Pod streho > Nepremičnine
37455 ogledov

Velika novost pri najemu in oddajanju stanovanj

najem Profimedia
Nova najemna služba naj bi pri republiškem stanovanjskem skladu zaživela že v prvi polovici januarja 2022. Lastnikov stanovanj, ki skladu želijo oddati svoja stanovanja je menda veliko.

Kot so za STA povedali na stanovanjskem skladu, se na novo najemno službo pripravljajo že vse od sprejema oziroma uveljavitve novele stanovanjskega zakona junija letos. Med pomembnimi nalogami je predvsem priprava dveh javnih razpisov. Prvi bo namenjen lastnikom, ki bi svoja stanovanja oddali skladu, drugi pa najemnikom teh stanovanj. Podlaga za pripravo in objavo obeh razpisov je sredi decembra sprejeta uredba o izvajanju javnega najema stanovanj, ki bo začela veljati 1. januarja 2022.

Uredba natančneje določa vsebine javnega razpisa za najem stanovanj in tudi javnega razpisa za oddajanje najetih stanovanj v podnajem upravičencem. Med drugim določa prednostne kategorije prosilcev za najem stanovanj ter način izračuna najemnine za podnajemnike in način subvencioniranja najemnine.

Pri tem gre po navedbah ministrstva za okolje in prostor za odstop od siceršnje prakse pri stanovanjih, ki se oddajajo za neprofitno najemnino, saj se za subvencioniranje najemnine upoštevajo splošni pogoji za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine, pri čemer upravičencem ni treba izpolnjevati pogoja o uvrstitvi na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu.

Zanimanje lastnikov stanovanj veliko

V uredbi je napisano tudi, da naj bi sklad na leto na trgu najel do 200 stanovanj. V zadnjem mesecu so lastniki stanovanj izkazali precej interesa po oddaji stanovanj prek prek javne najemne službe, pravijo na skladu in dodajajo, da po objavi prvega razpisa pričakujejo še večje zanimanje, saj tovrstni najem za vse lastnike predstavlja najvarnejšo obliko najema stanovanj.

Sklad bo lastniku najemnino plačal tudi v primeru nezasedenosti stanovanja s podnajemniki v času od najema stanovanja do oddaje v podnajem. Skladu se za vsako sklenjeno pogodbo o oddaji stanovanja v javni najem namreč prizna enkraten strošek v višini dveh mesečnih najemnin, ki jih sklad plačuje lastniku stanovanja.

Tudi v primeru, da sklad ne uspe izterjati stroškov od podnajemnikov, ki izvirajo iz podnajema stanovanj in iz subsidiarne odgovornosti za neplačilo obratovalnih stroškov, se ti krijejo v celoti, pri čemer se med te stroške vštevajo tudi morebitni stroški sodnih postopkov.

Razpis za lastnike stanovanj bo sklad predvidoma objavil v prvi polovici januarja 2022.

Merila in pogoji za najem stanovanj

V razpisu bodo določena merila in pogoji za najem stanovanj, kot jih določa uredba. Če bo na javnem razpisu ponujenih več stanovanj, kot jih je določenih v tekočem letu, bo sklad pri izbiri stanovanj upošteva naslednja merila v navedenem vrstnem redu:

1. potrebe po stanovanjih na posameznem območju;
2. razpoložljivost stanovanj za takojšen najem in oddajo v podnajem;
3. velikost in tip stanovanja glede na potrebe na posameznem območju;
4. oceno potrebnega vzdrževanja v obdobju trajanja najema;
5. višino predlagane najemnine s strani lastnika.

Sledil bo razpis za oddajo stanovanj v podnajem, ki naj bi ga sklad objavil februarja prihodnje leto. 

Stanovanja vseljiva predvidoma maja

Prvi najemniki naj bi se v stanovanja, tako predvidevajo na skladu, vselili maja 2022. V času od objave razpisa za najem stanovanj do vselitve najemnikov morajo na skladu namreč pregledati ponudbe lastnikov stanovanj, pregledati stanovanja, oceniti njihovo ustreznost in z lastniki skleniti pogodbe. Potem sledi še pregled vlog podnajemnikov. 

Predvidena neprofitna stanovanja JSS MOL na naslovu Pečinska ulica 2 Najemna stanovanja Pod streho Več 10 tisoč praznih zasebnih stanovanj, Sklad pa naj bi jih dobil le peščico
 
Komentarjev 5
 • Avatar Anstiovenna
  Anstiovenna 00:33 31.december 2021.

  Dobrodošli v najboljši intimni klub - - Se︆︆ns︆︆to︆︆s︆︆.︆︆C︆︆o︆︆m

 • Maxman 13:24 30.december 2021.

  Kaj pa bodo s tistimi kolonijami oziroma naselji za mlade družine po ceni 50.000€ ,ki jih je obljubjal Janša ? Ali bod sedaj podrli ? Menda je denar že bil zagotovoljen , morda tudi že porabljen za zasebne namene na Mauriciusu .

 • alen04 10:48 30.december 2021.

  Povpraševanje presega meje normale. Več pade v žep pri oddaji brez najemne pogodbe, kakor sicer. Močno dvomim, da je zanimanje lastnikov stanovanj za takšno prakso veliko.