Pod streho > Gradimo & obnavljamo
5877 ogledov

Peti korak: dokumentacija po zaključku gradnje

Novogradnja
Gradnja je končana, boj z dokumentacijo pa še vedno ne. Pripraviti je treba projektno dokumentacijo izvedbenih del, dokazilo o zanesljivosti objekta, zaprositi za uporabno dovoljenje in hišo vpisati v kataster stavb in zemljiški kataster.

Ob začetku gradnje je bilo treba ustrezno označiti in zavarovati gradbišče in postaviti gradbeno tablo s podatki o investitorju, projektantu, izvajalcu, nadzorniku, gradbenem dovoljenju. Skleniti je bilo treba tudi pisno pogodbo z izvajalcem del in nadzornikom. Naloga prvega je bila, da je organiziral delo, ki ga je treba izvesti, da bo hiša zgrajena in opremljena z vsemi načrtovanimi napeljavami in elementi, drugi pa je to nadzoroval. Izvajalec je med gradnjo moral tudi natančno voditi gradbeni dnevnik, nadzornik pa pregledati ključne že izvedene faze in odobriti naslednje. 

Vsi procesi, ki so potekali med gradnjo, so podlaga za pripravo dokumentacije po njenem zaključku, ta pa je obvezna za pridobitev uporabnega dovoljenja, evidentiranje hiše ter njeno uporabo in vzdrževanje.

Projektna dokumentacija izvedbenih del (PID)

Projektna dokumentacija izvedbenih del, ki prikazuje odstopanja od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, vsebuje vodilni načrt in druge načrte s strokovnih področij pooblaščenih arhitektov in inženirjev. 

Vodilni načrt poleg osnovnih podatkov o udeležencihi in gradnji vsebuje še:

 • izjavo projektanta in vodje projekta ter nadzornika in vodje nadzora,
 • splošne podatke o objektu,
 • zbirno tehnično poročilo – opis izvedenega stanja in skladnosti z GD,
 • grafične prikaze,
 • elaborat za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb.

Če med gradnjo ni prišlo do odstopanj od DGD in PIZ, se k vodilnemu načrtu priložijo kar načrti iz PZI. Dopolniti ali na novo izdelati pa je treba tiste načrte, pri katerih je prišlo do odstopanj. 

PID izdela projektant ali arhitekt, cena zanj pa znaša 10 odstotkov vrednosti vse potrebne dokumentacije, kar pri 200 tisoč evrov vredni naložbi pomeni približno 1.400 evrov. 

Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO)

Z dokazilom o zanesljivosti objekta izvajalec dokazuje, da objekt izpolnjuje bistvene zahteve in je skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem. Vsa dokazila skupaj morajo dokazati, da objekt glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti v celoti izpolnjuje bistvene in druge zahteve.
 
Dokazilo o zanesljivosti objekta vsebuje vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta, mape s prilogami in navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta.

Vodilna mapa  vsebuje:

 • osnovne podatke o objektu in dokazilu o zanesljivosti objekta,
 • podatke o udeležencih, ki so sodelovali pri graditvi,
 • izjavo, ki jo podpišeta nadzornik in izvajalec,
 • tabelarično kazalo dokazil o zanesljivosti objekta.

Dokazilo o zanesljivosti tako med drugim potrjuje 

kakovost vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme,
opravljene preiskave konstrukcijskih elementov,
pregled in merjenje vodovodnih, ogrevalnih, električnih, plinskih in drugih inštalacij ter preizkus njihovega pravilnega delovanja.

Navodila za uporabo in vzdrževanje objekta pa vsebujejo slikovna gradiva, tehnične prikaze in besedila v obliki jamstev, potrdil, seznamov, shem in podobnih sestavin, ki določajo pravila za uporabo in vzdrževanje objekta, vgrajenih inštalacij, naprav in opreme. 

Dokumentacijo pripravi in podpiše izvajalec, s katerim je investitor podpisal pogodbo o izvedbi del, posamezne dokaze o skladnosti izvedenih del in vgrajeni opremi pa lahko priložijo različni izvajalci, če je investitor sklenil pogodbe za posamezna dela tudi z njimi. K dokumentaciji se priloži tudi podpisana izjava nadzornika. 

S tem izvajalec in nadzornik jamčita za resničnost navedenih podatkov in za to tudi gmotno odgovarjata. Enako velja za projektanta, ki je podpisal PID. Vse to je veljalo tudi po starem gradbenem zakonu, saj se ob zaključku gradnje s to dokumentacijo potrdi, kaj in kako je bilo dejansko zgrajeno in vgrajeno, ter kakšni materiali so bili uporabljeni, in ali je celotna gradnja v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami. 

Kataster stavb | Avtor: arhiv prostor4gov arhiv prostor4gov

Uporabno dovoljenje

Uporabno dovoljenje za individualne hiše je ena večjih novosti, ki jih je prinesel nov gradbeni zakon. Prej je veljalo, da lastniki individualnih hiš, ki so jih gradili zase, lahko zanj zaprosijo, ni pa bilo nujno. Po novem brez uporabnega dovoljenja graditelj ne more dobiti hišne številke niti je ne more vpisati v ustrezne evidence.

Za individualne hiše velja, da se uporabno dovoljenje izda zgolj na podlagi predpisane dokumentacije, tehnični pregled pa ni obvezen. Opravi se ga le na izrecno zahtevo investitorja. 

K vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja je treba priložiti

 • projektno dokumentacijo izvedbenih del
 • dokazilo o zanesljivosti objekta
 • izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem, in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve;

Vlogo lahko elektronsko, po pošti ali osebno na upravno enoto vloži investitor ali njegov pooblaščenec, pri tem pa se plača 9,10 evra upravne takse, če je bila vloga oddana elektronsko, in dodatnih 4,5 evra, če je bila oddana po pošti ali osebno. Mlade družine pa takse za elektronsko vlogo ne plačajo, za vlogo po pošti ali, če jo oddajo osebno, pa plačajo 4,5 evra

Upravna enota mora o vlogi, ki je popolna, odločiti v 15 dneh in izdati uporabno dovoljenje. V praksi ni nujno tako, še posebej zato, ker morajo uporabno dovoljenje pridobiti tudi lastniki starejših hiš, ki jih prodajajo, zato je gneča na UE na tem področju lahko kar precejšnja.

O izdanem uporabnem dovoljenju UE avtomatično obvesti pristojni organ za geodetske zadeve, ki na podlagi dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja objekt evidentira v zemljiški kataster in  kataster stavb. 

Več o gradnji in obnovi najdete tukaj.


 

Komentarjev 0
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.