Slovenija
28 ogledov

Družba Coca-Cola HBC si zastavlja nove trajnostne cilje, da bi spodbujala boljšo prihodnost

Coca-Cola HBC Coca-Cola HBC
Novih sedem ciljev družbe za leto 2020 je usmerjeno v zmanjšanje obremenitve okolja, izboljšanje učinkovitosti proizvodnje in razvoj skupnosti, medtem ko družba hkrati podpira 17 ciljev trajnostnega razvoja ZN.

Zug, Švica – 29. septembra 2016 – Družba Coca-Cola HBC, ki je bila v začetku tega meseca z Dow Jones indeksom trajnostnega razvoja (DJSI) razglašena za globalno vodjo na področju trajnostnega poslovanja med proizvajalci pijač, naznanja ambiciozne trajnostne cilje.

Družba namerava do leta 2020:

• pridobiti 40 % vse energije, ki jo porabi, iz obnovljivih in čistih virov energije;
• v povprečju pridobiti nazaj vsaj 40 % embalaže, ki jo da na trg;
• pridobiti 20 % vseh plastenk PET, ki jih porabi, iz recikliranega plastenk PET in/ali plastenk PET iz obnovljivih materialov;
• zmanjšati obseg embalaže za 25 % na liter proizvedene pijače;
• certificirati več kot 95 % njenih ključnih poljedelskih sestavin v skladu s trajnostnimi poljedelskimi vodilnimi načeli družbe Coca-Cola;• v skupnosti investirati vsaj 2 % njenega letnega dobička pred davkom;
• podvojiti število zaposlenih, ki se udeležujejo prostovoljnih pobud med delovnim časom, do 10 % njenih zaposlenih.

Sedem novih ciljev temelji na zavezah družbe za zmanjšanje porabe vode in neposrednih emisij ogljika  za 30 % oziroma 50 % do leta 2020, kar je družba oznanila lani. 

V zadnjih nekaj letih je družba Coca-Cola HBC zmanjšala svojo porabo vode za 2,1 milijarde litrov, kar predstavlja kozarec vode za vsakogar na Zemlji. V zadnjih petih letih se je globalni ogljikov odtis njenih izdelkov zmanjšal za 1,07 milijona ton, kar je primerljivo z letnimi emisijami toplogrednih plinov več kot 200.000 avtomobilov, in sicer s pomočjo naložb v energetsko učinkovite in nizkoogljične tehnologije.

Družba je leta 2015 za večjo dobrobit skupnosti, boljše upravljanje z okoljem in vodo ter razvoj mladih vložila 8,2 milijona evrov – 2,3 odstotka dobička pred obdavčitvijo – in sicer v partnerskem sodelovanju z več kot 230 nevladnimi organizacijami. 

Dimitris Lois, glavni izvršni direktor družbe Coca-Cola HBC, je dejal: »Ambiciozni in merljivi cilji, ki jih oznanjamo danes, odražajo našo zavezo, da spodbujamo boljšo prihodnost za naše ljudi in skupnosti, ki jim služimo. Ti so del našega celotnega strateškega načrta, zaradi katerega je družba Coca-Cola HBC postala vodilna na področju trajnostnega poslovanja med proizvajalci pijač, ter predstavljajo našo odločenost, da naše poslovanje širimo odgovorno, dobičkonosno in trajnostno.«

Izdelek za vsakogar, za vsako priložnost – velika izbira in inovativno pakiranje

Ljudje v 28 državah, kjer družba Coca-Cola HBC posluje, dnevno uživajo naše izdelke. Družba ponuja različne brezalkoholne pijače, sokove in vode, da zadovoljuje spreminjajoče se potrebe naših kupcev. Družba Coca-Cola HBC kupcem ponuja enega najbolj raznolikih portfeljev izdelkov, pri čemer skoraj ena tretjina prometa v letu 2015 izvira iz prodaje sokov, vod in predpripravljenega čaja, v letu 2001 pa je ta delež znašal 10 %. Družbina prodaja sokov je v letu 2015 narasla za 8 %. Nizkokalorične in nekalorične brezalkoholne pijače z mehurčki predstavljajo 7 % celotnega prometa, ki raste z visoko stopnjo in prispeva 25 % dodatne količine, ki je bila prodana v letu 2015.

[1] Poraba vode in neposredne emisije ogljika na liter proizvedene pijače v primerjavi z letom 2010.

Družba Coca-Cola HBC pozornost namenja tudi temu, da svoje izdelke ponuja v inovativni embalaži. Z uporabo vrhunskih tehnologij smo vpeljali plastenke, ki vsebujejo več kot 50 % recikliranega materiala. Še več, naše plastenke »Twist« so od prejšnjih embalaž lažje za 22 %. Uporaba plastenk PLANTBottle® je lani skokovito narasla za izjemnih 254 %. Plastenke PLANTBottles® vsebujejo 30 % materiala, pridobljenega iz rastlin, in jih je mogoče v celoti reciklirati. Že zdaj so na voljo na 10 od 28 trgov, kjer družba Coca-Cola HBC deluje, naslednje leto pa se jih bo pridružilo še več.

Ključni kazalniki uspešnosti v letu 2015:

 • 33.311 zaposlenih
• 43.000 dobaviteljev
• 1,3 milijarde evrov za neposredno nabavo
• 271 milijonov evrov plačanih davkov• 11,7-odstotno zmanjšanje neposrednih emisij ogljika v primerjavi s preteklim letom
• 7,2-odstotno izboljšanje razmerja pri porabi energije v primerjavi s preteklim letom
• 19,4-odstotno izboljšanje pri uporabi reciklirane embalaže PET v primerjavi s preteklim letom• 87-odstotno trajnostno vključevanje

O skupini Coca-Cola HBC 

Skupina Coca-Cola HBC je vodilna družba za polnjenje izdelkov družbe The Coca-Cola Company in na leto proda več kot 2 milijardi zabojev pijače. Prisotna je v 28 državah, kjer s pijačo oskrbuje približno 589 milijonov ljudi. Skupina Coca-Cola HBC ponuja široko paleto pripravljenih brezalkoholnih pijač, kot so gazirane pijače, sokovi, vode, športni napitki ter energijske pijače, čaji in kava. Skupina si prizadeva za spodbujanje trajnostnega razvoja za ustvarjanje vrednosti za svoje poslovanje in družbo. Slednje vključuje storitve za izpolnjevanje potreb uporabnikov po pijači, pospeševanje odprtega in notranjega delovnega okolja, poslovanje s poudarkom na varstvu okolja ter prispevek k socialnemu in gospodarskemu razvoju lokalnih skupnosti. Skupina Coca-Cola HBC je vodilna med proizvajalci pijač glede na indekse trajnostnega razvoja Dow Jones na svetovni in evropski ravni ter je vključena tudi v indeks FTSE4Good.

Skupina Coca-Cola HBC je na londonski borzi uvrščena med družbe z delnicami z višjimi donosi (LSE: CCH), njene delnice pa kotirajo tudi na Atenski borzi (ATHEX: EEE). Več informacij najdete na naslovu http://www.coca-colahellenic.com/

O indeksih trajnostnega razvoja Dow Jones 

DJSI je bil ustanovljen leta 1999 kot eden prvih globalnih meril trajnosti. Indekse skupaj zagotavljata ponudnika RobecoSAM in S&P Dow Jones Indices. Skupina sledi uspešnosti delnic podjetij, ki so s finančnega, okoljskega in družbenega vidika vodilna na svetu. Ti kazalniki delujejo kot merila za vlagatelje, ki so v svoje portfelje uvedli vidik trajnosti in ki zagotavljajo učinkovito platformo za udejstvovanje za podjetja, ki želijo prevzeti najboljše prakse za trajnostni razvoj. Po ocenitvi številnih splošnih vidikov in vidikov, značilnih za to industrijo, samo 10 odstotkov najuspešnejših podjetij doseže vključitev. Več informacij najdete na naslovu http://www.sustainability-indices.com/