Slovenija
224 ogledov

Do subvencije upravičenih dodatnih 28 tisoč otrok, izkoristilo jo bo okoli 12 tisoč otrok

Šolsko kosilo Profimedias
Od začetka leta so do različnih stopenj subvencij pri plačilu kosila upravičeni tudi učenci iz družin v katerih dogodek na družinskega člana znaša do 360 evrov. Do subvencije bo tako upravičenih dodatih 28 tisoč učencev, po ocenah ministrstva za šolstvo pa jo bo dejansko izkoristilo največ 12 tisoč učencev.

Medtem, ko so bili do subvencioniranega (brezplačnega) kosila doslej upravičeni otroci iz družin, kjer dohodek na posameznega člana ni presegal 18 odstotkov povprečne plače, so do subvencij pri plačilu kosila odslej upravilčeni tudi otroci iz družin v katerih dohodek na člana znaša med 18 in 36 odstotki povprečne plače.   

Subvencije za 70 in 40 odstotkov

Subvencijo v višini 70 odstotkov cene kosila bodo tako dobili učenci, pri katerih dohodek na družinskega člana znaša med 18 in 30 odstotki neto povprečne plače, kar je okvirno od 180 do 300 evrov. 
40 odstotno subvencijo cene kosila dobijo učenci iz družin pri katerih dohodek na družinskega člana znaša med 30 in do 36 odstotki neto povprečne plače, kar okvirno znaša med 300 in 360 evri mesečnega prihodka na člana družine. 

Kosila ne vzamejo, četudi je brezplačno

Do subvencije za kosilo bo po izračunih ministrstva za delo, družino in socialne zadeve po novem upravičenih 45.500 učencev ali 28.900 več kot v letu 2015. Vendar pa na kosilo niso prijavljeni vsi učenci, ki imajo pravico do subvencije. Med tistimi, ki imajo pravico do brezplačnega kosila, jih je na obrok prijavljenih okoli 16 600, kar je okoli 86 odstotkov tistih, ki so upravičeni do brezplačnega kosila.   

Šolsko kosilo | Avtor: Profimedias Profimedias

Nove subvencije za med 8500 in 12 tisoč učencev

Na ministrstvu za izobraževanje, šolstvo in šport tako ocenjujejo, da bo dodatnih otrok, ki bodo prejemali subvencijo za kosila med 8500 in 12 tisoč. "Bolj natančne informacije bodo znane v februarju oz. marcu prihodnjega leta, ko bodo podatki obdelani. Po teh ocenah bo število dodatnih otrok s subvencioniranim kosilom okoli 8.500 (če bo enak delež prijavljenih na kosilo iz 2. in 3. dohodkovnega razreda kot sedaj) oz. okoli 12.000 (če bo delež prijavljenih otrok na kosilo iz 2. in 3. doh.razred. enak kot trenutno v 1. doh. razr.)," pojasnjujejo. 

Obračun na podlagi odroškega dodatka

Vlog za subvencionirana kosila staršem ni treba oddajati, saj šole upoštevajo uvrstitev v dohodkovni razred iz odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji in obračunajo predpisano višino subvencije. Če družina učenca nima veljavne odločbe o otroškem dodatku, je potrebno vlogo za subvencijo malice in kosila oddati na centru za socialno delo. Subvencijo bodo dobili z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo kosila, če bo vlogi seveda ugodeno. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke. Subvencija kosila se prizna za obdobje enega šolskega leta.

Komentarjev 7
  • blueone 18:42 04.januar 2016.

    Mah ne vem, če to drži...saj veste kako je s statistiko, veliko pokaže, samo bistvo skrije...vprašanje kakšen vzorec so oni vzeli...koliko učencev, katero področje itd...

  • onyxx 16:00 04.januar 2016.

    točno tako jejo na srednjih šolah- dobavlja sodexo in vseh 5 menijev ima enak okus

  • maresem2 14:41 04.januar 2016.

    To je ena navadna razmazana mularija, ki ima polno rit vsega. Dat jih stradat za pol leta, pa da vidimo kaj bo potem.