Pod streho > Varčna hiša
74874 ogledov

Velika sprememba pri obračunu elektrike iz sončne elektrarne

sončna elektrarna Profimedia
Zdaj velja, da se oddana in prevzeta elektrika pri samooskrbi s sončno elektrarno obračuna enotarifno. Nova uredba, ki je v postopku sprejemanja, tega določila ne vsebuje več.

»Pravkar smo na hiši postavili sončno elektrarno in sprašujem se, zakaj nam bo dobavitelj, s katerim smo sklenili pogodbo, v omrežje oddano in iz omrežja prevzeto električno energijo obračunal po enotni tarifi. Za nas bi bilo zagotovo bolj ugodno, če bi bilo merjenje dvotarifno,« pravi bralec, ki nam je pisal. 

Dvotarifni obračun je bolj ugoden, zakaj pri sončni elektrarni ni možen

Meni, da bi bilo zanj bolje, če bi mu dobavitelj oddano električno energijo, ki se proizvaja podnevi, obračunal po višji tarifi, ponoči, ko energijo iz omrežja jemlje, pa po nižji. Tako bi v primeru, da bi letni obračun pokazal, da mora električno energijo doplačati, ker je je iz omrežja prevzel več, kot vanj oddal,  plačal nižji znesek. In nasprotno, če bi ustvaril viške in jih dobavitelju prodal po višji tarifi, zaslužil nekoliko več. 

Bralec, izhaja iz tega, da izračuni kažejo, da se gospodinjstvu (brez sončne elektrarne) dvotarifno merjenje splača že, če od 20 do 40 odstotkov elektrike porabi v času nižje tarife. S pravilnim upravljanje velikih uporabnikov, ki imajo vse pogosteje vgrajeno pametno tehnologijo, pa je poraba v prid nižji tarifi lahko še bistveno večja. Odvisno od porabe so prihranki na letni ravni od 50 evrov naprej. Pri tem pa ne gre le za različne cene električne energije v posamezni tarifi, temveč tudi za omrežnine, ki so različne pri posamezni tarifi.

Za lastnike sončnih elektrarn bi bila takšna ureditev lahko bolj ugodna, je prepričan, vendar, kot je ugotovil, to ni mogoče. Vsi dobavitelji električno energijo obračunajo enotarifno.  

sončna elektrarna Nove spremembe Pod streho Viške elektrike bomo lahko prodajali, manj omejitev pri ogrevanju

Podlaga za obračun je netiranje, ki se ukinja

Enotno tarifo obračuna oddane in prejete elektrike določa uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki jo je zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov sicer razveljavil, vendar še vedno velja za vse obstoječe lastnike sončnih elektrarn in tiste, ki jih bodo postavili najkasneje do 31. decembra 2023. 

Natančneje, »ta uredba se uporablja za odjemalce, ki so že v sistemu samooskrbe po EZ-1 in za tiste, ki bodo do vključno 31. 12. 2023 registrirani kot končni odjemalci s samooskrbo (torej ne za vse elektrarne, zgrajene do konca leta 2023) in sicer vse dokler uporabljajo napravo za samooskrbo za katero je bilo izdano soglasje za priključitev, na podlagi katerega so bili registrirani, pravijo na ministrstvu za infrastrukturo.  

Enotarifno obračunavanje ni odločitev dobaviteljev

»Končni odjemalci, registrirani po tej uredbi o samooskrbi, si torej ne morejo izbrati obračuna po VT in MT ker podzakonski predpis določa samo ET. Ta je določena zaradi sistema/načina obračuna, tako imenovanega netiranja iz omrežja prevzetih količin električne energije in v omrežje oddanih količin, za namene obračuna omrežnine, drugih dajatev in električne energije v obračunskem obdobju, ki je praviloma eno koledarsko leto,« pojasnijo v GEN-I. 

»Pri obračunu električne energije ter omrežnine, prispevkov in drugih dajatev, ki se obračunavajo na količino električne energije, se upošteva količina električne energije v kWh, ki pomeni razliko med prevzeto in oddano električno energijo v kWh ob koncu obračunskega obdobja konec koledarskega leta. Zato ne moremo prevzete količine energije obračunati po drugačni postavki kot oddano električno energijo,« dodajajo v Petrolu. 

Enotarifno merjenje so sprejeli zaradi »poenostavitve neto merjenja in lažjega letnega obračuna,« pojasnjujejo na ministrstvu. Odjemalcu s samooskrbo se namreč zmanjša celotna količina električne energije, od katere je odvisna višina njegovega računa, kar v primeru dvotarifnega merjenja in netiranja količin prevzetih/oddanih v času trajanja iste tarife ne bi bilo mogoče.

Nova uredba dopušča tudi dvotarifni obračun

Obračunavanje pa bi se lahko kmalu spremenilo, saj »predlog nove uredbe o samooskrbi predlaga, da stranka in dobavitelj v pogodbi o samooskrbi prosto določita trajanje obračunskega obdobja in način obračuna dobavljene električne energije,« povedo v Energiji plus. 

sončna elektrarna Sončne elektrarne Pod streho Tako je obdavčena elektrika, če jo kot višek prodate dobavitelju

Ali to pomeni, da bodo lastniki sončnih elektrarn po novem, ko bo sprejeta nova uredba, ki je zdaj v postopku, z dobaviteljem lahko sklenili pogodbo, na podlagi katere se bo električna energija obračunala dvotarifno? 

V novi uredbi je ena glavnih novosti, da ni več zgoraj omenjenega koncepta netiranja prevezetih in oddanih količin, ker ta ni skladen z direktivo EU o skupnih pravilih notranjega trga električne energije, ki določa, da bo v prihodnje morala biti obračunana omrežnina za celotno električno energijo, prevzeto iz distribucijskega omrežja. 

»Načeloma torej ni več "potrebe" po omejitvi na enotarifno merjenje, v kolikor pa bi se v postopku priprave nove uredbe izkazalo drugače, bomo to ustrezno upoštevali,« odgovarjajo na ministrstvu. 

Ali bodo v prihodnje z dobavitelji lahko sklenili pogodbe, ki bodo vključevale dvotarifno merjenje, pa za zdaj še ni znano. Dobavitelji namreč čakajo, da bo uredba sprejeta. Tudi če se bodo za to možnost odločili, pa bodo takšne pogodbe lahko sklenili le tisti lastniki obstoječih sončnih elektrarn, ki bodo iz netiranja prešli na nov sistem obračuna, in seveda vsi tisti, ki bodo sončne elektrarne postavili po uveljavitvi uredbe. 

Komentarjev 14
 • Thomas_Brown 15:23 27.november 2021.

  Google je plačal od 400 do 800 dolarjev za dnevno spletno delo od doma. V prvem mesecu sem prejel 21758 $ in 29467 $ v zadnjem mesecu google pay doma za 3 ure dela na dan. ... >>>>>>>>>>> 𝐖𝐰𝐰.𝑫𝒐𝒖𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆.𝐜𝐨𝐦

 • Avatar jezeran
  jezeran 10:51 27.november 2021.

  Čakam da jih da vse več elektrarno gor, potem bo elektrika poceni, ker je bo preveč in tudi odkupna cena bo padla. Se pravi tako kot pri vsaki stvari. Prvi poberejo največ, potem se vse skupaj obrne in se ekonomija ne izzide.

 • sandi76 10:23 27.november 2021.

  Vprašanje, ki je morda naivno za tiste, ki to bolj poznajo: ali se eventualni viški energije plačajo proizvajalcu, ali gredo "v nič" ?