Pod streho > Gradimo & obnavljamo
26786 ogledov

To so bistvene spremembe, ki bodo vplivale na gradnjo

Gradnja hiše Profimedia
Spremembe gradbenega zakona naj bi investitorjem olajšale pot do gradbenega in uporabnega dovoljenja ter legalizacije in manjše rekonstrukcije. Spremembe tudi pri plačilu komunalnega prispevka.

Spremembo gradbene zakonodaje je ministrstvo za okolje in prostor napovedalo že poleti leta 2020, pred dnevi so zakon končno obravnavali v državnem zboru, vendar ga še vedno niso potrdili. Glasovanje so prestavili na naslednjo sejo DZ, sprejeli pa so nekaj amandmajev, med drugim tudi enega opozicijskih poslancev. 

Precej nesoglasij o plačilu komunalnega prispevka

Prav ta amandma je najbolj razgrel razpravo v državnem zboru, nanašal pa se je na 5. člen predlaganega zakona, ki med drugim ureja plačilo komunalnega prispevka za novogradnje in rekonstrukcije. 

Predlog zakona namreč prinaša spremembo, po kateri naj bi investitor po novem komunalni prispevek plačal pred prijavo začetka del in ne več pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, kot velja zdaj. V poslanskih skupinah LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih poslancev temu sicer niso nasprotovali, so pa prepričani, da v zakonu ni dovolj natančno opredeljeno, kaj se zgodi, če investitor komunalnega prispevka ne plača pred začetkom gradnje, saj dokazilo o tem ni navedeno med zahtevano dokumentacijo, ki jo je treba priložiti pred začetkom gradnje. 

lesena hiša Gradbeni zakon Pod streho Kdo nam bo po novem gradil hiše, arhitekt ali strojnik?

Zato so vložili dopolnilo, ki določa, da mora dokazilo o plačanem komunalnem prispevkom postati obvezni del dokumentacije, ki jo je treba priložiti k prijavi začetka del, sicer se šteje, da prijava sploh ni bila podana. Dopolnilo je bilo izglasovano, kljub temu, da je minister Vizjak zagotavljal, da je v zakonu o urejanju prostora dovolj varovalk, zaradi katerih se investitor nikakor ne more izogniti plačilu komunalnega prispevka, če ne prej, pa ko bo zaprosil za uporabno dovoljenje. 

Ob tem velja poudariti, da bodo vsi investitorji morali komunalni prispevek za zdaj še vedno plačevati pred izdajo gradbenega dovoljenja, saj bo nova ureditev začela veljati šele 1. januarja 2024. To je namreč datum, ko naj bi zaživelo informacijsko središče eGraditev, prek katerega bo potekala vsa komunikacija za pridobitev gradbenih dovoljenj. 

Gradnja hiše Gradbeni zakon Pod streho Pomembne novosti pri legalizaciji in uporabnem dovoljenju

Gradbeni zakon pa naj bi prinesel še nekatere drug pomembne

Začetek gradnje - Po novem bo investitor lahko začel graditi preden bo gradbeno dovoljenje pravnomočno, vendar to velja le za stavbe, ki nimajo vpliva na okolje.

Uporabno dovoljenje - lastnik enostanovanjske hiše bo lahko pridobil uporabno dovoljenje, čeprav nima izdelane fasade, to bo moral dokončati v treh letih. Poleg tega tudi dokazilo o zanesljivosti objekta ne bo več pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, zadostovala bo le izjava vodje nadzora.

Skladnost gradnje - upravna enota po novem ne bo več presojala skladnosti nameravane gradnje z določbami prostorskega izvedbenega akta, ampak bo upoštevala mnenje občine, zaradi česar naj bi se skrajšal postopek izdaje gradbenega dovoljena 

Manjša rekonstrukcija - osnutek uvaja tako imenovano manjšo rekonstrukcijo. Za vse rekonstrukcije je namreč zdaj obvezno gradbeno dovoljenje, po novem pa za manjše rekonstrukcije to ne bo več potrebno. Med ta dela naj bi se med drugim štela zamenjava konstrukcijskih elementov ostrešja, dograditev odprtih stopnišč in dvigal. 

Sanacija po nesrečah - Tudi v primerih, ko naravna nesreča, na primer požar, hudo prizadene stavbo, ki jo je zato treba čim prej sanirati in vzpostaviti prvotno stanje, to pa lahko pomeni tudi posege v konstrukcijo, bo dovolj le prijava začetka gradnje. 

Legalizacija - po novem bo mogoča tudi legalizacija za del objekta, po veljavni zakonodaji je mogoče legalizirati le celoten objekt. Legalizacija črnih ali neskladnih gradenj se bo dovolila tudi za objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 2005, veljavna zakonodaja predvideva ta postopek za objekte, zgrajene pred letom 1998. Objekti daljšega obstoja bodo legalizirani in pridobili gradbeno dovoljenje brez preverjanja skladnosti s prostorskim načrtom  

Rušenje stavb – zdaj velja, da za rušenje gradbeno dovoljenje ni potrebno, le začetek izvedbe del je treba prijaviti. Po novem bo gradbeno dovoljenje potrebno, če se ruši stavba, ki se drži sosednje stavbe ali je od nje oddaljena manj kot en meter. 

Rušitev črne gradnje - če v njej živi oseba, ki ji je to edini dom, po novem zakonu rušitve ne bo odrejala več gradbena inšpekcija, ampak sodišče. Presojalo bo, ali je škoda zaradi izgube doma večja od uzurpacije prostora.

Načrti za hišo Pod streho Spremembe pri pridobitvi gradbenega dovoljenja


 

Komentarjev 6
  • jakec1575 21:33 21.november 2021.

    Popravki zakona so iznicili ves trud, da slovenija ne bo eno veliko cigansko naselje ampak prostorsko urejena drzava. Pocasi sem obupal nad to koruptivno vukojebino. Ljudje vidijo zgolj svojo rit, ne placujejo davkov. Cerkev ki zre, in ne placuje nic. ...prikaži več Kakrsen narod, taksna korupcija. Bljak.

  • jakec1575 21:28 21.november 2021.

    Popravki zakona odpirajo ponovno gradjo crnih gradenj, politicni vpliv zupanov in korupcije s tem ko ue vec ne bo kontrolirala skladnosti prostorskega akta. Kdor bo podmazal, se bo zgodilo. To vpliva seveda na pravice mnogih. Zaobsli bodo v polnosti lahko ...prikaži več sprejemanje PA in varovalko mnenjedajalcev. Pozidajmo celo Slovenijo.

  • Jewell_Hart 11:29 21.november 2021.

    Google je plačal od 400 do 800 dolarjev za dnevno spletno delo od doma. V prvem mesecu sem prejel 21758 $ in 29467 $ v zadnjem mesecu google pay doma za 3 ure dela na dan. ... >>>>>>>>>>> 𝐖𝐰𝐰.𝑫𝒐𝒖𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆.𝐜𝐨𝐦