Slovenija
450 ogledov

Dars tovornjakarjev, ki parkirajo vsepovsod, ne sme kaznovati

tranzit Anže Petkovšek
"Pa to ni normalno, tovornjaki so parkirani vsepovsod, saj zvečer ne moreš niti zapeljati na črpalko, to je pravi labirint iz tovornjakov," je bil zaradi razmer na avtocestnem postajališču jezen naš bralec.

Kdor se zvečer, ponoči ali zgodaj zjutraj vozi po slovenskih avtocestah ve, da so avtocestna postajališča že dolgo prenatrpana s tovornjaki. Premaknilo se ni še nič, razen na slabše. 

"Večina slovenskih avtocestnih postajališč je bila projektirana pred več kot dvajsetimi leti za obseg prometa, kot je bil načrtovan takrat," pravijo v OMV-ju in opozarjajo, da morajo vozniki tovornjakov upoštevati zakonske predpise, predvsem o omejitvi prometa konec tedna in o obveznem počitku. "Dejstvo pa je, da so ta počivališča namenjena le krajšemu počitku in ne parkiranju čez noč. Za namen parkiranja tovornih vozil bi bila primernejša parkirišča za tovorna vozila, ki bi jih uredili po vzoru parkirišč za avtodome," še menijo v OMV-ju. Tudi v Petrolu, ki ima bencinske servise na 36 avtocestnih postajališčih, ugotavljajo, da je premalo parkirišč, predvsem za tovorna vozila. Tako OMV kot Petrol pa sta nas z vprašanji usmerila na Dars. 

Prevozniki ne potrebujejo več lastnih parkirišč

"Po informaciji sodelavcev, vzdrževalcev avtocest, ki vzdržujejo tudi te površine, je problematika prezasedenih počivališč že kar stara, zelo pereča pa je predvsem v zadnjih letih. Poslabšala se je tudi po spremembi predpisa, na osnovi katerega našim prevoznikom ni več potrebno imeti zagotovljenih lastnih parkirnih mest - tako parkirajo svoja vozila kar na avtocestnih počivališčih," pravijo na Darsu, kjer ugotavljajo, da so z rastjo tovornega prometa težave zaradi prezasedenosti skoraj na vseh počivališčih, najhuje je na štajerski in primorski avtocesti. 

"Zaradi naraščajočega števila tovornih vozil na slovenskih avtocestah ta vozila parkirajo tudi izven parkirnih prostorov, ki so tem vozilom namenjena (na primer celo na sami priključni cesti do počivališča) ter s tem onemogočajo parkiranje osebnim vozilom," ugotavljajo na Darsu, pooblastil, da bi take voznike kaznovali, pa nimajo. "Vsa vozila, ki so parkirana tako, da ovirajo varno odvijanje prometa, naši sodelavci vzdrževalci lahko zgolj zavarujejo z oznakami (običajno prometnimi stožci), proti kršiteljem njim pa lahko ukrepa samo policija," pravijo. 

Tovorni promet se je v dobrih desetih letih potrojil

Če se vam zdi, da je tovornjakov na naših avtocestah bistveno več kot včasih, se ne motite. V primerjavi z letom 2003 so se število tovornjakov na cestninskih postajah Tepanje in Log več kot potrojili. A postopek za razširitev parkirišč je zapleten in dolg.

Povečanje prometa tovornjakov | Avtor: zurnal24.si zurnal24.si

Širite parkirišča: postopek predlaga eno ministrstvo, vodi drugo

"Velikost počivališč, dejavnost le teh in število parkirnih mest določajo prostorski akti. Za kakršnokoli povečanje počivališča in posledično števila parkirnih mest, bi bila potrebna dodatna zemljišča, katera bi lahko odkupili samo s spremembo prostorskih aktov," pojasnjujejo na Darsu. Tako kot avtoceste se tudi počivališča "v prostor umestijo z državnim prostorskim načrtom (DPN) za posamezen odsek ceste. V DPN za cesto je definirana natančna lokacija, tip in velikost spremljajočega objekta ter vse ureditve na njem, glede na potrebe, ki izhajajo iz predhodno izdelanih študij. V kolikor se kasneje izkaže potreba po umestitvi novega počivališča ali širitvi obstoječega, se skladno z veljavno zakonodajo za načrtovani poseg pripravi prostorski akt, ki je lahko državni prostorski načrt (DPN) ali pa občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) skupnega pomena. Pobudo za začetek priprave prostorskega akta poda Ministrstvo pristojno za promet (MzI), postopek priprave prostorskega akta pa vodi Ministrstvo pristojno za prostor (MOP) oziroma občina v primeru OPPN skupnega pomena," pojasnjujejo na Darsu, kjer za načrtovano ureditev pripravijo strokovne podlage.

Kmalu bo rešitev, problem so že zapisali v resolucijo

"Obstoječa parkirišča so bila načrtovana glede na takrat predviden promet, ki pa se je z leti povečeval hitreje od pričakovanega. Na problematiko na ministrstvu za infrastrukturo nismo pozabili, zato smo jo vključili kot samostojno nalogo tudi v predlogu Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji (Nacionalni program), ki ga je na včerajšnji seji sprejela vlada. Ta predvideva tako izgradnjo novih parkirišč/počivališč in razširitev obstoječih," so nam pred časom pojasnili na ministrstvu. 

Na toliko kilometrov mora biti postajališče

O avtocestnih počivališčih je bilo narejenih več študij. Leta 1996 je bila izdelana študija Spremljajoči objekti ob avtocestah v Republiki Sloveniji, ki jo je obravnaval tudi parlament, na njeni podlagi pa je bila sprejeta uredba o oddaji počivališč. Usmeritve za dimenzioniranje in zasnovo počivališč so bile nato obravnavane v Celostni študiji spremljajočih objektov ob AC in HC v Republiki Sloveniji v letu 2009, pravijo na Darsu. "Študija priporoča medsebojno oddaljenost tako imenovanih malih počivališč med 10 in 15 km, počivališč z bencinskim servisom med 25 in 35 km in počivališč, na katerih je poleg bencinskega servisa še restavracija, od 50 do 70 km," razlagajo na Darsu, kjer ocenjujejo, da je, čeprav celotna mreža počivališč v Sloveniji še ni zgrajena, pokritost avtocestnega omrežja s počivališči zelo dobra. 

janez.zalaznik@zurnal24.si

Komentarjev 24
 • juric 12:37 13.december 2018.

  Če imajo Vinjetarji pooblastilo, da so prekrškovni organ in lahko oglobijo kršitelje, ki nimajo vinjete, bi jim lahko dali še pooblastilo, da urejajo, nadzirajo in oglobijo kršitelje mirojočega prometa na AC počivališčih......

 • Avatar Maro Slana
  Maro Slana 05:10 15.november 2016.

  Res je tako!!!

 • Avatar Maro Slana
  Maro Slana 05:09 15.november 2016.

  Sami pametnjakovici.....če ni prostora za parkirat ,bi jih morali zadrzati pred vstopom v Slovenijo! V vseh vhodnih točkah,kjer vstopajo kamioni bi morali biti signalizirani znaki in obvestila,da ni mozen vstop v Slovenijo v primeru,da bi šofer delal počitek.Pol bi tudi ...prikaži večdi pred vstopom v Slovenijo moralo biti zagotovljeno večje parkirišče,kjer bi lahko parkirali.Je pa res,da taksne gnece nikjer v Europi ni,kot pri nas po crpalkah.Tovornjakarje moram pohvaliti,da kulturno parkirajo in vse te cence,kako je moten promet in ni prostora je odvec......bla,bla,bla..