Slovenija
3 ogledov

Černač bo ohranil vinjetni sistem

Predsednik komisije Zvonko Černač (Foto: Veronika Rupnik) Veronika Rupnik
Danes so člani pristojnega odbora potrdili tudi kandidata za ministra za infrastrukturo in prostor Zvonka Černača. Ta je med nalogami izpostavil vlaganje v infrastrukturo, trajnostno energetsko politiko in odpravo predolgih postopkov pri umeščanju v prostor.

Kandidata za ministra je matični odbor potrdil s 13 glasovi in nobenim proti.

Sicer pa je Zvonko Černač uvodoma pojasnil, da je ključna naloga priprava in izvedba državnih projektov na področju infrastrukture, upoštevaje proračunske omejitve in njegovo finančno vzdržnost. "Samo pospešeno in učinkovito vlaganje v infrastrukturo bo omogočilo ponovno oživitev gospodarstva in s tem posledično tudi odpiranje novih delovnih mest," je poudaril.

Po njegovem mnenju bo treba pospešiti projekte, ki omogočajo takojšnje črpanje iz evropskih skladov, in investicije, ki se bodo financirale iz javno-zasebnih partnerstev. "Mislim, da nas na tem področju čaka najtežje delo, vendar bodo učinki, če ga bomo opravili, vidni še nekaj naslednjih mandatov oziroma generacij," je ocenil in dodal, da bo treba financiranje iz domačih virov omejiti tako, da bo skladno z načrti za znižanje javnofinančnega primanjkljaja in ustavitvijo naraščanja javnega dolga.

Za gradnjo infrastrukture koncesije

"Smo pred izjemno zahtevnim obdobjem, ko bo treba poiskati vire izven državnega proračuna, zato da bomo lahko zagotovili investiranje v potrebno infrastrukturo in s tem ustrezno gospodarsko rast," je poudaril.

Pri tem bodo prisiljeni spoštovati načelo, da se z javnimi sredstvi financirajo le projekti, ki se brez posredovanja države ne bi mogli izvajati. Kot je dodal, bo treba financiranje infrastrukture in drugih velikih projektov tam, kjer bo to mogoče in bo za to izkazan interes, prenesti na koncesije oziroma javno-zasebno partnerstvo.

"Za zagotovitev optimiranja porabe sredstev bo vodenje investicij na državni infrastrukturi preneseno na posebno gospodarsko družbo, ki bo v stoodstotni lasti države," je napovedal in med ključno nalogo ministrstva omenil tudi pripravo rebalansa proračuna za letošnje leto.

Promet eden ekonomskih temeljev države

Na področju prometa so za Černača med drugim pomembni obvladovanje prometnih tokov, izgradnja novih in obnova obstoječih prometni povezav in izboljšanje prometne varnosti. "Promet predstavlja v svobodni ekonomiji, kar Slovenija je, enega od nosilnih ekonomskih temeljev države, od katerih je odvisen tudi gospodarski razvoj," je ocenil.

"Cilj je, da železniški, cestni in letalski promet delujejo kot enotni sistem," je poudaril in spomnil, da je avtocestni program praktično zaključen, slabše pa je stanje na področju javne železniške infrastrukture. Treba bo tudi zagotoviti ustrezno infrastrukturo v Luki Koper in izven nje, na drugi strani pa pogoje za nemoteno in uspešno poslovanje logističnih operaterjev.

Področje financiranja prometne infrastrukture je tisto, ki je ključno za nadaljnji razvoj v tem sektorju in povezano tudi z ostalimi politikami, predvsem s prostorskim načrtovanjem in umeščanjem v prostor.

Vinjete ostajajo, železnice se spreminjajo

Černač bo ohranil vinjetni sistem, z elektronskim cestninjenjem za tovorni promet pa bo nadaljeval po sprejetju enotne odločitve na ravni EU, napovedal je tudi odstranitev cestninskih postaj, vpeljavo enotne vozovnice, širitev mestnega prometa zunaj meja mest, preusmeritev tovornih tokov s cest na železnice in ureditev lastništva Slovenskih železnic tako, da bo država ostala lastnica infrastrukture.

Velike naložbe v energetiko

Po njegovih pojasnilih je na področju energetike v pripravi nov nacionalni energetski program. Za Černača so pomembni zagotovitev investicijskih potencialov, naložbe v obnovljive vire energije za pridobivanje električne energije (verige hidroelektrarn na spodnji in srednji Savi, lesna biomasa, sončna in vetrna energija), naložbe v učinkovito rabo energije na vseh javnih stavbah, nadaljevanje naložbe v šesti blok šoštanjske termoelektrarne ob reviziji stroškov, preučitev možnosti izgradnje drugega bloka nuklearke s sočasno proizvodnjo toplote za večja mesta, dokončanje prenosnih naprav, storiti pa bo treba vse potrebno za začetek del na trasi plinovoda Južni tok.

Država naj ohrani lastništvo in omogoči dostopnost spleta

Pomembno se mu zdi tudi, da se država ne umakne iz lastništva na področjih energetike in infrastrukture. "Javna infrastruktura mora ostali v 100-odstotni lasti države," je poudaril.

Černač si želi spodbuditi vlaganja v telekomunikacijsko infrastrukturo in zagotoviti 100-odstotno pokritost s širokopasovnim omrežjem.

Postopki na področju umeščanja v prostor predolgi

Sedanja politika urejanja prostora po njegovi oceni ni najbolj smotrna, treba se je namreč zavedati, da gre za najbolj "dragoceno dobrino", ki ne sme "biti cokla v razvoja". "Postopki na področju umeščanja v prostor so predolgi, kar ovira gospodarski in socialni razvoj Slovenije," je poudaril in dodal, da je treba to napako odpraviti takoj.

Komentarjev 1
  • graff 10:34 08.februar 2012.

    Za Slovenijo je zelo pomembno, kdo obvladuje promet. 19 let ga je SLS in kriminalnih zgodb okoli tega ni zmanjkalo nikoli. Pri obnovi ali gradnji cest sta najkrajšo potegnili Gorenjska in Dolenjska z Belo Krajino. Dve tretjini vseh državnih sredstev ...prikaži več se je leta in leta prelivalo sesverneje od Trojan, bo Černaču uspelo odpraviti anomalije, izničiti kriminalne zgodbe in vzpostaviti pravičnejše stanje, bo seveda pokazal čas. Dajmo mu priložnost.