Slovenija
12663 ogledov

Avtomat za hrano in pijačo sredi gozda

Avtomat na PST poti na Golovec Barbara Tomše
Poleg rastlinja je na ljubljanskem Golovcu zrasel tudi avtomat s prigrizki ...

Na ljubljanskem Golovcu, ki je priljubljena in dobro obiskana rekreacijska točka, je podjetje postavilo avtomata z napitki in prigrizki v gozdu. "Predlagamo, da se za več informacij obrnete na Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, ki je izdal soglasje. Slednje je bilo tudi poslano v vednost in nadzor Gozdarski inšpekciji RS," so nam skopo odgovorili z Mestne občine Ljubljana, ko smo jih prosili za pojasnila, o dveh avtomatih, ki sta "zrasla" v gozdu na Golovcu, saj na občini soglasja za postavitev namreč niso izdali, prav tako niso postavili avtomata.

Dva prodajana avtomata je postavilo podjetje Promar, ki je od Zavoda za gozdove Slovenije zato prejelo soglasje, a kot izpostavljajo, so jih v odločbi posebej opozorili, da je postavitev prodajnih avtomatov na predmetni lokaciji mogoča le ob upoštevanju določenih dodatnih pogojev, med drugim tudi usklajenosti predvidenega posega s prostorskimi planskimi akti ter da poseg ne sme biti v nasprotju z načrtom ureditve in opreme gozdov s posebnim namenom, ki ga je pripravila Mestna občina Ljubljana.

"Prodajni avtomati so bili postavljeni v neposredni bližini objekta Dolenjska cesta 105, na gozdnem robu parc. št. 2348/1, k.o. Rudnik, cca 4,0 m od lokalne ceste po kateri poteka Pot spominov in tovarištva. Kot je bilo pojasnjeno Zavodu je investitor, z namenom zagotovitve varnostnega odmika avtomatov od cestnega telesa, objekt prestavil v smeri gozda za cca 2,0 do 3,0 m, pri čemer je le v manjši meri posegel v brežino gozdnega roba, v obliki manjšega izkopa ob lokalni cesti. Na predmetni lokaciji je bil teren sicer že prej izravnan, obiskovalci in pohodniki pa so ga uporabljali tudi za začasno parkiranje vozil. Pri izvedbi posega ni bilo poseženo v drevesno in grmovno vegetacijo gozdnega roba. V primeru obravnavanih prodajnih avtomatov gre za premični objekt, ki ni povezan s tlemi," so izpostavili na Zavodu za gozdove Slovenije. 

Na zavodu pa so po lastnih besedah ocenili, da ob upoštevanju vseh pogojev za postavitev predmetnih avtomatov, ki so navedeni v izdanem soglasju, ni mogoče pričakovati, da bi se zaradi načrtovanega posega razmere za gospodarjenje v okoliškem gozdu bistveno poslabšale ali da bi bile funkcije gozda, ovrednotene z gozdnogospodarskim načrtom  GGE Ljubljana (2015-2024) bistveno ogrožene. V skladu z načrtom imajo gozdovi na obravnavanem območju poudarjeno klimatsko funkcijo, ki je uvrščena v skupino ekoloških funkcij in socialne funkcije: rekreacijsko, higiensko-zdravstveno in estetsko. Pomemben vpliv na gospodarjenje pa imata tudi funkcija varovanja naravnih vrednot in ohranjanja kulturne dediščine, ki sta poudarjeni na drugi stopnji.

Ker kot povedano, zavod meni, da se naštete funkcije gozda bistveno ne bodo poslabšale, je zato izdal soglasje za poseg v gozd in gozdni prostor.

Komentarjev 5
  • jerneja45 20:40 02.junij 2018.

    Zakaj pa ne? Če koga moti, se naj dela, kot da ga ne vidi in gre naprej. Zagotovo bo komu prav prišel.

  • maresem 14:06 02.junij 2018.

    Bedaki ne poznajo meja in nimajo meje pohlepnosti.

  • jakec1575 13:30 02.junij 2018.

    V gozd gremo stran od avtomatov, oglasnih panelov, racunalnikov....kaj vam ni jasno?? se vam je res koncno odpeljalo?? Da ne govorimo o smeteh po gozdu tudi zaradi avtomatov.