Pod streho > Varčna hiša
7926 ogledov

Brez sončne elektrarne ne bo gradbenega dovoljenja

sončna elektrarna Profimedia
Nedavno sprejeta uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav, med drugim na strehah in parkiriščih, večjih od 1000 kvadratnih metrov, bo začela veljati v soboto, danes pa sta jo podrobneje predstavila ministra Jože Novak in Bojan Kumer.

Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije je po besedah ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka vrsta prostorskega akta države in je nadrejena občinskim prostorskim načrtom ter neposredno izvršljiva.

Občinam tako ni treba popravljati občinskih prostorskih načrtov v delih, ki se nanašajo na umeščanje naprav za izkoriščanje sončne energije, je Novak povedal na današnji novinarski konferenci. Gre za poenostavitev in pohitritev postopkov, pogoji so enotni za celotno državo, vse bo določeno na istem mestu, je strnil.

Uredba ureja predvsem postavitve na gospodarskih in industrijskih objektih

Uredba med drugim za novogradnje, ki imajo strehe ali nadstreške s tlorisno površino, večjo od 1000 kvadratnih metrov, predvideva obvezno postavitev sončnih elektrarn. Gre predvsem za gospodarske objekte in javno infrastrukturo, ne pa za stanovanjske objekte, je opozoril Novak. Enaka obveznost sočasne postavitve sončne elektrarne velja za nova parkirišča s površino, večjo od 1000 kvadratnih metrov.

Uredba podaja tudi nekatere izjeme od obvezne postavitve fotonapetostne naprave na objekt, kadar:
- ni zagotovljena možnost priklopa na obstoječe prenosno ali distribucijsko omrežje;
- neprimerna namembnost ali vrsta objekta (začasni objekti, podzemni objekti ...);
- neprimerna lega ali osončenost objekta;
- neustrezna nosilnost objekta;
- postavitev fotonapetostne naprave na streho bi pomenilo tveganje za ljudi ali premoženje;
- kadar bi postavitev pomenila podražitev investicije načrtovanega objekta (dražja konstrukcija in podobno).

Izjeme bodo investitorji morali obrazložiti v dokumentaciji. Podrobneje bo to določeno v pravilniku, ki ga pripravlja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) in bo kmalu objavljen.

Dopustne, ne pa obvezne postavitve

Uredba določa tudi pravila glede dopustne prostovoljne postavitve fotonapetostnih naprav. Ta bo tako dopustna na enako velikih strehah obstoječih stavb ali parkirišč ter tudi na širših območjih cest, železnic, območij za proizvodnjo elektrike ter odlagališča odpadkov.

Naprave bo dopustno graditi tudi na strehah stavb, manjših od 1000 kvadratnih metrov, na fasadah ali balkonih in nad manjšimi parkirišči. Uredba prinaša tudi možnost postavitve naprav na nepozidanih stavbnih zemljiščih za poslovne namene, na katerih se še ni začela gradnja. Gre npr. za območja, rezervirana za industrijske cone.

Do 1MW moči brez gradbenega dovoljenja

Pri dovoljevanju se ni spremenilo nič, glede postavitve pa bo treba upoštevati pravila iz uredbe:
- Za postavitev fotonapetostne naprave do 1 MW na obstoječi objekt (streho stavbe, na parkirišče ali fasado ...) ni postopkov – izvede se skozi vzdrževalna dela ter distributerju se priloži predpisani obrazec. 
- Za postavitev fotonapetostne naprave do 1 MW na nov objekt (streho stavbe, na parkirišče ali fasado ...) je to že vključeno v pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja. 
- Pri velikosti 1 - 10 MW je to objekt – elektrarna (ni več fotonapetostna naprava), za kar je že danes treba pridobiti gradbeno in uporabno dovoljenje, saj gre za zahtevni objekt.
- Za postavitev fotonapetostne naprave večje od 10 MW je treba predhodno sprejeti prostorski akt ( občinski - OPPN, OPN ali državni - DPN). 

Kazni ni, ampak ...

Uredba v delu glede obvezne postavitve sončnih elektrarn ne prinaša kazni, saj investitorji preprosto ne bodo dobili gradbenega dovoljenja za nove objekte, če določil ne bodo upoštevali. Vsa že pridobljena gradbena dovoljenja in tista, za katera so postopki v teku, se medtem zaključijo po dosedanjih pravilih, je povedal Novak.

Nadzor nad izvajanjem določil bodo izvajali inšpektorji z različnih področij, Novak pa zagotavlja, da bodo poskrbeli za ustrezno usklajenost njihovih aktivnosti. Že v kratkem se bodo začela tudi izobraževanja. Najprej bodo stekla za projektante, inženirje in arhitekte, sledila bodo še za ostale vpletene, kot so investitorji in gospodarska ter občinska združenja. Pripravili so tudi priročnik za zainteresirano javnost.

Uredba velja za stavbna zemljišča. Za večje sončne elektrarne zunaj stavbnih zemljišč je medtem še vedno treba spremeniti prostorske načrte.

Zagotovili bodo dovolj spodbud

Novak upa, da bodo razne spodbude, ki jih ponuja država, zadostne, da se bo investitorjem splačalo iti v tovrstno prostovoljno postavitev fotonapetostnih naprav.

Številni razpisi za spodbude za nove sončne elektrarne so medtem že v teku, je povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Prek Borzena je tako že na voljo 105 milijonov evrov za naložbeno pomoč, dodatnih 45 milijonov evrov se bo sprostilo po sprejemu novega energetskega zakona, še dodatnih 75 milijonov pa v prihodnje.

Prek ministrstva so medtem po Kumrovih pojasnilih na voljo sredstva za postavitev elektrarn na občinske javne stavbe. Za zdaj je rezerviranih 20 milijonov evrov, po potrebi bodo sredstva še povečali. Prek Borzena se nadaljujejo tudi razpisi za samooskrbne fotonapetostne naprave v gospodinjstvih, sledili pa bodo še dodatni pozivi. Država bo spodbujala tudi občine pri izpolnjevanju lokalnih ciljev za energetsko oskrbo ter daljinsko ogrevanje in hlajenje.

Kumer tako upa, da bo državi vsaj do konca mandata uspelo sami doseči cilje na področju obnovljivih virov energije in ji tako ne bo več treba plačevati za statistične prenose drugim članicam.

Komentarjev 16
 • Avatar Leon
  Leon 15:23 10.april 2024.

  Sončne elektrarne obvezno na štale in ostale kmetijske objekte ,ki so največji porabniki elektrike ....brez subvencije .

 • popokatopetl 15:09 10.april 2024.

  Sončne elektrarne se večjim vlagateljem trenutno še splača postavljat in je treba pohitet. Ko bo enkrat FV panelov toliko da bo elektrika podnevi poceni, se ne bo več splačalo.

 • becar 14:53 10.april 2024.

  Nov diktat evropske diktature in slovenskih političnih hlapcev. Moraš kupit elektrarno, kje smo si to predstavljali 10 let nazaj. Žaba se kuha počasi, ko je kuhana je prepozno.