Pod streho > Gradimo & obnavljamo
13318 ogledov

Višje subvencije za izolacijo, ne pa tudi za najbolj priljubljeno ogrevanje

Ogrevanje, gretje, zima Profimedia
Vsi, ki obnavljajo svoje domove, se bodo razveselili novega javnega poziva Eko sklada za dodelitev subvencij, ki so za večino izvedenih ukrepov po novem višje.


Konec prejšnjega tedna je bil v Uradnem listu objavljen nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude fizičnim osebam za izvedene nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v starejših stavbah, kar pomeni, da je bilo zanje gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. julijem. 2010 oziroma so bile zgrajene pred tem datumom. 

Na podlagi poziva je razpisanih 42 milijonov evrov subvencij, od tega 26 milijonov evrov iz sklada za podnebne spremembe, ki so namenjeni spodbujanju naložb v zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami. 

Subvencije za naložbe, izvedene od 1. maja dalje

Subvencije lahko dobijo vlagatelji le za novo naložbo, ki so jo ob oddaji vloge že izvedli. Kot nova naložba pa šteje tista, ki je izvedena od 1. maja letos dalje. 

Pogoj je tudi, da je bila naložba izvedena na oziroma v legalno zgrajeni stavbi. To pomeni, da mora stavba imeti gradbeno oziroma uporabno dovoljenje ali odločbo o legalizaciji ali pa odločbo o domnevi gradbenega in uporabnega dovoljenja. 

To je veljalo sicer že v prejšnjem javnem pozivu, zdaj veljavni poziv pa na tem področju prinaša spremembo. Prej je veljalo, da mora vlagatelj legalnost dokazati pred izdajo odločbe, zdaj pa velja, da mora ustrezno upravno dovoljenje, s katerim bo izkazoval legalnost stavbe, pridobiti že pred oddajo vloge za subvencijo.

Ukrepi, ki so lahko subvencionirani, ostajajo enaki kot v prejšnjem pozivu, bistvena sprememba novega pa so pri večini teh višje nepovratne spodbude. 

Vgradnja solarnega sistema

Za vgradnjo solarnega sistema je nova subvencija do 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 300 evrov na kvadratni meter aperturne površine sprejemnikov sončne energije oziroma 600 evrov za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči fotonapetostnih modulov. Prej je bila lahko največ do 20 odstotkov priznanih stroškov. 

Vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso

Za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje je subvencija lahko do 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2000 evrov pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stavbi oziroma če kotel na lesno biomaso ni zamenjal stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe. 

Do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe, a ne več kot 5000 evrov lahko dobi vlagatelj za nov kotel na lesno biomaso pri zamenjavi stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja. Prej je bila najvišja možna subvencija 4000 evrov. 

Višina subvencije za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) lahko znaša do 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 800 evrov pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema oziroma če nova peletna ni zamenjala stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe.

Do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2000 evrov pa je lahko subvencija za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) pri zamenjavi stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe. 

Vgradnja toplotne črpalke 

Za toplotne črpalke zrak/voda za centralno ogrevanje se višina subvencij ni spremenila. Še vedno je za prvo vgradnjo lahko do 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 1000 evrov. 

Do 40 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2500 evrov pa je lahko subvencija pri zamenjavi stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novo toplotno črpalko.

Višina nepovratne finančne spodbude za toplotno črpalko tip voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda je lahko do 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 3000 evrov, pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema. Prej je bila najvišja subvencija 2500 evrov. 

Če gre za zamenjavo stare kurilne naprave pa je subvencija do 40 odstotkov priznanih stroškov, vendar ne več kot 6000 evrov, kar je 2000 evrov več, ko je bil najvišji znesek po prejšnjem pozivu. 

Zamenjava ali vgradnja toplotne postaje

Za zamenjavo ali vgradnjo toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe je višina nepovratne finančne spodbude lahko do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe, a ne več kot 3000 evrov na posamezno stanovanje.

Vgradnja lesenega stavbnega pohištva

Višje so subvencije za vgradnjo energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi, in sicer največ 30 odstotkov priznanih stroškov ali največ 250 evrov na kvadratni meter zamenjanih oken. Prej je bila lahko do 20 odstotkov in največ 150 evrov na kvadratni meter. 

Toplotna izolacija fasade

Za kvadratni meter nove toplotne izolacije fasade je bila do zdaj najvišja subvencija do 20 odstotkov stroškov in ne več kot 12 evrov, po novem pa je lahko do 30 odstotkov in največ 25 evrov na kvadratni meter.  

Toplotna izolacija ravne ali poševne strehe

Enako kot pri toplotni izolaciji fasade velja tudi za toplotno izolacijo ravne ali poševne strehe oziroma podstrešja.

Toplotna izolacija tal na terenu 

Enako kot pri toplotni izolaciji fasade velja tudi za toplotno izolacijo tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo.

Vgradnja prezračevalnega sistema

Za vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka je subvencija lahko do 30 odstotkov priznanih stroškov oziroma največ 2500 evrov, če gre za vgradnjo centralnega sistema (prej je bila subvencija 500 evrov nižja), in največ 300 evrov za posamezno enoto pri vgradnji lokalnega prezračevanja.

Komentarjev 9
  • Gdhpqf 09:34 14.julij 2024.

    Tele subvencije samo dvignejo cene pri izvajalcih, poizkusite dati povprasevanje brez in s subvencijo… dodeljevanje subvenci bi moglo biti enostavneje pridobiti mimo izvajalca

  • Avatar Garancija
    Garancija 07:49 10.julij 2024.

    Obljube obljube laži