Pod streho > Varčna hiša
5355 ogledov

V Ljubljani ta mesec višje položnice za ogrevanje

Ljubljana: 01.10.2004, Termoelektrarna toplarna Ljubljana, Toplarniu0161ka 19, L Bou0161tjan TacolLjubljana: 01.10.2004, Termoelektrarna toplarna Ljubljana, Topl
Vsi Ljubljančani, ki se ogrevajo s toploto iz daljinskega ogrevanja, lahko pričakujejo višje položnice za april. Zakaj? Podražili so se energenti in ogljični kuponi.

Zakaj so se odločili za podražitev ob koncu kurilne sezone in kolikšna naj bi bila za povprečnega odjemalca toplote, smo vprašali v Energetiki Ljubljana

Najprej pojasnjujejo, da je oskrba s toploto v sistemu daljinskega ogrevanja gospodarska javna služba, katere izvajanje storitev in cene regulira Agencija za energijo. Cena toplote je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. „Sprememba variabilnega dela, ki je na računu prikazan kot postavka »dobavljena toplota«, se izvaja sproti (navzdol ali navzgor), skladno s spremembami cen oz. stroškov goriva za proizvodnjo in distribucijo toplote. Fiksni del cene, ki je na računu prikazan kot »priključna moč«, pa se lahko uskladi le enkrat letno.“

Položnica za april, ki jo gospodinjstva dobijo maja, bo tako višja zaradi spremembe variabilnega dela cene toplote. Nanjo pa vplivajo cene energentov za proizvodnjo in distribucijo toplote, njihova struktura in cene emisijskih kuponov.

V Energetiki Ljubljana kot energent za proizvodnjo toplote uporabljajo premog, lesno biomaso ter zemeljski plin in v manjši meri ekstra lahko kurilno olje (ELKO). Za proizvodnjo toplote je treba zagotoviti tudi ustrezno količino emisijskih kuponov. 

„Cene zemeljskega plina in emisijskih kuponov so se od začetka letošnjega leta na trgu zviševale, medtem ko jim prodajna cena, zaradi postopkov pri uveljavljanju novih cen, ni sledila,“ pojasnjujejo v Energetiki Ljubljana in dodajajo, da „višek ogrevalne sezone predstavlja prvo trimesečje koledarskega leta, saj to obdobje predstavlja skoraj polovico letnih potreb odjemalcev po toploti. V tem času so višji stroški goriva že nastali, kar pa se to ni odražalo na veljavnem variabilnem delu prodajne cene. Zaradi nižjih temperatur v prvem tromesečju letošnjega leta je bila potrebna višja proizvodnja toplote, zaradi česar je bilo treba vključiti tudi dražji sekundarni vir, ki se napaja izključno z zemeljskim plinom. Z uveljavljeno novo variabilno ceno s 1.aprilom 2021 družba pokriva le višje stroške goriva v letu 2021.“

Cena ogrevanja na enoto je tako v prvih treh mesecih ostala enaka, čeprav so se energenti in kuponi podražili. 

cena toplote | Avtor: Energetika Ljubljana Energetika Ljubljana

Iz zgornjega prikaza so razvidne vse spremembe variabilnega dela cene toplote v obdobju od 1. 1. 2018 do 1. 4. 2021. Zaradi višjih stroškov goriva ter strukture proizvodnje so 1. aprila uskladili variabilni del cene toplote navzgor, in sicer je ta sedaj za 35 % višji glede na variabilni del cene toplote iz 1. 12. 2020. 

„Ob tem velja izpostaviti, da je bil variabilni del cene toplote v prvem trimesečju letošnjega leta, ko so bile potrebe po toploti najvišje, zelo nizek - primerjalno z ravnjo iz leta 2018. V kolikor bodo stroški goriva v prihodnjih mesecih nižji, bo sledila uskladitev variabilnega dela cene navzdol.“

Podražitev za približno 20 odstotkov

Za naše bralce so v energetiki Ljubljana pripravili izračun oziroma simulacijo vpliva spremembe cene toplote na obračun. Če bi gospodinjstvo porabilo toliko toplote kot v mesecu prej bi bil njihov račun višji za približno 20 odstotkov. Dvig variabilnega dela cene za 35 odstotkov namreč ne pomeni, da se za toliko poviša tudi znesek na položnici.

stanovanjski blok Daljinsko ogrevanje Pod streho Preverite, če tudi vi plačujete ta nepotreben strošek

To velja za izračun letnega stroška ogrevanja, pri čemer so upoštevali  povprečno stanovanje v bloku (70 m2) in hišo (200 m2). Upoštevani so povprečni meteorološki pogoji. Stavba je energijskega razreda D (80 kWh/m2), upošteva se ogrevanje in centralna priprava tople sanitarne vode. Gre za »tipično stanovanje oz. hišo« - v praksi se lahko ti med seboj razlikujejo (glede na energetsko učinkovitost stavbe, potrošniške navade, …). 

Ker pa se maja poraba toplote zmanjšuje, saj se ogrevalna sezona zaključuje, bo lahko račun uporabnika nižji zaradi nižje porabe (okvirno do 30 evrov za ogrevanje hiše (200 m2), pri stanovanju (70 m2) pa je razlika neznatna, še dodajajo. Kljub dvigu cene variabilnega dela pa izpostavljajo, da je sistem daljinskega ogrevanja v Ljubljani še vedno med najugodnejšimi v Sloveniji. 

cena toplote | Avtor: Energetika Ljubljana Energetika Ljubljana

cena toplote | Avtor: Energetika Ljubljana Energetika Ljubljana

Prikazana je primerjavo cen toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja v Sloveniji na podlagi aktualnih cenikov z dne 1. 5. 2021 (grafični prikaz 1) in na podlagi teh cen še primerjavo stroškov ogrevanja v letnem merilu (grafični prikaz 2).

bloki Analiza cen Pod streho V nekaterih blokih za te stroške plačujejo štirikrat več

.

 
Komentarjev 2
  • duc1 18:53 15.maj 2021.

    Res si idiot.

  • NX11 11:17 15.maj 2021.

    Tukaj pa ne bo komentarjev levičarjev. Janković je naš. Pričakovano.