Slovenija
2 ogledov

Denar so podeljevali brez javnih razpisov

slovenija 27.03.2012 denar, bankovci, Evro, finance, foto: Bostjan Tacol Boštjan Tacol
Računsko sodišče je občini Sveta Ana izreklo mnenje s pridržkom, saj je v delu občine leta 2012 ugotovilo več nepravilnosti, tudi večkratno podeljevanje denarja mimo razpisov.

Sodišče je med drugim ugotovilo, da občina ni sprejela lokalnega programa za kulturo, v enem od primerov pa ni sklenila pogodbe s prejemnikoma transfernih sredstev.

Računsko sodišče je občini Sveta Ana mnenje izreklo s pridržkom, ker občina pred plačilom ni mogla v celoti preveriti višine obveznosti za stroške storitev v zavodih za odrasle. Poleg tega z dvema prejemnikoma transfernih sredstev v skupnem znesku 100 evrov ni sklenila pogodb o dodelitvi sredstev, piše v revizijskem poročilu.
 

Večkrat brez javnega razpisa ali javnega poziva

Ugotovili so tudi, da občina ni sprejela lokalnega programa za kulturo, župan pa ni sprejel sklepa o začetku postopka javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov. Občina v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji za sofinanciranje kulturnih programov in projektov ni določila načina uporabe meril in kriterijev za ocenjevanje in vrednotenje posameznih kulturnih programov in projektov. Poleg tega je trem kulturnim društvom z neposredno pogodbo dodelila sredstva v skupni višini 2545 evrov brez javnega razpisa ali javnega poziva.

Občina je sicer z neposrednimi pogodbami dvanajstim prejemnikom na različnih področjih brez javnega razpisa dodelila sredstva v skupni višini 6202 evra.

Očitajo jim interesne povezave

Računsko sodišče je z revizijo ugotovilo tudi, da javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa ni vseboval meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev. Župan pa je v komisijo za šport imenoval člana, ki je bil interesno povezan s prejemnikom sredstev, ta pa je dobil 1020 evrov.

Računsko sodišče je občini podalo priporočilo za izboljšanje poslovanja, odzivnega poročila pa ni zahtevalo, ker so med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, odpravili razkrite nepravilnosti oziroma sprejeli popravljalne ukrepe, še piše v revizijskem poročilu.

Komentarjev 1