah, ki imajo osem ali manj posameznih delov. Vendar pa je v tem primeru ukrepa izvesti na stavbi kot celoti in ne zgolj na delu stavbe (npr. ni mogoče sofinanciranje izvedbe zgolj dela fasade).

Prav tako PZI ni potreben, če gre za nezahtevno izvedbo toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju. 

 

Komentarjev 3
  • Avatar Garancija
    Garancija 09:46 27.marec 2024.

    Bla bla ,ko zaprosiš,pa nastane en kup pogojev,samo da se nekaj piše

  • Avatar Iuckyss
    Iuckyss 07:55 27.marec 2024.

    Ja, to bi lahko že prej sprejeli, ampak bolje pozno kot nikoli...Spet si bo Janez pulil sramne dlake, one na glavi so ga namreč pametno zapustile..:)