Pod streho > Gradimo & obnavljamo
56961 ogledov

Ostali brez stalnega bivališča, čeprav imajo novo hišo

hiša Marles
1/2
Saša Despot
Čakalne dobe za pridobitev uporabnega dovoljenja za novo hišo so na nekaterih upravnih enotah bistveno daljše od zakonsko predpisanih, kar graditelje spravlja v zelo težko situacijo. Nekateri začasno celo ostanejo brez možnosti prijave stalnega prebivališča.

Ob zaključku gradnje graditelja čaka še vrsta birokratskih postopkov, potek katerih mu lahko dobra zagreni življenje. V precej zoprnih razmerah se je znašel bralec z družino, ki čaka na izdajo uporabnega dovoljenja že več kot dva meseca. Skrbi ga, koliko časa bo po pridobljenem uporabnem dovoljenju čakal še na določitev hišne številke, saj pred tem ne more v hiši prijaviti stalnega prebivališča. Iz stanovanja, v katerem je z družino živel do pred kratkim, se je moral izseliti, saj ga je prodal, kupec pa je zahteval, da se iz stanovanja najkasneje ob primopredaji tudi odjavijo. Družina je ostala brez naslova in stalnega prebivališča, neveljavni so tudi njihovi dokumenti. Na pomoč so mu sicer priskočili prijatelji, ki so mu dovolili, da sebe in svoje družinske člane za čas, dokler ne izpelje zahtevanih postopkov, prijavi na njihovem naslovu. To je poleg nevšečnosti za vse vpletene tudi strošek, saj mora za vmesno obdobje na upravni enoti naročiti nove osebne dokumente, ki pa jih bodo v naslednjih dveh do treh mesecih, tako upa, spet morali spreminjati, ko si bodo končno uredili stalno prebivališče v novi hiši. 

Brez uporabnega dovoljenja ni stalnega prebivališča

Odkar je pridobitev uporabnega dovoljenja obvezno tudi za enostanovanjske hiše, se s podobnimi težavami sreča marsikatera družina. Uporabno dovoljenje je pogoj za uporabo stavbe, hkrati je tudi pogoj za dodelitev hišne številke. Ta pa je obvezna, da stanovalci na naslovu hiše sploh lahko prijavijo stalno prebivališče in si uredijo osebne dokumente. 

Preden graditelj lahko vloži vlogo za uporabno dovoljenje, pa mora vložiti vlogo za vpis stavbe v kataster nepremičnin. Brez potrdila, da je vloga na geodetsko upravo oddana, vloga za uporabno dovoljenje ni popolna in ne bo obravnavana. 

Zakondaja predpisuje 15-dnevne roke

Načeloma naj bi vsi postopki tekli relativno hitro, tako predpisuje zakonodaja. Uporabno dovoljenje, če je vloga popolna, naj bi bilo, tako zakon, izdano v 15 dneh, v enakem roku pa naj bi bila izdana tudi odločba o dodelitvi hišne številke. Rok za vpis v kataster stavb ne igra nobene vloge, saj za nadaljnje postopke zadostuje le potrdilo, da je bila vloga za vpis oddana. V idealnih razmerah naj bi bili postopki od dokončanja hiše do možnosti prijave stalnega prebivališča končani v enem mesecu. 

To je čas, ki ga mora imeti graditelj v mislih, ko načrtuje selitev v novo hišo in odjavo stalnega prebivališča z zadnjega naslova ter prijavo na novem naslovu hiše. 

V praksi čakalne dobe precej daljše

Vendar v praski običajno ni tako. Na več upravnih enotah smo preverili čakalne dobe za izdajo uporabnega dovoljenja. Da bi dobili čim bolj konkretne informacije, smo se predstavili kot občan, ki je zaključil gradnjo hiše, že vložil vlogo za vpis v kataster nepremični, pri koncu je tudi zbiranje vseh zahtevanih dokumentov in podpisov odgovornega projektanta in nadzornika. Zanimalo nas je, v kolikšnem času lahko pričakujemo izdajo uporabnega dovoljenja, ob predpostavki, da bo naša vloga popolna. 

Manjše upravne enote se držijo zakonskih rokov

Čakalne dobe so na posameznih upravnih enotah izjemno različne, ne glede na to, da je zakonski rok za izdajo uporabnega dovoljenja 15 dni. Več sreče imajo graditelji z manjših upravnih enot, kjer gneče za izdajo uporabnih dovoljenj ni ali pa vsaj ni velika. V 15 dneh odločbo o uporabnem dovoljenju izdajo na upravni enoti Trebnje in v Brežicah, kjer so povedali, da gre lahko tudi hitreje, še posebej, če se mudi zaradi prijave stalnega prebivališča. Tudi na upravni enoti Cerknica odločbo izdajo načeloma v 15 dneh. 

V Domžalah so povedali, da je običajno hitro rešeno, graditelj, ki je oddal popolno vlogo, na uporabno dovoljenje čaka približno en mesec.

Čakalna doba odvisna od števila referentov v službi

Na upravni enoti Kranj konkretnega odgovora o čakalni dobi nismo dobili, smo pa izvedeli, da je dobro vlogo čim prej vložiti, potem pa bodo videli, kako in kaj. Vse je odvisno od vloge in njene popolnosti. Če bomo k vlogi priložili informacijo, da imamo stisko s prijavo stalnega prebivališča, se bo nekdo potrudil, da bo vloga obravnavana čim prej, smo še izvedeli. 

Na upravni enoti v Črnomlju pravijo, da odločbe izdajo relativno hitro, v enem mesecu. Odvisno je tudi od tega, koliko referentov je v službi. 

V Ljubljani in Kopru so zasuti

V Grosupljem so nam povedali, da vloge v roku 15 dni šele pregledajo, potem pa je treba, če so popolne, na izdajo odločbe počakati še približno en mesec. Skupaj torej 45 dni.

Najdaljše so čakalne dobe na upravnih enotah Ljubljana in Koper. V Ljubljani so z vlogami zasuti, zato je na izdajo uporabnega dovoljenja treba čakati dva meseca. Enaka je čakalna doba v Kopru, kjer so poudarili, da so res velika upravna enota, zato dobijo veliko vlog. 

Večkrat smo poklicali tudi v Novo mesto, Ajdovščino, Izolo in Maribor, vendar so telefoni na upravnih enotah zvonili v prazno. 

Hišno številko izdajo najkasneje v enem mesecu

Preverili smo tudi, koliko časa traja, da geodetska uprava po pridobljenem uporabnem dovoljenju hiši dodeli hišno številko. Odločbo izdajo v približno 14 do 30 dneh. Vlogo lahko oddamo osebno na območni enoti GURS, prek elektronske pošte ali pa prek e-uprave. 

Graditelji, ki hiše gradijo na območju večjih upravnih enot se morajo torej pripraviti na dva do tri mesece trajajoče postopke, preden bodo v svojih novih hišah lahko prijavili stalno prebivališče. 

Če vloga ni popolna, postopek lahko traja več mesecev

Če ne bodo oddali popolne vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja, pa se postopki lahko podaljšajo še za kakšen mesec ali dva, saj upravna enota vlagatelja pozove, da vlogo dopolni. Kot so nam pojasnili na več upravnih enotah, se postopki največkrat zavlečejo, ker vlogi niso priložene zahtevane izjave nadzornika ali projektanta. Še večja težava je, če je hiša zgrajena z odstopanji od gradbenega dovoljenja, pa ta odstopanja niso ustrezno pojasnjena ali pa so celo večja od dovoljenih.   

Pomembno je vedeti, da je treba vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja oddati na upravno enoto, na območju katere stoji hiša. 

Komentarjev 13
  • Zvono 21:30 09.december 2023.

    Katarina Nemanič, mešate izraze. Je stalno prebivališče in začasno bivališče.

  • Ljubljana2023 11:10 08.december 2023.

    Tale rok v Ljubljani, kjer naj bi bili 'zasuti', nikakor ne drži. Prvič vložili vlogo in dobili odgovor po 5 mesecih s pozivom k dopolnitvi vloge! Trenutno čakamo ponovno na odgovor že 9 mesecev! Stalnega bivališča, seveda, ne moremo prijaviti.

  • munja 18:46 07.december 2023.

    Če popolna vloga ni rešena v roku, naj tisti, ki je ni rešil finančno odgovarja in poda tehtne razloge zakaj je temu tako. Vam povem, da bi se stvar hitro rešila. Samo udarit po žepu, to najbolj boli.