Slovenija
33 ogledov

Cilj so hitrejši in enostavnejši postopki

Irena Majcen
1/4
Anže Petkovšek
Irena Majcen, kandidatko za ministrico za okolje in prostor, je napovedala hitrejše, preglednejše in enostavnejše postopke.

"Moja naloga bo učinkovito oblikovanje in izvajanje okoljske, prostorske in gradbene zakonodaje," je napovedala Irena Majcen. "Zavedajoč se dejstva, da je potrebno slediti najnovejšim razvojnim usmeritvam kot sta učinkovita raba virov in prehod v krožno gospodarstvo ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja, si bom prizadevala uvesti ustrezne prilagoditve in uskladitve zakonodaje na področju varstva okolja, varstva narave, urejanje prostora in gradbeništva." 

Strmeli bodo k cilju oblikovanja hitrejših, preglednejših in enostavnejših postopkov za večjo učinkovitost pri sprejemanju prostorskih planov na lokalnem in državnem nivoju. Izpostavila je tudi vzpostavitev sistema, ki bo omogočil zbiranje vseh informacij v zvezi s projektom na enem mestu. "Naš cilj je uveljaviti časovno predvidljive in obvladljive postopke," je povedala. Na področju podnebnih sprememb se bodo usmerili k ustvarjanju zelenih delovnih mest, spodbujali pa bodo tudi zeleno javno naročanje in zeleno inovacijsko okolje. 

Napovedala je spremembe zakonodaje, ki bodo omogočile ustreznejšo sanacijo po naravnih nesrečah. "Za pripravo protipoplavnih ukrepov na celotnem podorčju države, bo treba izdelati strateške in izvedbene načrte za vzdrževanje vodotokov, protipoplavnih ukrepov ter namakalnih sistemov. Oceniti bomo morali prioritetna območja, s časovnico, potrebnimi deli in seveda zagotoviti ustrezna finančna sredstva," je povedala. 

Napovedala je nov nacionalni stanovanjski program za obdobje 2014 - 2020, zaključek okoljske kohezije za obdobje 2007 - 2013. Na novo je treba zastaviti tudi strategijo prostorskega razvoja na državni ravni in preveriti usmeritve za prostorski razvoj na lokalni ravni.  

Med nalogami ministrstva bo tudi prenova zakona o graditvi objektov, kjer je že pripravljena zakonodaja za hitrejšo legalizacijo objektov. Ob tem pa je dodala, da je treba preveriti izvajanje teh zakonov v praksi. Izpostavila je tudi zastarelost georeferenčnega sistema, pri katerega obnovi računa na evropska sredstva. 

Na področju ohranjanja narave je dejala, da je treba voditi ukrepe za zmanjšanje emisij in ukrepe za doseganje ustrezne kakovosti zraka. 

Komentarjev 1
  • mirko 17:11 16.september 2014.

    Podpiram. Pri svojem županovanju je bila zelo uspešna.