Pod streho > Varčna hiša
51895 ogledov

Najvišja pomoč za tiste, ki se jim elektrika sploh ni podražila

Plačilo položnice. Boštjan Tacol
Izračunali smo, koliko bodo položnice za električno energijo nižje.

Zakon o ukrepih za omilitev posledic visokih cen energentov, ki ga je DZ sprejel v torek, naj bi že marca v gospodinjstva prinesel nižje položnice za električno energijo. Ali se bo to res zgodilo, je odvisno malih delničarjev v elektrodistribucijskih družbah.

Ti so namreč že ob obravnavi predloga zakona na matičnem delovnem telesu v DZ v primeru sprejema zakona napovedali vložitev pobude za oceno njegove ustavnosti s predlogom za začasno zadržanje njegovega izvajanja. Po njihovem mnenju je sporen četrti člen zakona, ki določa znižanje tarifnih postavk za omrežnino. Ta je med vsemi z zakonom določenimi dajatvami, na računu za elektriko najvišja.

Pravkar sprejeti zakon spreminja zaračunavanje naslednjih postavk na računu:

 • Omrežnina, sestavljena iz omrežnine za obračunsko moč in omrežnine za prevzeto delovno energijo, bo februarja, marca in aprila enaka nič.
 • V teh mesecih bo tudi prispevek za SPTE in OVE enak nič.
 • Že januarja pa je vlada sprejela uredbo o določitvi zneska trošarine za električno energijo, ki za enako obdobje trošarino znižuje za polovico.  

Kako se bo to poznalo na računih za elektriko?

Minister Jernej Vrtovec je v obrazložitvi zakona v DZ poudaril, da bodo položnice vseh gospodinjstev nižje za približno 35 odstotkov. Naši izračuni kažejo nekoliko drugače, v resnici višje prihranke. Ti so v absolutnih številkah odvisni od količine porabljene električne energije, gledano relativno, pa od cene električne energije, ki jo plačuje posamezni odjemalec.

Za primer smo vzeli dva odjemalca. Prvi na mesec porabi 445 kWh električne energije, kar je nekako povprečje, drugi pa je nekoliko bolj potraten in na mesec porabi 625 kWh energije. Obračunska moč obeh je 7 kW. Oba plačujeta enako ceno za električno energijo, pri čemer smo upoštevali ceno dobavitelja ECE, ki ima po zadnjih podatkih iz prvega polletja 2021 drugi največji tržni delež (14,6 odstotka) med gospodinjskimi odjemalci. 

elektrika | Avtor:
Prvemu se bo znesek na položnici znižal za 34,7 evra oziroma 40,5 odstotka. Drugemu pa se bo znižal za 43,5 evra oziroma 37,9 odstotka. Torej, večjo ko ima gospodinjstvo porabo, večje bo absolutno znižanje v evrih, manjše pa relativno v odstotkih.

Za primerjavo pa smo izračunali tudi, koliko bodo nižje položnice odjemalcev, ki elektriko prevzemajo od dobavitelja, ki je že lansko jesen cene zamrznil in trenutno električno energijo dobavlja po najnižji ceni. Njegov tržni delež med gospodinjskimi odjemalci je bil v prvi polovici 2021 29 odstotkov.

elektrika | Avtor:
Tem odjemalcem se bo ob predpostavki enake porabe električne energije 445 kWh oziroma 625 kWh na mesec račun znižal za enak znesek, kot smo izračunali za odjemalca zgoraj, za 34,7 oziroma 40,5 evra. Njihova položnica marca pa bo v primerjavi s februarsko nižja za 50,5 oziroma 47,9 odstotka.

Odjemalci, ki ves čas plačujejo električno energijo po isti, celo najnižji ceni, bodo torej prihranili enako kot tisti, ki so jim dobavitelji v zadnjih mesecih precej povišali ceno električne energije. Relativno gledano pa celo še bolj. Deležni bodo za 10 odstotnih točk višjega znižanja kot odjemalci, ki plačujejo elektriko po višjih cenah. Ob tem, da že zdaj za enako količino elektrike plačujejo precej nižje položnice.

Znesek za odjemalca, ki porabi 445 kWh na mesec, je zdaj 68,7 evra, kar je 17 evrov manj od odjemalca, ki porabi enako, vendar plačuje elektriko po višji ceni. Znesek odjemalca, ki porabi 625 kWh na mesec, pa je nižji za 24 evrov.
 

 
Komentarjev 9
 • Clara_Stump 09:13 28.februar 2022.

  Google je plačal od 400 do 800 dolarjev za dnevno spletno delo od doma. Prvi mesec sem od Googla doma prejel 21.758 $, prejšnji mesec pa sem plačal 29.467 $ za 3-urni delovnik. To naredim ............ >>>>>>>>>> 𝑾𝒘𝒘.𝑱𝒐𝒃𝒛𝑪𝒂𝒓𝒕.𝑪𝒐𝒎

 • Avatar Pellinina
  Pellinina 20:17 26.februar 2022.

  Dobrodošli v najboljši intimni klub - - Se︆︆ns︆︆to︆︆s︆︆.︆︆C︆︆o︆︆m

 • igorgeus 19:45 26.februar 2022.

  glede na place in dobicke v elektro industriji so bile cene na poloznicah absolutno previsoke ze pred to podrazitvijo.