Slovenija
47 ogledov

Direktorju Vina Brežice dobro leto zapora

Mihajlo Čule Nada Černič Cvetanovski
Nekdanji direktor in lastnik Vina Brežice opeharil banko in zadružnike Brežice.

14 mesecev zapora je okrajna sodnica Danijela Knez Molan prisodila Mihajlu Čuletu, nekdanjemu direktorju in lastniku Vina Brežice. Čule je obsojen, ker je prikril dokumente o denacionalizaciji Zadružnega doma Bizeljsko, ki je bil nekdaj last Vina Brežice, nato pa vrnjen Vinogradniško vinarski zadrugi Bizeljsko. Čule, ki je pred šestimi leti prevzel lastništvo in vodenje  nekdaj uspešnega podjetja Vino Brežice in ga v dveh letih spravil v stečaj, delavce pa na cesto, je dal  zadružni dom  vknjižiti v zemljiško knjigo kot svojo lastnino. Kmalu za tem je pri najemanju posojila ta zadružni dom ponudil kot jamstvo za vračilo kredita. Banki in vinogradnikom, ki sploh niso vedeli, da je njihov dom pod hipoteko, je tako naredil veliko moralno in materialno škodo.

Ni vedel

Čule, ki je tudi v osebnem stečaju, se je zagovarjal, da ni vedel, da omenjeno zemljišče  pripada zadružnikom, še manj naj bi vedel, da na spornem zemljišču stoji zadružni dom. Izkazalo se je, da se Čule spreneveda, saj je še pred najetjem kredita in zastavo tujega premoženja  naročil geodetu posnetek tega zemljišča  in vris objektov. Ker so bili pri tem  pozvani tudi mejaši, so ti povedali, da je zadruga vrnjena zadružnikom.

Sodnica sledila predlogu

Okrajna sodnica je sledila predlogu  tožilca Bogdana Matjašiča, ki je prepričan, da bi bila vsaka milejša kazen od 14 mesecev zapora znak, da  so taka dejanja pri nas dopustna.  Zagovornik Bojan Klakočar, ki je predlagal oprostilno sodbo, se bo pritožil.

Vrsta nepravilnosti

Zlatko Vili Hohnjec, stečajni upravitelj Vina Brežice, je že ob začetku stečaja ugotovil vrsto nepravilnosti pri poslovanju brežiškega Vina, ki kažejo na možnost potvarjanja  računovodskih izkazov. Vino Brežice je izdalo  fakturo  hrvaškemu podjetju v znesku milijon dvsto tisoč evrov za storitev,  ki domnevno nikoli ni bila opravljena.  Prav tako naj bi Vino knjižilo  za dobra dva milijona faktur za  storitve podjetja Druga bajta, last direktorjevega sina. Te in še druge domnevne nepravilnosti se razčiščujejo v drugem kazenskem postopku.

Komentarjev 4