Pravno obvestilo

Kazalo

Splošni pogoji uporabe

S tem, ko uporabljate portal Žurnal24 (v nadaljevanju „Portal”), prav tako pa tudi s prijavo in registracijo na Portalu, se šteje, da ste Vi (v nadaljevanju „Uporabnik”) seznanjeni s temi splošnimi pogoji uporabe in da jih v celoti sprejemate. Splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse oblike uporabe Portala in na vse oblike interaktivne komunikacije, ki jo omogoča Portal. Za uporabo Portala med drugim šteje tudi dostop do spletnih strani in drugih vsebin v okviru Portala, uporaba funkcij in storitev Portala, prav tako pa tudi prenos datotek in drugih vsebin iz Portala.

Vsebina splošnih pogojev uporabe tako predstavlja veljaven in zavezujoč sporazum med Uporabnikom in družbo Styria media si, časopisno založniško podjetje d.o.o., Ljubljana, s poslovnim naslovom Italijanska ulica 8, 1000 Ljubljana, vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, osnovni kapital: 8.000,00 EUR, davčna številka: 24837067, matična številka: 6641067000 (v nadaljevanju „Styria media si”).

Vsak uporabnik se tako zavezuje, da bo v celoti spoštoval te splošne pogoje uporabe. Če se uporabnik s temi splošnimi pogoji uporabe ne strinja, pa mora takoj prenehati z uporabo Portala.

Styria Media si si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje uporabe. Uporabnik se zavezuje, da bo občasno na Portalu preverjal, ali so se splošni pogoji spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi splošnimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo Portala.

Nekatere vsebine, objavljene na Portalu, morda niso primerne za mladoletne osebe. Uporabnik se zavezuje, da do teh vsebin ne bo dostopal, če pogojev iz prejšnjega stavka ne izpolnjuje.

Za te splošne pogoje uporabe se uporablja pravo Republike Slovenije, v primeru kakršnegakoli spora v povezavi s temi splošnimi pogoji uporabe ali v z vezi z uporabo Portala pa je za tak spor dogovorjena krajevna pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Ljubljani.

Osebni podatki

Uporabnik družbi Styria media si in njegovemu pogodbenemu upravljalcu podatkov v smislu varstva osebnih podatkov izrecno dovoljuje, da pridobljene uporabnikove osebne podatke uporabi in obdeluje za lastne potrebe ter mu po svoji presoji pošilja obvestila v zvezi s svojo dejavnostjo. Styria media si od uporabnikov zbira osebne podatke za lastno uporabo za namene trženja in pošiljanja obvestil. Če se bodo od uporabnika zbirali osebni podatki, bo uporabnik imel v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) pravico do vpogleda v katalog zbirke osebnih podatkov, do vpogleda v osebne podatke, ki so vsebovali v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na uporabnika, ter pravico do njihovega prepisovanja ali kopiranja (30. člen ZVOP-1). Prav tako bo uporabnik, od katerega se bodo zbirali osebni podatki, imel pravico zahtevati, da Styria media si in pogodbeni upravljalec osebne podatke, ki se nanašajo na uporabnika, dopolnita, popravita, blokirata ali izbrišeta, če bo dokazal, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom (32. člen ZVOP-1). Uporabnik lahko navedene pravice uveljavi preko uporabniškega vmesnika ali tako, da pošlje zahtevo na, na Portalu objavljen, kontaktni naslov Styria media si.

V primeru, če bodo uporabnikovi podatki kadarkoli uporabljeni za namen neposrednega trženja, bo uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteval, da Styria media si in pogodbeni upravljalec trajno ali začasno prenehata uporabljati uporabnikove osebne podatke za ta namen.

Varovanje zasebnosti

Styria media si in pogodbeni upravljalec se zavezujeta, da bosta spoštovala zasebnost uporabnikov in njihovih osebnih podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam brez privolitve uporabnika. Uporabnik soglaša, da lahko Styria media si in pogodbeni upravljalec njegove podatke uporabljata za potrebe lastne analize, s čimer se uporabnik izrecno strinja. Uporabnik ni dolžan razkriti svoje identitete, razen če se sam odloči za to. Styria media si se zavezuje k maksimalni skrbi za zasebnost vseh podatkov, kljub temu pa opozarja, da so zlorabe možne. Osebne podatke uporabnikov bosta Styria media si in pogodbeni upravljalec varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Uporabljamo programsko opremo za analizo uporabe naše aplikacije. Na ta način lahko ovrednotimo uporabo aplikacije ter pridobimo pomembna spoznanja o potrebah naših uporabnikov. Ta spoznanja pripomorejo, da lahko še dodatno izboljšamo kakovost naših spletnih strani.

V tej zvezi se uporablja prepoznava uporabljene mobilne terminalske opreme. Ta omogoča ponovno prepoznavo terminalske opreme ob naslednji uporabi aplikacije. To nam omogoča zgoraj opisano vrednotenje uporabe.

Portal Žurnal24 uporablja piškotke (cookies). To so datoteke, ki se shranjujejo v računalniku uporabnika ter med drugim omogočajo prepoznavo uporabnika ob ponovnem obisku spletne strani. To družbi Styria media si omogoča, da opravi zgoraj opisano vrednotenje uporabe. Piškotke lahko uporabnik praviloma odkloni ali izbriše z ustreznimi nastavitvami spletnega brskalnika, s katerim dostopa do portala, vendar pa se v tem primeru uporabnik sprejema, da je možno, da ne bo več mogel uporabljati vseh funkcij portala.

S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki tudi dali na razpolago.

Z uporabo te aplikacije izražate svoje strinjanje z zgoraj opisanim postopkom analize uporabe te aplikacije.

Open ID

Na spleni strani zurnal24.si se lahko prijavite brez potrebe po registraciji novega uporabniškega računa! Podpiramo enotno spletno identifikacijo (OpenID). OpenID vam omogoča registracijo na portalu brez potrebe po ustvarjanju novih uporabniških računov. Uporabite lahko kar obstoječega, ki ga imate pri enem od OpenID ponudnikov.

Največji prednosti:

 • Prihranili boste čas.
 • Ne bo se vam treba zapomniti ducatov različnih uporabniških imen in gesel.

S sistemom OpenID uporabite enotno uporabniško ime, ki ste si ga že ustvarili npr. na Googlu, Yahooju, MySpaceu, Facebooku, Flickerju ali na svojem Wordpress blogu – in se z njim prijavite na zurnal24.si.

Varovanje zasebnosti

Za vašo varnost je poskrbljeno – OpenID nam ne dovoljuje vpogleda v vaše OpenID geslo in nastavitve. Avtentikacijo (potrditev pristnosti vnesenih podatkov) bo namreč opravil strežnik enega od ponudnikov. Koliko informacij o sebi želite deliti z nami, je povsem vaša odločitev!

Več informacij o OpenID-ju in celoten seznam ponudnikov avtentikacije poiščite tukaj: http://openid.net/get-an-openid/start-using-your-openid/

Uporaba portala

Uporabnik se zavezuje, da pri uporabi Portala ne bo uporabljal besed ali besednih zvez ali objavljal vsebin, ki bi bile žaljive, bi lahko škodovale časti ali dobremu imenu, ali ki bi pozivale h kakršnikoli obliki sovraštva, razdora ali nestrpnosti, ali ki bi spodbujale k drugi neenakopravnosti, ali bi predstavljale grožnjo.

Uporabnik se prav tako zavezuje, da ne bo Portala uporabljal v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in da na Portalu ne bo objavljal propagandnih in oglaševalskih vsebin.

Uporabnik se prav tako zavezuje, da pri uporabi Portala ne bo pridobival, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov. Prav tako se zavezuje, da ne bo vznemirjal ali motil drugih uporabnikov pri njihovi uporabi Portala.

Styria media si si pridržuje pravico do blokiranja uporabniških imen uporabnikov, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, ali pri uporabi Portala na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo te splošne pogoje uporabe.

V primeru kršitve teh splošnih pogojev uporabe ali veljavne zakonodaje, se lahko Styria media si odloči za eno ali več sankcij zoper uporabnika. Sankcij za uporabnike je več vrst: opozorilo, začasna prepoved objavljanja, trajna prepoved objavljanja in blokiranje uporabniškega imena. Styria media si lahko uporabnika tudi naznani pristojnim organom. Styria media si se lahko v primeru kršitve teh splošnih pogojev uporabe po lastni presoji in po prostem preudarku sam odloči glede vrste sankcije. Styria media si svoje odločitve ni dolžan pojasnjevati.

Uporabnik lahko registracijo na Portalu in prijavo izvede le za samega sebe. Uporabnik se zavezuje, da bo ob registraciji posredoval prave podatke in da ne bo opravil registracije ali prijave v imenu tretje osebe, brez njenega izrecnega pooblastila.

Uporabnik je dolžan sam zagotoviti primerno tehnično opremljenost za nemoteno uporabo vsebin in storitev dostopnih na Portalu. Ob tem se obvezuje, da ne bo posegal v delovanje sistema ali škodoval delovnemu procesu (tako tehnično kot vsebinsko). Uporabnik je dolžan varovati svoje uporabniško ime in geslo. Geslo mora biti tako, da kar se da onemogoča, da bi ga lahko tretja oseba uganila, občasno pa ga je potrebno tudi zamenjati. Za zlorabe, ki nastanejo zaradi zlorabe ali malomarne rabe uporabnikovega uporabniškega imena in gesla, je odgovoren uporabnik.

V primeru sporov bo Styria Media si vse potrebne podatke posredoval organom pregona ali sodišču.

S sprejemom teh splošnih pogojev se uporabnik strinja, da ima Styria media si pravico do urejanja, zaklepanja ali brisanja vsebin, za katere meni, da so neprimerne.

Uporabnik se zaveda, da bodo njegove trditve in komentarji na spletni strani predmet kritike in komentarjev drugih uporabnikov, zato se odpoveduje zahtevkom zoper druge uporabnike in zoperStyria media si, med drugim vključno z nepremoženjsko škodo (na primer za duševne bolečine). Uporabnik se prav tako odpoveduje morebitnim zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper Styria media si, iz naslova razžalitve.

Omejitev odgovornosti

Styria media si ne jamči za točnost, natančnost ali izčrpnost podatkov navedenih na Portalu in zato nikakor ne odgovarja za kakršnokoli netočnost, nenatančnost ali opustitev pri podatkih, ki so na voljo na Portalu in za kakršnokoli morebitno škodo.

Do največje mere, ki jo dopušča zakon, je Portal z vsemi svojimi vsebinami in storitvami ponujen „kot je” brez kakršnihkoli jamstev, izrecnih ali domnevanih, med drugim glede točnosti, natančnosti, izčrpnosti podatkov. Uporabnik se tako strinja, da prevzema popolnoma vsa tveganja v zvezi z uporabo Portala. Styria media si si pridržuje pravico kadarkoli prenehati z zagotavljanjem katerihkoli ali vseh vsebin in/ali storitev dostopnih na Portalu, prav tako si Styria media si pridržuje pravico, da ne bo zagotavljal vzdrževanja storitev in/ali vsebin. Styria media si ne jamči, da ne bo prekinitev delovanja in ne zagotavlja nepretrgane dostopnosti do vsebin in storitev na Portalu. Uporabnik je tako seznanjen in sprejema, da je lahko dostop do katerekoli vsebine in/ali storitev na Portalu kadarkoli prekinjen ali onemogočen in da je v zvezi s tem izključena kakršnakoli odgovornost Styria media si.

Styria media si prav tako odklanja odgovornost za kakršnokoli vsebino tretjih oseb, do katere lahko uporabniki dostopajo prek portala. V primeru, če uporabnik na Portalu opazi neprimerno vsebino, v nasprotju s temi splošnimi pogoji, je dolžan to sporočiti družbi Styria media si.

Pred odločitvijo za udeležbo na prireditvah, ki jih objavljamo na portalu, preverite točnost podatkov pri navedenih kontaktnih osebah. Zaradi vremenskih ali ostalih okoliščin lahko pride do odpovedi ali spremembe datuma prireditev.

Styria media si ne prevzema nikakršne odgovornosti za mnenja in stališča tretjih oseb, izražena na portalu. Uporabniki s svojimi zapisi ne izražajo mnenj ali stališč uredništva ali z uredništvom povezanih fizičnih ali pravnih oseb.

Pravice intelektualne lastnine

Portal je bil ustvarjen za družbo Styria media si. Portal in vsak element, ki ga sestavlja, tako vsebina (med drugim tudi logotipi, fotografije, slike, sklice, ilustracije, besedila, glasbena dela, avdiovizualna dela) kot storitve, objavljene na Portalu, so last Styria media si in so predmet pravic intelektualne lastnine. Družba Styria media si je izključni imetnik pravic intelektualne lastnine v zvezi z vsebino in storitvami in zgolj družba Styria media si je upravičena uporabljati navedene pravice intelektualne lastnine, pri čemer ima uporabnik zgolj pravico dostopanja do spletnega Portala. Z dostopom do Portala se uporabniku dovoli, da lahko omejeno, neizključno in le za zasebne namene uporablja vsebino Portala pod pogoji iz teh splošnih pogojev uporabe. Uporabnik ima tako zgolj pravico do prikazovanja vsebine in uporabe storitev Portala zgolj na enem računalniku sočasno. Reproduciranje elementov na Portalu je dovoljeno zgolj v omejenem obsegu, če bi se to izkazalo za tehnično potrebno za prikazovanje vsebine in uporabo storitev dostopnih na Portalu. Uporabniki lahko prav tako za lastno uporabo, omejeno in zgolj na enem računalniku uporabljajo vsebine, ki so jih kupili prek servisa Styria Media si. Vsako drugo reproduciranje ali druga uporaba kateregakoli elementa na Portalu ali za katerikoli drug namen, vključno z komercialno uporabo, ali za tretje osebe je prepovedano brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Styria media si.

Posredovane vsebine

Uporabnik, ki družbi Styria media si v objavo posreduje avtorska dela (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela) ali predmete sorodnih pravic ali njihove primerke izrecno zagotavlja, da gre za njegova lastna in izvirna avtorska dela in da je imetnik vseh avtorskih in sorodnih pravic na navedenih avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih ter da ni kakršnihkoli pravnih ali dejanskih ovir za prenos materialnih avtorskih in sorodnih pravic na navedenih avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih na Styria media si. Uporabnik prav tako zagotavlja, da s posredovanjem navedenih avtorskih del, predmetov sorodnih pravic in/ali primerkov in njihovo uporabo s strani Styria media si niso kršene kakršnekoli pravice intelektualne lastnine ali veljavni predpisi.

Uporabnik, ki Styria media si posreduje vsebine, se strinja, da s tem, ko vsebine posreduje na Styria media si prenaša vse svoje materialne avtorske in sorodne pravice, med drugim vključno z vsakršno pravico uporabe v telesni obliki (reproduciranje), uporabe v netelesni obliki (javno izvajanje, javno prenašanje, javno predvajanje s fonogrami in videogrami, javno prikazovanje, radiodifuzno oddajanje, radiodifuzna retransmisija, radiodifuzno oddajanje, dajanje na voljo javnosti), uporabe v spremenjeni obliki (predelava, avdiovizualna predelava), uporabe primerkov avtorskega dela (distribuiranje, dajanje v najem), pravicami izvajalcev, pravicami proizvajalcev fonogramov, pravicami filmskih producentov in drugimi pravicami. Styria Media si ima tako med drugim pravico navedena avtorska dela, predmete sorodnih pravic, primerke uporabljati in dati na voljo javnosti in priobčiti javnosti v vseh oblikah, tako elektronskih kot tiskanih. Uporabnik na avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih prenaša materialne avtorske in sorodne pravice v celoti, geografsko in časovno neomejeno, kar vključuje med drugim tudi pravico objave na vseh nosilcih vsebin in za kakršenkoli namen, izključno na Styria media si. Vse pravice uporabnik prenaša neodplačno. Uporabnik obdrži na delu moralne avtorske in sorodne pravice. Pri tem uporabnik določa, da ni potrebno, da se pri objavi dela navede njegovo avtorstvo oziroma imetništvo sorodnih pravic.

Uporabnik prav tako zagotavlja, da lahko Styria media si navedena posredovana avtorska dela, predmete sorodnih pravic in primerke prosto uporablja in materialne avtorske in sorodne pravice po lastni presoji prenaša naprej. Styria media si ni odgovoren za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami.

S sprejemom teh splošnih pogojev uporabe uporabnik, ki družbi Styria media si posreduje avtorska dela ali predmete sorodnih pravic ali primerke, dovoljuje družbi Styria media si med drugim tudi izrecno:

 • Javno priobčitev vseh posredovanih vsebin v vseh medijih in portalih družbe Styria media si (na spletni strani, ekranih, mobilnem in spletnem portalu, v SMS sporočilih in MMS sporočilih), ali s pomočjo drugih nosilcev vsebin, predvsem pa neomejeno dajanje na voljo javnosti in reproduciranje in trajno fiksacijo del v vseh oblikah;
 • Nadaljnje razširjanje vsebin (distribuiranje) in pravico dajanja v najem;
 • Pravico predelave, predvsem v obsegu, ki je nujen zaradi tehnološko-tehničnih posebnosti javne priobčitve in reproduciranja posnetkov in trajne fiksacije posnetkov na nosilec in predelave, ki so v skladu z zahtevami namena uporabe posnetkov (na primer estetske in umetniške predelave, predelave za namen reklamiranj, posredovanja preko novih oblik medijev), ki pa ne smejo spravljati oseb na posnetkih v napačno luč ali jih smešiti ali drugače kakorkoli prekomerno posegati v njihove pravice, v skladu z namenom pridobitve vsebin.

Uporabnik, ki družbi Styria media si posreduje fotografije, avdio in/ali video posnetke zagotavlja, da s snemanjem, pošiljanjem in objavo navedenih vsebin ne krši nikakršnih pravic oseb, ki se nahajajo na fotografijah in da ima pravico izkoriščati osebnostne pravice v vsebinah, ki jih dostavlja. Uporabnik se v primeru objave fotografije, avdio in/ali video posnetka odpoveduje vsem zahtevkom, ki bi sledili iz uporabe fotografije in/ali posnetka v skladu s temi splošnimi pogoji uporabe.

Uporabnik, ki družbi Styria media si posreduje vsebine zagotavlja, da se s snemanjem, pošiljanjem in objavo vsebin ne propagira katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom, moralo in/ali temi splošnimi pogoji uporabe, in da ne predstavljajo groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja.

Za nespoštovanje navedenih določil nosi uporabnik polno odškodninsko odgovornost do Styria media si, drugih uporabnikov in tretjih oseb, prav tako pa tudi morebitno kazensko odgovornost. Uporabnik, ki družbi Styria media si posreduje vsebine, jamči in odškodninsko odgovarja, da na Styria media si zakonito prenaša vse pravice dogovorjene v teh splošnih pogojih uporabe in da sme Styria media si v skladu s splošnimi pogoji uporabe izvrševati svoje pravice, ne da bi s tem protipravno posegel v pravice ali interese tretjih oseb. Uporabnik tudi zagotavlja, da Styria media si ne bo deležen nikakršnih zahtevkov v zvezi s katerokoli pravico, ki bi bila morda lahko kršena ob uporabi vsebin v skladu s temi splošnimi pogoji uporabe. Uporabnik tudi civilno pravno jamči, v primeru, če pride do uveljavljanja pravic zoper Styria media si in druge uporabnike ali nosilce pravic in je dolžan povrniti v takem primeru v celotnem obsegu škodo, vključno z odvetniškimi stroški ter vsemi drugimi stroški in kaznimi. Uporabnik je v primeru uveljavljanja pravic tretjih oseb na poslanih vsebinah zoper Styria media si in druge uporabnike ali nosilce pravic zavezan tudi na lastne stroške vstopiti v vse spore in postopke, ki se začnejo in vodijo na tej podlagi zoper Styria media si in/ali druge zakonite uporabnike in/ali nosilce pravic na poslanih vsebinah in jih voditi in poskrbeti za zaščito interesov Styria media si in drugih zakonitih uporabnikov in nosilcev pravic.

Za vsebino objave je v celoti in izključno odgovoren uporabnik, ki družbi Styria media si posreduje vsebine (resničnost navedb, uporaba avtorskih del in predmetov sorodnih pravic, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno).

Volitve 

Žurnal24 v skladu z zakonom o volilni kampanji obvešča, da bo drzavnozborske, evropske, predsedniške in lokalne volitve spremljal po lastni presoji in v skladu z uredniško politiko neodvisnega medija. Izbira sogovornikov, izbor tem in umestitev v spletni prostor je v celoti prepuščena uredništvu. Več pozornosti bo namenjene tistim kandidatom in listam, ki jim bodo javnomnenjske raziskave kazale najvišjo podporo. Vse teme bodo obdelane v skladu z novinarskim kodeksom in v skladu s profesionalnimi novinarskimi merili.

Političnim strankam in neodvisnim kandidatom ne bomo nudili nobenih brezplačnih predstavitev. Oglasni prostor bo na voljo vsem političnim strankam pod enakimi pogoji in po objavljenem ceniku. Zakupljen prostor bo jasno ločen od novinarskih prispevkov in ustrezno označen.

Odgovorni urednik Matej Košir

Objava popravka

Priporočila spletnega portala Zurnal24.si o objavi popravka ali odgovora po zakonu o medijih

Po zakonu o medijih se je mogoče na članek ali prispevek odzvati na dva načina: s popravkom ali odgovorom. Popravek je zanikanje oz. popravljanje napačnih dejstev. oz. prikaz drugih nasprotnih dejstev in okoliščin, s katerim se izpodbija oziroma bistveno dopolnjuje navedbe v prvotno objavljenem besedilu. Z odgovorom se navedbe o dejstvih in podatkih v objavljeni informaciji z dokazljivimi navedbami zanikajo, bistveno popravljajo ali bistveno dopolnjujejo. Tovrstna besedila bomo objavili v rubriki Vaša pošta.

Vaše obveznosti

Pri popravku, oz. prikazu nasprotnih dejstev ali odgovoru morate dodati:

 • naslov članka, na katerega se nanaša vaše besedilo,
 • datum objave članka , na katerega se nanaša vaše besedilo,
 • naslov popravka, prikaza nasprotnih dejstev ali odgovora (v nasprotnem primeru ga določi pooblaščena oseba uredništva),
 • svoj podpis (s pooblastilom, če pošiljatelj ni direktor),
 • svoj naslov in še zlasti telefonsko številko (za takojšnjo razrešitev morebitnih nejasnosti).

Zahtevo je priporočljivo poslati po priporočeni pošti ali jo osebno dostaviti.

Kdaj in kam lahko pošljete zahtevo?

Zahtevo lahko pošljete najpozneje v 30 dneh od objave članka, na katerega se zahteva nanaša oz. v 30. dneh od dneva, ko ste zvedeli za objavo, če zanjo iz objektivnih razlogov niste mogli zvedeti v okviru danega roka. V 24 urah od prejema vašega besedila vas bo pooblaščena oseba uredništva obvestila, kdaj bo besedilo objavljeno. Objavo lahko tudi zavrnemo. O odločitvi vas bomo obvestili s priporočeno pošiljko, ki bo oddana do konca delovnega dne, v katerem se izteče 24-urni rok (ob izteku tega roka na nedelovni dan se priporočena pošiljka odda do konca naslednjega delovnega dne).

Delovni čas naših redakcij je od ponedeljka do četrtka od 9. do 19. ure, ob petkih od 9. do 16. ure.

Vaš popravek oziroma prikaz nasprotnih dejstev ali odgovor bomo objavili najpozneje v 48 urah.

Če se vaše besedilo nanaša na članke v rubrikah ali prilogah (vključno z oglasnimi), ki niso dnevne, ga bomo objavili v prvi naslednjič objavljeni rubriki oziroma prilogi.

Naslov, na katerega lahko pošljete ali dostavite svoje zahteve:
Styria media si, d.o.o.
Odgovorni urednik Matej Košir
Uredništvo Žurnal24
Italijanska ulica 8
1000 Ljubljana

Pri prikazu nasprotnih dejstev bomo upravičenost objave presojali po zakonu o medijih in profesionalnih novinarskih standardih. Žaljivih besedil ne bomo objavljali.

Prav tako ne bomo objavljali besedil, nesorazmerno daljših od prvotno objavljenega članka ali dela članka.

Žurnalova Naveza

Styria media si, časopisno založniško podjetje, d.o.o., Ljubljana, s poslovnim naslovom Italijanska ulica 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju „Styria media si”), vas vabi, da s svojimi vsebinami sodelujete v naših medijih. Zato opazujte, posnemite, fotografirajte in nam sporočite, opišite ali pošljite informacije in posnetke nenavadnih, pretresljivih ali zanimivih dogajanj. Lahko nam pošljete tudi novinarske prispevke. Vse informacije, posnetke in prispevke nam posredujte prek elektronske pošte: dezurni@zurnal24.si.

S svojimi vsebinami lahko sodelujete v medijih ali na nosilcih vsebin (kot na primer RSS feed, internetnih in wap portalih in podobno), ki jih izdaja, soizdaja, ureja ali oskrbuje z vsebinami in/ali so v lasti družbe Styria media si ali povezanih družb, kot so opredeljene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.

Styria media si pridržuje pravico, da se samostojno odloča katere vsebine, kdaj in na kakšen način bo uporabil in objavil. Styria media si vsebine lahko objavi, ne objavi ali uporabi v celoti ali delno.

Styria media si lahko vsebine uporabi ali objavi v medijih in/ali portalih in nosilcih vsebin, ki jih izdaja, soizdaja, ureja ali oskrbuje z vsebinami in v medijih in nosilcih vsebin, ki so v lasti ali posesti Styria media si ter za nadaljnje razširjanje vsebin javnosti ali individualno določenim končnim uporabnikom, vključujoč prodajo vsebin in tudi za lastno uporabo, ter za vse uporabe vsebin v okviru dejavnosti, za katero je registriran ali bo registriran v prihodnosti na trgu ali v okviru dejavnosti, katero sicer opravlja ali jo bo opravljal v prihodnosti na trgu, kot del svoje dejavnosti. Vsebine na vse navedene načine in za vse navedene namene na podlagi teh pogojev lahko uporabljajo tudi povezane družbe Styria media si, kot jih opredeli Zakon o gospodarskih družbah.

Vsebine Styria media si ne bo uporabil in objavil, če bo po lastni presoji ugotovil, da so v nasprotju z veljavno zakonodajo, uredniškimi načeli Styria media si, kodeksom novinarske etike, oglaševalskim kodeksom in jezikovnimi ter tehničnimi normativi.

Za vsebino objave je v celoti in izključno odgovoren pošiljatelj (resničnost navedb, uporaba avtorskih del, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno).

Styria media si ne dogovarja za točnost navedb v prispevkih in jih ni dolžan preverjati.

Vsebine prispevkov ne izražajo stališč uredništva Styria Media si.

Vse poslane vsebine morajo biti v slovenskem jeziku.

Styria media si se pri svoji dejavnosti prizadeva zavzemati za naslednje vrednote:

 • SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC. Zlasti smo pozorni na kršenje pravic in dostojanstvo najbolj ranljivih posameznikov in skupin, seveda tudi vseh drugih. Zavzemamo se za izhodiščno enakopravnost vseh ljudi, ne pa za njihovo enakost, saj so ljudje med seboj različni.
 • SVOBODO GOVORA IN TISKA. Zavzemamo se za mnenjski pluralizem in spodbujamo dialog med ljudmi in skupinami. Zavračamo vsakršno nasilje.
 • DEMOKRACIJO. Podpiramo ljudsko voljo, civilno družbo, volitve in druge instrumente, ki so osnova za formiranje oblasti in hkrati za nadzor vladajočih.
 • TRŽNO EKONOMIJO. Prispevati želimo k večji učinkovitosti gospodarstva, konkurenčnosti, s tem pa k dvigu življenjskega standarda posameznikov in skupin.
 • OSEBNI IN DRUŽBENI RAZVOJ. Želimo pomagati bralkam in bralcem pri njihovem osebnem razvoju Zato posebno pozornost namenjamo uporabni, koristni in didaktični vsebini.

Od pošiljateljev vsebin v projektu Žurnal naveza se zahteva spoštovanje istih vrednot. Styria Media si vsebin, ki so v nasprotju z zgoraj navedenimi vrednotami po lastni presoji ne bo objavil.

Eno izmed vodil Styria Media si je prizadevanje, da uredniki in novinarji spletnega medija Žurnal24 obveščajo javnost, komentirajo pomembne dogodke in trende ob upoštevanju naslednjih standardov:

 • NEODVISNOST. Novinarji vseh treh medijev ne smejo podlegati političnim ali ekonomskim pritiskom. Zato za vse tri medije in novinarje veljajo nekatera pravila.
  Novinarji ne smejo biti člani nobene politične stranke ali druge pomembne politične organizacije. Novinarji morajo uredništvu razkriti svoje tesne osebne povezave s pomembnimi člani političnih strank ali vplivnih političnih organizacij. Praviloma se morajo iz zgodb, kjer nastopajo z njimi tesno povezane osebe, izločiti kot novinarji. Prav tako se morajo novinarji izločiti iz zgodb , ki poročajo o društvih ali združenjih, katerih člani ali simpatizerji so. Novinarji ne smejo prejemati daril v obliki izdelkov ali storitev, vrednih več kot 20 evrov. Oglasna sporočila morajo biti jasno ločena biti od novinarskih prispevkov. Jasna mora biti tudi ločitev med informativnimi in komentatorskimi žanri. S kodeksom so seznanjeni vsi zaposleni v podjetju.
 • KRITIČNOST. Novinarji vseh treh medijev so o dogodkih in pojavih v družbi dolžni pisati kritično. Zlasti prežijo na:
  • nelegalnost (dejanja v nasprotju z zakonom),
  • nehigieničnost (dejanja, ki so v skladu z zakonom, a so kljub temu sporna),
  • nekorektnost oziroma nemoralnost (dejanja, ki škodujejo soljudem in so hkrati v izrazitem nasprotju s splošno sprejetimi vrednotami v svetu; takšna dejanja so vsa dejanja diskriminacije in ksenofobije).
  • netransparentnost (dejanja, ki so skrita javnosti, čeprav bi morala biti pregledna, so potencialno nevarna zaradi zlorabe moči),
  • neučinkovitost (dejanja, ki niso učinkovita, so prav tako škodljiva družbi).
 • POŠTENOST. Kljub kritični drži so novinarji vseh treh medijev dolžni spoštovati dostojanstvo človeka.
 • SPOŠTOVANJE ZASEBNOSTI. Spoštovati morajo pravico do zasebnosti, razen ko gre za javno osebnost ali javni interes.
 • PREVERJANJE INFORMACIJ. Informacije morajo skrbno preverjati. Tarči določene informacije morajo dati možnost za odgovor že v prvem članku. Bolj je vsebina občutljiva, bolj si morajo prizadevati za izjavo tarče. Če ne dobijo izjave tarče, morajo na to v članku opozoriti. Hkrati pa so ne glede na to, ali se tarča odzove ali ne, dolžni objaviti pomembno informacijo. Prav tako so dolžni jasno opozoriti, ali gre za uradno ali neuradno, zanesljivo ali nezanesljivo, potrjeno ali nepotrjeno vest.
 • PRAVICA DO POPRAVKA ALI ODGOVORA. V primeru napake ali netočne informacije so na lastno pobudo ali zahtevo prizadetega dolžni popraviti prvotno informacijo v skladu z zakonom o medijih in pravili vseh treh medijev o objavi popravka, prikaza nasprotnih dejstev ali odgovora. Pravila so objavljena na spletni strani www.zurnal24.si/popravki.

  Sogovorniku mora novinar jasno povedati, ali ga sprašuje "on the record" ali off the record. V prvem primeru ga lahko navaja kot vir in ga zaradi objavljenih navedb seveda ni treba ščititi. V drugem primeru ga je dolžan ščititi kot svoj vir. Avtorizacija izjav ali intervjujev ni obvezna.

  Objavljamo erotične vsebine, pornografije ne.

  Pri nabiranju in iskanju informacij je potrebno spoštovati etične standarde poročanja, ki jih spodbujajo mednarodne novinarske organizacije in uporabljati redne poti. Izjeme so možne le ob presoji uredništva, da je interes javnosti do določene informacije zaradi objektivnih okoliščin izrazito pomembnejši kot zakonita pot do nje.
 • SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC. Novinarji morajo pri svojem delu spoštovati standarde varstva človekovih pravic in vrednostne standarde varstva osebnostih pravic in pietete posameznikov in družbe.

Od pošiljateljev vsebin v projektu Žurnal naveza se zahteva spoštovanje istih standardov. Uredniki pri objavi in uporabi poslanih vsebin s strani Žurnalove naveze upoštevajo smiselno zgoraj navedene standarde in pravila delovanja medijev in nosilcev vsebin. Pred objavo ali uporabo vsebin uredniki medijev in nosilcev vsebin smejo preveriti spoštovanje vseh zgoraj navedenih standardov, če je to potrebno zaradi verodostojnosti poslane vsebine. Styria media si ne bo objavljal vsebin, ki smiselno ne zagotavljajo standardov Styria media si in zaradi navedenega ne zagotavljajo verodostojnosti poslanih vsebin.

Styria Media si ne bo objavljal vsebin, ki bi lahko propagirale katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo. Styria Media si ne bo objavljal vsebine, ki v svoji komunikaciji uporabljajo grožnje, slabšalni, poniževalni ali žaljiv načina izražanja.

Styria Media si praviloma ne bo objavljal poslanih promocijskih vsebin.

Pošiljatelj, ki družbi Styria Media si v objavo posreduje avtorska dela (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela) ali predmete sorodnih pravic ali njihove primerke izrecno zagotavlja, da gre za njegova lastna in izvirna avtorska dela in da je imetnik vseh avtorskih in sorodnih pravic na navedenih avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih ter da ni kakršnihkoli pravnih ali dejanskih ovir za prenos materialnih avtorskih in sorodnih pravic na navedenih avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih na Styria Media si. Pošiljatelj prav tako zagotavlja, da s posredovanjem navedenih avtorskih del, predmetov sorodnih pravic in/ali primerkov in njihovo uporabo s strani Styria Media si niso kršene kakršnekoli pravice intelektualne lastnine ali veljavni predpisi.

Pošiljatelj se strinja, da s tem, ko vsebine posreduje na Styria Media si prenaša vse svoje materialne avtorske in sorodne pravice, med drugim vključno z vsakršno pravico uporabe v telesni obliki (reproduciranje), uporabe v netelesni obliki (javno izvajanje, javno prenašanje, javno predvajanje s fonogrami in videogrami, javno prikazovanje, radiodifuzno oddajanje, radiodifuzna retransmisija, radiodifuzno oddajanje, dajanje na voljo javnosti), uporabe v spremenjeni obliki (predelava, avdiovizualna predelava), uporabe primerkov avtorskega dela (distribuiranje, dajanje v najem), pravicami izvajalcev, pravicami proizvajalcev fonogramov, pravicami filmskih producentov in drugimi pravicami. Styria Media si ima tako med drugim pravico navedena avtorska dela, predmete sorodnih pravic, primerke uporabljati in dati na voljo javnosti in priobčiti javnosti v vseh oblikah, tako elektronskih kot tiskanih. Pošiljatelj na avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih prenaša materialne avtorske in sorodne pravice v celoti, geografsko in časovno neomejeno, kar vključuje med drugim tudi pravico objave na vseh nosilcih vsebin in za kakršenkoli namen, izključno na Styria Media si. Vse pravice pošiljatelj prenaša neodplačno, če ni drugače dogovorjeno. Pošiljatelj obdrži na delu moralne avtorske in sorodne pravice. Pri tem pošiljatelj določa, da ni potrebno, da se pri objavi dela navede njegovo avtorstvo oziroma imetništvo sorodnih pravic.

Pošiljatelj prav tako zagotavlja, da lahko Styria Media si navedena posredovana avtorska dela, predmete sorodnih pravic in primerke prosto uporablja in materialne avtorske in sorodne pravice po lastni presoji prenaša naprej.

S sprejemom teh pogojev pošiljatelj, ki družbi Styria Media si posreduje avtorska dela ali predmete sorodnih pravic ali primerke, dovoljuje družbi Styria Media si med drugim tudi izrecno:

 • Javno priobčitev vseh posredovanih vsebin v vseh medijih in portalih družbe Styria Media si (na spletni strani, ekranih, mobilnem in spletnem portalu, v SMS sporočilih in MMS sporočilih), ali s pomočjo drugih nosilcev vsebin, predvsem pa neomejeno dajanje na voljo javnosti in reproduciranje in trajno fiksacijo del v vseh oblikah;
 • Nadaljnje razširjanje vsebin (distribuiranje) in pravico dajanja v najem;
 • Pravico predelave, predvsem v obsegu, ki je nujen zaradi tehnološko-tehničnih posebnosti javne priobčitve in reproduciranja posnetkov in trajne fiksacije posnetkov na nosilec in predelave, ki so v skladu z zahtevami namena uporabe posnetkov (na primer estetske in umetniške predelave, predelave za namen reklamiranj, posredovanja preko novih oblik medijev), ki pa ne smejo spravljati oseb na posnetkih v napačno luč ali jih smešiti ali drugače kakorkoli prekomerno posegati v njihove pravice, v skladu z namenom pridobitve vsebin.

Pošiljatelj dovoljuje, da si katera koli tretja oseba vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik (ali druge multimedijske komunikacijske naprave, ki omogočajo ogled vsebin), ter jih shrani v kakršnikoli obliki za začasno ali trajno uporabo za nekomercialne namene. Styria Media sini odgovoren za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami, prav tako tudi ne za načine, na katere jih tretje osebe uporabljajo.

Pošiljatelj, ki družbi Styria Media si posreduje fotografije, avdio in/ali video posnetke zagotavlja, da s snemanjem, pošiljanjem in objavo navedenih vsebin ne krši nikakršnih pravic oseb, ki se nahajajo na fotografijah in da ima pravico izkoriščati osebnostne pravice v vsebinah, ki jih dostavlja. Pošiljatelj se v primeru objave fotografije, avdio in/ali video posnetka odpoveduje vsem zahtevkom, ki bi sledili iz uporabe fotografije in/ali posnetka v skladu s temi pogoji.

Pošiljatelj, ki družbiStyria Media si posreduje vsebine zagotavlja, da se s snemanjem, pošiljanjem in objavo vsebin ne propagira katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom, moralo in/ali temi pogoji, in da ne predstavljajo groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja.

Za nespoštovanje navedenih določil nosi pošiljatelj polno odškodninsko odgovornost do Styria Media si, drugih uporabnikov in tretjih oseb, prav tako pa tudi morebitno kazensko odgovornost.

Pošiljatelj, ki družbi Styria Media si posreduje vsebine, jamči in odškodninsko odgovarja, da na Styria Media si zakonito prenaša vse pravice dogovorjene v teh pogojih in da sme Styria Media si v skladu s temi pogoji izvrševati svoje pravice, ne da bi s tem protipravno posegel v pravice ali interese tretjih oseb. Pošiljatelj tudi zagotavlja, da Styria Media si ne bo deležen nikakršnih zahtevkov v zvezi s katerokoli pravico, ki bi bila morda lahko kršena ob uporabi vsebin v skladu s temi pogoji „Žurnalova naveza” in s splošnimi pogoji uporabe. Pošiljatelj tudi civilno pravno jamči, v primeru, če pride do uveljavljanja pravic zoper Styria Media si in druge uporabnike ali nosilce pravic in je dolžan povrniti v takem primeru v celotnem obsegu škodo, vključno z odvetniškimi stroški ter vsemi drugimi stroški in kaznimi.

Pošiljatelj je v primeru uveljavljanja pravic tretjih oseb na poslanih vsebinah zoper Styria Media si in druge uporabnike ali nosilce pravic zavezan tudi na lastne stroške vstopiti v vse spore in postopke, ki se začnejo in vodijo na tej podlagi zoper Styria Media si in/ali druge zakonite uporabnike in/ali nosilce pravic na poslanih vsebinah in jih voditi in poskrbeti za zaščito interesov Styria Media si in drugih zakonitih uporabnikov in nosilcev pravic. Pošiljatelj je na zahtevo Styria Media si dolžan povrniti tudi pogodbeno kazen v višini 2000 evrov.

Za vsebino objave je v celoti in izključno odgovoren pošiljatelj, ki družbi Styria Media si posreduje vsebine (resničnost navedb, uporaba avtorskih del in predmetov sorodnih pravic, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno).

Styria Media si lahko vedno brez navedbe razloga umakne objavljeno vsebino. Styria Media si bo umaknil vsebine vedno, kadar bo podana upravičena zahteva na podlagi ustrezne zakonske podlage.

Styria Media si lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo projekta Žurnal naveza, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsako spremembo delovanja bo ustrezno objavil, tako da bodo potencialni pošiljatelji s tem seznanjeni. V primeru bistvenih sprememb, kot so sprememba cene ali uporabe osebnih podatkov, mora obstoječi pošiljatelj pogoje sodelovanja sprejeti ponovno.

Šteje se, da pošiljatelj s sodelovanjem v projektu Žurnal naveza seznanjen s temi pogoji. S pošiljanjem vsebin družbi Styria Media si se tako šteje, da je pošiljatelj v celoti sprejel te pogoje. V primeru, če pošiljatelj kateremukoli pogoju nasprotuje, vsebin ne sme poslati.

Šteje se, da je soglasje Styria Media si za objavo po teh pogojih podano tudi vsem povezanim družbam Styria Media si kot jih opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah in vsem družbam, na katere Styria Media si po lastni presoji prenese vse ali del pravic, ki so na podlagi teh pogojev prenesene na Styria Media si.

Morebitne spore, ki bi lahko nastali pri izvajanju teh pogojev, bodo pošiljatelj in Styria Media si reševali sporazumno. V primeru, da spora ni mogoče rešiti po mirni poti, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.

Pošiljatelj je seznanjen z in v celoti sprejema tudi Splošne pogoje uporabe objavljene na spletnem naslovu: http://www.zurnal24.si/cms/home/informacije/pravnoobvestilo.html#pogoji, ki se smiselno podredno uporabljajo tudi za sodelovanje pošiljatelja v projektu Žurnal Naveza, če ni s temi pogoji določeno drugače, pri čemer se za pošiljatelja smiselno uporabljajo določbe, ki se nanašajo na uporabnika.

Pošiljatelj ne bo pošiljal vsebin ali komuniciral v imenu drugih oseb, ne da bi imel za to pisno pooblastilo.

Pošiljatelj ne bo izrabljal poslanih vsebin v komercialne, protipravne ali kakršnekoli druge namene, razen v namene, ki so določeni v teh pogojih.

Pošiljatelj ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo Styria Media si in medijem in nosilcem vsebin in njihovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter multimedijskim komunikacijskim ali telekomunikacijskim napravam.

Pošiljatelj ne bo poskušal protipravno pridobiti, zbirati in/ali shranjevati in pošiljati in distribuirati osebnih podatkov, tajnih podatkov in drugih zaupnih podatkov.

Pošiljatelj je v primeru, ko se Styria Media si odloči za objavo posnetka, zavezan posredovati svojo telefonsko številko ali e-poštni naslov.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Z uporabo projekta Žurnal Naveza pošiljatelj dovoljuje Žurnalu zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih podatkov za nedoločen čas in sicer izključno za naslednje namene:

 • Za izvrševanje pravic in nalog v skladu s temi pogoji,
 • Internih marketinških raziskav,
 • Obveščanja o nadaljnjih storitvah Styria Media si in
 • Druge namene določene s temi pogoji.

Styria Media si se zavezuje, da bo varoval podatke v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Pravilnikom Styria Media si o varstvu osebnih podatkov in zakonodajo, ki varuje pravico do zasebnosti.

Če se bodo od pošiljatelja zbirali osebni podatki, bo pošiljatelj imel v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) pravico do vpogleda v katalog zbirke osebnih podatkov, do vpogleda v osebne podatke, ki so vsebovali v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na pošiljatelja, ter pravico do njihovega prepisovanja ali kopiranja (30. člen ZVOP-1). Prav tako bo pošiljatelj, od katerega se bodo zbirali osebni podatki, imel pravico zahtevati, da Styria Media si osebne podatke, ki se nanašajo na pošiljatelja, dopolni, popravi, blokira ali izbriše, če bo dokazal, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom (32. člen ZVOP-1). Pošiljatelj lahko navedene pravice uveljavi preko uporabniškega vmesnika ali tako, da pošlje zahtevo na kontaktni naslov Styria Media si.

Styria Media si si bo prizadeval varovati pošiljatelja vsebine in ga ščititi kot vir informacij na podlagi standardov, ki veljajo za zaščito novinarjevega vira.

Kodeks komentiranja

Žurnal24 je spletni medij, ki skuša čim bolj odpreti svoje strani bralcem in vam omogočiti, da sodelujete pri nastajanju in oblikovanju vsebin. Tudi s komentiranjem člankov. Veseli smo, da ste gost naše hiše, vendar si hkrati želimo, da se tudi obnašate kot dober gost.

Registracija

Tudi na našem portalu smo uvedli, da lahko vsebine komentirajo le registrirani uporabniki. S tem ne želimo omejiti svobode govora, ampak le preprečiti širjenje sovražnega govora in vzpodbujanje nestrpnosti. Kritični komentarji so dobrodošli, saj ima vsak pravico do svobode govora, vendar z njo ne sme teptati pravic drugih oseb.

Svoboda govora ima meje

Opozarjamo vas, da naša ustava vsakomur zagotavlja človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

Prav tako je protiustavno vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. Ustava prepoveduje vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni.

Še bolj natančen je kazenski zakonik, ki kot kazniva dejanja opredeljuje na primer razžalitev, obrekovanje, žaljivo obdolžitev, opravljanje, očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja, sramotitev Republike Slovenije, sramotitev tuje države ali mednarodne organizacije, sramotitev slovenskega naroda ali narodnih skupnosti, javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Za vsebino in naslove komentarjev so odgovorni avtorji sami. Uredništvo Žurnala bo pomagalo pri ugotavljanju identitete avtorjev komentarjev, če bodo to zahtevali pristojni organi.

Pridržujemo si pravico, da odstranimo komentarje ki:

 • bodo očitno zmotili, sprovocirali, napadali ali žalili druge;
 • so rasistični, seksistični, homofobični, seksualno eksplicitni, žaljivi ali kako drugače sporni;
 • kršijo zakone ali spodbujajo protizakonite dejavnosti;
 • oglašujejo izdelke ali storitve za dobiček ali kakšno drugo korist komentatorja;
 • so napisani na način, iz katerega je jasno, da uporabnik prevzema identiteto nekoga drugega;
 • vključujejo kontaktne podatke kot so telefonska številka, poštni ali elektronski naslov;
 • so napisani v kateremkoli jeziku razen slovenščini;
 • vsebujejo povezave na druge strani, ki niso v skladu z našo uredniško politiko;
 • opisujejo ali spodbujajo aktivnosti, ki bi lahko ogrozile varnost ali dobrobit drugih;
 • jih uporabniki vidijo ko nezaželene oziroma spam; pod to spadajo ponavljajoče objave, ki vsebujejo enako ali podobno vsebino;
 • očitno niso vezani na temo, nakazano v članku ali drugih komentarjih.

Na spletnem portalu Žurnal24 seveda zagovarjamo svobodo govora in smo veseli vseh, tako pozitivnih kot negativnih komentarjev, vendar pa vas prosimo, da se držite hišnih pravil.

Ker lahko za vaše objave odškodninsko odgovarjamo, smo tudi po zakonu prisiljeni skrbeti za red na našem portalu. Hvala za razumevanje.

Omejitve oglaševanja in obnašanja na spletnem mestu:

Poleg navedenega je na spletnem mestu žurnal24.si prepovedano objavljanje tudi ostalih nezakonitih vsebin ali vsebin, ki so kako drugače nepoštene, nemoralne ali moralno zavržne. Uporabniki so lahko pravno odgovorni tudi za kršitve veljavne zakonodaje. Vsebina, ki se deli v okviru spletnega mesta žurnal24.si, v nobenem primeru ne sme kršiti naslednjih meril:

 1. Goljufije: Vsebina, ki namerno zavaja ali izkorišča druge uporabnike ali tretje osebe ali namerno prikazuje napačna dejstva, da bi osebe ali podjetja spodbudila k dejanjem ali opustitvi dejanj, ki škodujejo premoženju teh ali drugih oseb ali podjetij, z namenom pridobitve njihovega denarja ali premoženja, ni dovoljena. Prepovedane so tudi izjave, ki spodbujajo ali usklajujejo takšne dejavnosti.
 2.  
 3. Varstvo podatkov: Vsebina, ki nedopustno vsebuje, zahteva ali ponuja osebne ali zaupne podatke drugih uporabnikov ali tretjih oseb, kot so zdravstveni podatki ali podatki o prebivališču in finančni podatki, je prepovedana.
 4.  
 5. Nasilje: Vsebina, ki poziva k nasilju, ga spodbuja ali podpira, je prepovedana. Prepovedane so izjave, ki drugim grozijo s smrtjo ali drugim zmernim ali hudim nasiljem.  Poleg tega so prepovedane vsebine, ki ponujajo ali zahtevajo dejanja hudega nasilja, ter vsebine, ki taka dejanja zagovarjajo ali poveličujejo nasilna dejanja. Prepovedana je tudi vsebina, ki ni mišljena resno ali je zgolj šaljiva.
 6.  
 7. Sovražni ali podpihovalni govor: Izjave, ki spodbujajo sovraštvo, hujskajo k sovraštvu in/ali so namenjene zaničevanju, žaljenju, omalovaževanju ali škodovanju določenim osebam ali skupinam oseb, niso dovoljene. Prepovedane so izjave, ki so usmerjene proti narodni pripadnosti, etnični pripadnosti, veri, spolni usmerjenosti, spolu, spolni identiteti, invalidnosti ali resni bolezni drugih oseb.
 8.  
 9. Nezakoniti/nevarni izdelki: Vsebina, ki poskuša prodajati, kupovati, nagovarjati, oglaševati, darovati, podarjati ali kako drugače trgovati z nezakonitimi ali nevarnimi izdelki, ni dovoljena. Takšni izdelki vključujejo: (strelno) orožje in njegove dodatke, droge, zdravila na recept ali zdravila, ki jih daje medicinsko osebje, ogrožene živalske in rastlinske vrste, nevarno blago.
 10.  
 11. Nadlegovanje, zasledovanje, ustrahovanje: Vsebina, katere namen je izpostavljanje ali poniževanje ljudi, ni dovoljena. Prepovedane so tudi izjave, ki jih je treba obravnavati kot vztrajen nezaželen stik ali služijo zastraševanju/strahu drugih, na primer grozilna sporočila.
 12.  
 13. Negativen vpliv na razpravo civilne družbe ali volitve: Vsebina, ki bi lahko negativno vplivala na civilno družbo, volitve ali volilne rezultate, ni dovoljena. To vključuje tudi izjave, ki bi lahko zavajale ali neprimerno vplivale na volitve ali druge civilne procese, ter lažna poročila (lažne novice), ki se širijo na manipulativen način.
 14.  
 15. Osebne pravice (npr. čast, pravica do lastne podobe, pravica do imena): Vsebina, ki krši osebne pravice tretjih oseb, ni dovoljena. Diskreditacija in obrekovanje oseb sta prepovedana. Prepovedana je tudi vsebina, ki nezakonito posega v čast in zasebnost drugih oseb.
 16.  
 17. Pornografija ali seksualizirana vsebina: Seksualna vsebina, kot so slike ali druge podobe golih ljudi ali spolnih dejanj, se lahko mnogim uporabnikom zdi žaljiva, zato ni dovoljena. Prav tako je prepovedano ponujanje spolnih dejanj.
 18.  
 19. Tveganje za javno varnost: vsebina, ki jo je mogoče opredeliti kot resno grožnjo javni ali osebni varnosti, je prepovedana. To med drugim vključuje vse vsebine, ki vsebujejo izjave o nameri, grožnje ali pozive k nasilju nad določenimi kraji ali osebami (skupinami) ali k izdelavi ali uporabi orožja ali eksploziva.
 20.  
 21. Zaščita mladoletnikov: Vsebina, ki bi lahko ogrozila varnost mladoletnikov, ni dovoljena. To med drugim vključuje vsebine, ki bi lahko povzročile telesno, duševno ali moralno škodo mladoletnikom.
 22.  
 23. Samopoškodovanje: Prepovedane so izjave, ki namerno ali nenamerno promovirajo, poveličujejo ali spodbujajo samomor ali samopoškodovanje. Razprave o tej temi so dovoljene le, če so občutljive in objektivne.
 24.  
 25. Teroristična vsebina: Izjave, ki neposredno ali posredno spodbujajo k terorističnim dejanjem, ki poveličujejo ali zagovarjajo teroristične dejavnosti, ki pozivajo k sodelovanju v terorističnih organizacijah ali njihovemu financiranju ali jih zagovarjajo ali vsebujejo grožnje s terorističnim dejanjem, niso dovoljene. Poleg tega so prepovedana navodila za izdelavo ali uporabo eksplozivov, strelnega ali drugega orožja ter škodljivih ali nevarnih snovi in kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih snovi (JRKB snovi) ali navodila za druge posebne metode ali postopke z namenom spodbujanja ali prispevanja k storitvi terorističnega dejanja. Teroristična kazniva dejanja so kazniva dejanja, storjena z namenom resnega ustrahovanja prebivalstva, nezakonite prisile javnih organov ali mednarodne organizacije k ukrepanju ali opustitvi ukrepanja ali resne destabilizacije ali uničenja temeljnih političnih, ustavnih, gospodarskih ali socialnih struktur države ali mednarodne organizacije.
 26.  
 27. Dobrobit živali: vsebina, ki je v nasprotju z dobrobitjo živali, na primer ker omalovažuje krutost do živali ali je namenjena spodbujanju drugih k povzročanju trpljenja, bolečin ali škode živalim, je prepovedana.
 • Kršitev intelektualne lastnine: spoštovati je treba avtorske pravice, pravice blagovnih znamk in druge pravice intelektualne lastnine tretjih oseb. Deljenje vsebine, zaščitene s pravicami intelektualne lastnine, je dovoljeno le, če so bila pridobljena ustrezna dovoljenja ali soglasja za objavo. Vsebina, ki krši pravice intelektualne lastnine drugih, ni dovoljena.

Informacije o kontaktnih točkah

a.   11. člen Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnih storitvah) Kontaktna točka za organe držav članic EU, Komisijo in Odbor

Naslednji elektronski naslov je določen kot enotna kontaktna točka za organe držav članic EU, Komisijo in Odbor za vse zadeve, ki se nanašajo na Akt o digitalnih storitvah: dezurni@zurnal24.si 

Komunikacija je možna v slovenskem ali angleškem jeziku. Prosimo, da ob kontaktu navedete ime državnega organa ali institucije, v imenu katere kontaktirate z nami, in elektronski naslov, na katerega ste dosegljivi v primeru dodatnih vprašanj, v kolikor ta ni na voljo v vašem elektronskem podpisu.

b.    12. člen Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnih storitvah) Kontaktna točka za prejemnike storitev

Naslednji elektronski naslov je določen kot enotna kontaktna točka za vse zadeve prejemnikov storitev: dezurni@zurnal24.si

c.    Informacije o kontaktni točki na podlagi 15. člena Uredbe (EU) 2021/784 o obravnavanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin
Kontaktna točka za elektronsko sprejemanje odredb o odstranitvi je dezurni@zurnal24.si. Komunikacija je možna v slovenskem ali angleškem jeziku. 
d.    V skladu z 21. členom Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnih storitvah) lahko prejemniki storitve, vključno s posamezniki ali subjekti, ki so predložili prijave, na katere so naslovljene odločitve iz člena 20(1) DSA, izberejo kateri koli organ za izvensodno reševanje sporov, ki je bil certificiran za reševanje sporov v zvezi z navedenimi odločitvami, vključno s pritožbami, ki niso bile rešene z uporabo notranjega sistema za obravnavo pritožb iz navedenega člena. Ker takšen organ v Sloveniji še ni bil vzpostavljen, vas trenutno ne moremo obvestiti, na kateri organ se lahko obrnete za izvensodno reševanje sporov.

Pravilnik o organizaciji in izvedbi nagradnih iger

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglašajo s temi pravili. Sporočeni osnovni podatki nagrajenca (ime, priimek in naslov) ter davčna številka so pogoj za prejetje nagrade. Za mladoletne nagrajence izpolnijo in podpišejo izjavo o strinjanju za koriščenje nagrade starši oziroma zakoniti zastopniki. Podrobnejša navodila o prejetju nagrade bodo nagrajencu sporočena skupaj z obvestilom o nagradi.

V nagradnem znesku niso vključene vse davčne obveznosti. Nagrajenec mora pred prevzemom nagrade, ki je višja od zneska 60 evrov, poravnati znesek akontacije dohodnine (davek od osebnih prejemkov) v skladu s prvim odstavkom 126. člena ZDOH-2. Izplačevalec nagrade (Styria Media si) je odgovoren za plačilo vseh davčnih obveznosti in predložitev predpisanih obrazcev na FURS.

Nagrajenci morajo pred izročitvijo nagrad podeljevalcu nagrade predložiti potrdilo o svoji davčni številki. Predložitev potrdila je pogoj za izročitev nagrad.

Nagrad ni možno zamenjati za drugo blago in niso izplačljive v gotovini. Vsak glasovalec je lahko izžreban samo enkrat. V primeru, da je nekdo izžreban dvakrat, se druge nagrade le temu ne podeli, ampak se žrebanje ponovi.

Do nagrad niso upravičeni vsi zaposleni in zunanji sodelavci podjetja Styria Media si., vključno z njihovimi ožjimi sorodniki.

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 68/2004). Organizator se zavezuje, da bo skrbno in skladno z zakonodajo varoval podatke udeležencev.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju, da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so IME, PRIIMEK in KRAJ BIVANJA objavijo v medijih organizatorja. S sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da podjetje Styria Media si. njegove osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za sledeče namene: statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje in zbiranje naročil. Osebne podatke lahko obdelujeta neomejeno oziroma do preklica udeleženčeve pisne privolitve.

Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi imena nagrajencev in fotografije ter posnetke morebitne podelitve nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov podelitve v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku organizatorju nagrajencem ni treba plačati.

Pritožbe

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

Spremembe pravil in pogojev

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti. Organizator bo o vseh spremembah in novostih akcije sproti obveščal udeležence.

Žrebanje

Žrebanje poteka v navzočnosti komisije, ki jo sestavljajo tri osebe. Dve sta zaposleni v podjetju organizatorja, tretja oseba je zunanja.

Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, in seznam izžrebancev se shranijo, organizator pa bo nagrajence obvestil. Žreb komisije je dokončen in pritožba nanj ni možna.

Če organizator zazna zlorabo glasovanja, ima pravico udeleženca diskvalificirati.

Pravno obvestilo o elektronski pošti / legal disclamer

Slovenščina
To sporočilo lahko vsebuje zaupne informacije in je namenjeno izključno navedenemu prejemniku. Če niste oseba, ki je navedena kot prejemnik, tega elektronskega sporočila ne razširjajte, ne pošiljajte naprej in ne kopirajte. Prosimo, da pošiljatelja po elektronski pošti nemudoma obvestite, da ste po pomoti prejeli to elektronsko sporočilo ter ga izbrišete iz svojega sistema.

English
This message may contain confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail-message by mistake and delete this e-mail-message from your system.

Obvestilo o uporabi podatkov napovednika

„Pred odločitvijo za udeležbo preverite točnost podatkov pri navedenih kontaktnih osebah. Zaradi vremenskih ali ostalih okoliščin lahko pride do odpovedi ali spremembe datuma prireditev.”

O piškotkih na zurnal24.si (1st in 3rd party Cookies)

Kaj so piškotki?

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

Zakaj spletne strani uporabljajo piškotke?

Piškotke uporablja večina spletnih strani, so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo piškotkov je tako več, kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani.

Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

1. Piškotki najpogostejših zunanjih spletnih strani /servisov (piškotki tretjih)

Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
Gdyn Izvajanje tehničnega dela meritve MOSS Časovno neomejen Dotmetrics
_utma Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google Analytics
_utmb Statistika ogledov spletne strani 30 minut Google Analytics
_utmc Statistika ogledov spletne strani Ob zaprtju brskalnika Google Analytics
_utmz Statistika ogledov spletne strani 6 mesecev Google Analytics
CT Statistika ogledov oglasov Časovno neomejen Iprom
UID Statistika ogledov oglasov Časovno neomejen Iprom
__DRg Statistika ogledov oglasov 5 let Double Recall
__DRl Statistika ogledov oglasov 30 minut Double Recall
Hm_adid Beleženje unikatnih obiskovalcev 30 dni Httpool
Pookie Statistika ogledov spletne strani 1dan Plista

2. Piškotki spletne strani www.zurnal24.si

Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
fw3k2sitedisplay Browser detection 1dan zurnal24.si
fw3k2hznak Znak za horoskop 1leto zurnal24.si
fw3k2vgrad Lokacija za vreme 1leto zurnal24.si