Slovenija
126 ogledov

Ali veste, koliko vas bo stala bolniška?

zavarovalnica Shutterstock
Od časa do časa je lepo ostati doma, a ob bolezni ali poškodbi si verjetno želite čim hitreje okrevati. Med drugim zato, ker je zaradi odsotnosti z dela nižji tudi mesečni dohodek.

Bolniška odsotnost je vsaka odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov, kot sta na primer skrb za bolnega družinskega člana ali darovanje krvi.
Začasno nezmožnost za delo do 30 dni ugotovi osebni zdravnik. O odobritvi bolniške odsotnosti nad 30 dni pa odloča komisija, ki jo določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Prihodek v času bolniške odsotnosti

Poleg nevšečnosti, ki so povezane z našim zdravjem in dobrim počutjem, lahko bolniška odsotnost pomeni tudi nižji mesečni prihodek. 

Da med svojo odsotnostjo z dela ne bi ostali brez plačila, vam po zakonu pripada denarno nadomestilo.

Nadomestilo za čas bolniške odsotnosti prejmete, če ste:

 • v delovnem razmerju,
 • oseba, ki samostojno opravlja gospodarsko ali poklicno dejavnost,
 • družbenik osebne družbe, družbe z omejeno odgovornostjo ali ustanovitelj zavoda in opravljate poslovodno funkcijo kot edini ali glavni poklic,
 • vrhunski športnik in vrhunski šahist,  
 • rejnik ali kmet, ki je za to pravico zavarovan,
 • brezposelna oseba, ki ji je bila pravica do denarnega nadomestila priznana še pred uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je začel veljati 31. maja 2012.

Za kritje nadomestila za prvih 30 dni odsotnosti poskrbi delodajalec, od 30. dneva dalje pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Nekoliko drugače je pri osebah, ki so samozaposlene, ter pri rejnikih, kmetih, vrhunskih športnikih in šahistih, ki nimajo delodajalca. Ti bodo v večini primerov v prvih 30 dneh ostali brez nadomestila, po 30. dnevu pa prejeli nadomestilo kot vsi drugi upravičenci.

A obstajajo izjeme. Zavod za zdravstveno zavarovanje bo nadomestilo za do 30 dni kril vsem upravičencem, tako osebam v delovnem razmerju kot tudi samozaposlenim ipd., ko bodo ti izostali z dela zaradi:

 • presaditve tkiva in organov v korist druge osebe,
 • posledic dajanja krvi,
 • nege ožjega družinskega člana,
 • izolacije in spremstva, ki ju odredi osebni zdravnik,
 • zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, nastale pri izvajanju aktivnosti, kot so reševalne akcije, naloge vojaške službe in civilne zaščite, športne akcije ...

Višina nadomestila

Verjetno najpomembnejše vprašanje, ki si ga v času bolniške odsotnosti postavi vsak izmed vas, pa je višina nadomestila. Ta je odvisna od osnove za nadomestilo ter razloga in trajanja odsotnosti. 

Delodajalec oziroma Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije osnovo za nadomestilo izračuna na podlagi:

 • povprečne mesečne plače in nadomestil, ki jih je zavarovanec prejel v koledarskem letu pred bolniško odsotnostjo,
 •  ali povprečne osnove za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred odsotnostjo. 

Z zavarovanjem do hitrejšega okrevanja

Za svoje zdravje in tako čim manj bolniških odsotnosti lahko v največji meri poskrbite z ustrezno zdravstveno preventivo. A kdaj to le ne bo dovolj. 

Če zbolite ali se poškodujete, lahko k hitrejšemu okrevanju pomaga ustrezno dodatno zdravstveno zavarovanje, kot je Zavarovanje specialistično ambulantnega zdravljenja. Tega lahko sklenete samostojno pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, lahko pa tudi v okviru Celovite zdravstvene obravnave skupaj z Zavarovanjem operacij.

Prednosti zavarovanja so:

 • hiter dostop do zdravnika specialista,
 • hiter dostop do potrebnih diagnostičnih storitev, kot so ultrazvok, magnetna resonanca ipd.,
 • zmanjšanje možnosti za razvoj kroničnih bolezni zaradi hitro odpravljenih zdravstvenih težav,
 • enostavno uveljavljanje zdravstvenih storitev,
 • dodatna zdravstvena in finančna varnost,
 • asistenca v Republiki Sloveniji in tujini.

Zavarovanje specialistično ambulantnega zdravljenja lahko sklenete individualno ali kolektivno, kadar vam to omogoča vaš delodajalec. Z zavarovanjem svojih zaposlenih si namreč tudi podjetja lahko zagotovijo številne koristi:

 • hitrejša vrnitev zaposlenega na delovno mesto,
 • večja učinkovitost zaposlenih, saj so manj obremenjeni z zdravstvenimi težavami,
 • večje zadovoljstvo zaposlenih zaradi dodatne varnosti v primeru zdravstvenih težav,
 • večja privlačnost podjetja za perspektivne kadre. 

Vse prednosti zavarovanja vam bodo pomagale do hitrejše vrnitve k vsakodnevnim aktivnostim. Tako bo vaša bolniška odsotnost krajša in izpad dohodka manjši, da si boste lahko privoščili vse tisto, kar želite sebi in svojim bližnjim.